-Palliative tilbud og kompetansenettverk

Her finner du informasjon om tilbud tilhørende ditt helseforetak og palliative tilbud i kommunehelsetjenesten.

​Palliative tilbud

Kreftkoordinatorer i Norge

Oversiktsliste over hvilke kommuner som har kreftkoordinator.

Akershus universitetssykehus HF

Palliativt team, tlf. 67 96 00 00.

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Skedsmo kommune, Skedsmotun bo- og behandlingssenter, tlf. 64 83 72 22

Oslo

Diakonhjemmet Sykehus

Palliativt team, tlf. 22 45 41 01

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hospice Lovisenberg, tlf. 23 22 51 50

Hospice Sangen, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf. 62 54 20 90

Oslo universitetssykehus HF

Ullevål, Palliativ sengepost, poliklinikk og team, tlf. 23 02 67 50
Radiumhospitalet, Palliative senger, poliklinikk og team, tlf. 22 93 54 90/87

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Fransiskushjelpen, tlf. 22 70 76 80

Gatehospitalet, tlf. 22 08 36 70

Solvang helsehus, tlf. 23 43 51 44 / 54 

Sykehuset Innlandet HF 

Gjøvik, Palliativt (smerte-)team, tlf. 06200
Lillehammer, Palliativt team, tlf. 06200
Elverum, Palliativt team, tlf. 47 67 94 37
Hamar, Palliativt team, tlf. 62 53 75 85
Kongsvinger, Palliativt team, tlf. 62 88 72 00
Tynset, Palliativt team, tlf. 62 48 30 29

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Gjøvik kommune, Haugtun omsorgsenter, tlf. 61 14 69 00 / 41

Hospice Sangen, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf. 62 54 20 90

Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus, tlf. 61 24 86 60

Søndre Land kommune, Hovli sykehjem, tlf. 61 12 91 20

Vestre Toten kommune, Raufosstun sykehjem, tlf. 61 15 92 12

Elverum kommune, Moen sykehjem, tlf. 62 43 39 00 

Hamar kommune, Prestrudsenteret sykehjem, tlf. 62 54 61 00

Kongsvinger kommune,Langelandhjemmet, tlf. 62 87 41 00

Stange kommune, Ottestad helse- og omsorgssenter, tlf. 62 56 23 56

Åmot kommune, Ryslingmoen sykehjem, tlf. 62 43 40 00

Åsnes kommune, Åsnes sykehjem, tlf. 62 95 69 88

Sørlandet sykehus HF

Arendal, Ambulant palliativt team, tlf. 37 07 55 81/ 53 18
Kristiansand, Lindrende enhet (ambulant team, dagpost og sengeenhet), tlf. 38 03 86 60
Flekkefjord, Lindrende team (ambulerende), tlf. 38 32 71 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Arendal kommune, Plankemyra bo-og omsorgssenter, tlf. 37 06 59 41

Grimstad kommune, Frivolltun bo- og omsorgssenter  (enkeltsenger), tlf. 37 25 78 22 og Feviktun bo- og omsorgssenter, tlf. 37 25 07 00

Kristiansand kommune, Valhalla omsorgssenter, tlf. 38 14 30 40

Sykehuset Telemark HF, Skien

Palliativ enhet, tlf. 35 00 54 36

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Bamble kommune, Bamble helsehus, lindrende enhet, tlf. 35 96 55 63
 
Porsgrunn kommune, Frednes sykehjem, lindrende enhettlf. 35 56 63 00 / 35 56 63 25

Skien kommune,  Skien Helsehus, lindrende enhet, tlf. 35 53 96 21

Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg

Seksjon for Onkologi og palliasjon består av sengepost (18 senger), palliativ poliklinikk og et palliativt team, tlf. 33 34 27 09

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Horten kommune, Braarudåsen senter, tlf. 33 08 66 00

Larvikkommune, Larvik Helsehus, Byskogen sykehjem, tlf. 33 17 29 30 / 35

Nøtterøy kommune, Smidsrød Helsehus, tlf. 33 40 21 65/66

Tønsberg kommune, Træleborg bo- og behandlingssenter, lindrende enhet, tlf. 33 35 50 00

Sandefjord kommune, Sandefjord medisinske senter, lindrende enhet, tlf. 33 41 54 00

Stokke kommune, Soltoppen, Soletunet lindrende enhet, tlf. 33 29 55 00

Sykehuset Østfold HF, Kalnes

Senter for lindrende behandling (sengepost og palliativt team), tlf. 69 86 12 08 / 14

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten


Askim kommune, Løkentunet, tlf. 69 81 93 22 / 35

Eidsberg kommune, Edwin Ruuds Omsorgssenter, tlf. 69 70 20 00

Halden kommune, Halden Helsehus, tlf. 69 17 25 76

Hurum kommune,Klokkarstua helsetun (enkeltseng), tlf. 32 79 71 00

Hvaler kommune, Dypedalsåsen sykehjem (enkeltseng), tlf. 69 37 54 05 / 69 37 54 06

Fredrikstad kommune, Fredrikstad korttidssenter, tlf. 69 30 54 80

Moss kommune,  Peer Gynt Helsehus, tlf. 69 24 31 12

Sarpsborg kommune, Helsehuset Sarpsborg, palliativ avdeling, tlf. 98 25 93 71

Trøgstad kommune,Trøgstadheimen (enkeltseng), tlf. 69 68 16 00

Vestre Viken HF

Bærum sykehus, Palliativt team, tlf. 67 80 95 48 
Drammen sykehus, Palliativ enhet, tlf. 32 80 30 00
Kongsberg sykehus, Palliativ enhet, tlf. 03525
Ringerike sykehus, Palliativt team Hønefoss, tlf. 32 11 60 00
Hallingdal Sjukestugu, Palliativ enhet, tlf. 32 08 69 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Asker kommune,  Bråset bo- og omsorgssenter, tlf. 31 29 31 32 / 33

Bærum kommune,  Hospice Stabekk, tlf. 67 12 86 10

Drammen kommune,  Drammen helsehus, tlf. 32 04 72 12

Hole kommune,Hole bo- og rehabiliteringssenter (enkeltseng) tlf. 32 16 11 00

Hurum kommune,  Klokkarstua helsetun, tlf. 32 7924 60

Kongsberg kommune, Skinnarberga helsehus, tlf. 32 86 73 00

Lier kommune, Nøstehagen bo- og omsorgssenter, tlf. 32 24 11 00

Modum kommune, Modumheimen, tlf. 32 77 89 00

Nedre Eiker kommune, Bråta bo- og aktivitetssenter, tlf. 32 23 64 00

Ringerike kommune, Hospice Austjord, Austjord behandlingssenter, tlf. 32 11 53 00

Røyken kommune, Bråset bo- og omsorgssenter, tlf. 31 29 21 33

Øvre Eiker kommune, Eikertun Helsehus, lindrende enhet, tlf. 32 70 18 00Kompetansenettverk for sykepleiere og sosionomer

Kompetansenettverk for sykepleiere i Helse Sør-Øst

Kompetansenettverk for sosionomer i Helse Sør-Øst

Anbefaling for organisering av nettverk

Anbefaling; Kompetanseplan for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg, HSØ

Anbefaling for organisering av kompetansenettverk (juni_2016)

Funksjonsbeskrivelse (juni 2016)

Avtale som regulerer nettverk (juni 2016)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.