-Palliative tilbud og kompetansenettverk

Her finner du informasjon om tilbud tilhørende ditt helseforetak og palliative tilbud i kommunehelsetjenesten.

​Palliative tilbud

Akershus universitetssykehus HF

Palliativt team, tlf. 67 96 89 57

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

SkedsmoSkedsmotun bo- og behandlingssenter, 64 83 72 22

Oslo

Diakonhjemmet Sykehus

Palliativt team, tlf. 22 45 41 01

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hospice Lovisenberg tlf. 23 22 51 50

Hospice Sangen Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf. 62 54 20 90

Oslo universitetssykehus HF

Ullevål Palliativ sengepost, poliklinikk og team, tlf. 23 02 67 50
Radiumhospitalet Palliativt team, tlf. 22 93 40 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Fransiskushjelpen tlf. 22 70 76 80

Gatehospitalet tlf. 22 08 36 70

Solvang helsehus tlf. 23 43 51 44 / 54 

Sykehuset Innlandet HF 

Gjøvik Palliativt (smerte-)team, tlf. 06200
Lillehammer Palliativt team, tlf. 06200
Elverum Palliativt team, tlf.  47 67 94 37
Hamar Palliativt team, tlf. 62 53 75 85
Kongsvinger Palliativt team, tlf. 62 88 72 00
Tynset Palliativt team, tlf. 62 48 30 29

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

GjøvikHaugtun omsorgsenter, tlf. 61 14 69 00/ 41

Hospice Sangen, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf. 62 54 20 90

LillehammerLillehammer helsehus, tlf. 61 24 86 60

Søndre LandHovli sykehjem, tlf. 61 12 91 20

Vestre Toten Raufosstun sykehjem, tlf. 61 15 92 12

ElverumMoen sykehjem, tlf. 62 43 39 00 

HamarPrestrudsenteret sykehjem, tlf. 62 54 61 00

StangeOttestad bo- og servicesenter, tlf. 62 56 23 56

ÅmotRyslingmoen sykehjem, tlf. 62 43 40 00

ÅsnesÅsnes sykehjem, tlf. 62 95 69 88

Sørlandet sykehus HF

Arendal Ambulant palliativt team, tlf. 37 07 55 81/ 53 18
Kristiansand Lindrende enhet (ambulant team, dagpost og sengeenhet), tlf. 38 03 86 60
Flekkefjord Lindrende team (ambulerende), tlf. 38 32 71 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Arendal Plankemyra bo-og omsorgssenter, 37 06 59 41

Grimstad
Frivolltun bo- og omsorgssenter, tlf. 37 25 78 22
Feviktun bo- og omsorgssenter, tlf. 37 25 07 00

KristiansandValhalla omsorgssenter, tlf. 38 14 30 40

Sykehuset Telemark HF, Skien

Palliativ enhet
Tlf. 35 00 54 36

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Lindrende enhet, Bamble kommune  tlf. 35 96 55 63
 
Frednes lindrende enhet, Porsgrunn kommune  tlf. 35 56 63 00 / 35 56 63 25

Lindrende enhet, Skien kommune tlf. 35 53 96 21

Sykehuset Vestfold HF Tønsberg

Seksjon for Onkologi og palliasjon består av sengepost (18 senger), palliativ poliklinikk og et palliativt team
Tlf. 33 34 27 09

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Horten Braarudåsen senter, tlf. 33 08 66 00

Larvik Larvik Helsehus, Byskogen sykehjem, tlf. 33 17 29 30 / 35

Nøtterøy Smidsrød Helsehus, tlf. 33 40 21 65/66

TønsbergTræleborg Sykehjem, tlf. 33 35 50 00

SandefjordNygård bo- og behandlingssenter, tlf. 33 41 54 00

StokkeSoltoppen, Soletunet lindrende enhet, tlf. 33 29 55 00

Sykehuset Østfold HF Kalnes

Senter for lindrende behandling (sengepost og palliativt team).
Tlf. 69 86 12 08/14

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten


AskimLøkentunet, tlf. 69 81 93 22/35

EidsbergEdwin Ruuds Omsorgssenter, tlf. 69 70 20 00

HaldenHalden Helsehus, tlf. 69 17 25 76

HvalerDypedalsåsen sykehjem (enkeltseng), tlf. 69375405 / 69375406

FredrikstadFredrikstad korttidssenter, tlf. 69 30 54 80

MossPeer Gynt Helsehus, tlf. 69 24 31 12

Sarpsborg Kruseløkka Sykehjem, tlf. 982 59 371

Vestre Viken HF

Bærum sykehus Palliativt team, tlf. 67 80 95 48 
Drammen sykehus Palliativ enhet, tlf. 32 80 30 00
Kongsberg sykehus Palliativ enhet, tlf. 03525
Ringerike sykehus Palliativt team Hønefoss, tlf. 32 11 60 00
Hallingdal Sjukestugu Palliativ enhet,  tlf. 32 08 69 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

AskerBråset bo- og omsorgssenter, tlf. 31 29 31 32/33

BærumHospice Stabekk, tlf. 67 12 86 10

DrammenDrammen helsehus, tlf. 32 04 72 12

HurumKlokkarstua helsetun, tlf. 32 7924 60

KongsbergSkinnarberga helsehus, tlf. 32 86 73 00

LierNøstehagen bo- og omsorgssenter, tlf. 32 24 11 00

ModumModumheimen, tlf. 32 77 89 00

Nedre EikerBråta bo- og aktivitetssenter, tlf. 32 23 64 00

RingerikeHospice Austjord, tlf. 32 11 53 00

RøykenBråset bo- og omsorgssenter, tlf. 31 29 21 33

Øvre EikerEikertun sykehjem, tlf. 32 70 18 00Kompetansenettverk

Aust- og Vest Agder

Kompetansenettverk av sosionomer i helseregion Sør-Øst 

Oslo: Palliativt nettverk

Vestfold

Oppland og Hedmark

Telemark

Vestre Viken

Anbefaling for organisering av nettverk

Anbefaling for organisering av nettverk (juni 2016)

Funksjonsbeskrivelse (juni 2016)

Avtale som regulerer nettverk (juni 2016)