-Palliative tilbud og kompetansenettverk

Her finner du informasjon om tilbud tilhørende ditt helseforetak og palliative tilbud i kommunehelsetjenesten.

​Palliative tilbud

Kompetansenettverk for sykepleiere og sosionomer

Kompetansenettverk for sykepleiere i Helse Sør-Øst

Kompetansenettverk for sosionomer i Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus HF

Palliativt team, tlf. 679 60 000.

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Skedsmo kommune, Skedsmotun bo- og behandlingssenter, tlf. 648 37 222

Oslo

Diakonhjemmet Sykehus

Palliativt team, tlf. 224 54 101

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hospice Lovisenberg, tlf. 232 25 150

Hospice Sangen, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf. 625 42 090

Oslo universitetssykehus HF

Ullevål, Palliativ sengepost, poliklinikk og team, tlf. 230 26 750
Radiumhospitalet, Palliative senger, poliklinikk og team, tlf. 229 35 490/87

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Fransiskushjelpen, tlf. 227 07 680

Gatehospitalet, tlf. 220 83 670

Solvang helsehus, tlf. 234 35 144/54 

Sykehuset Innlandet HF 

Gjøvik, Palliativt (smerte-)team, tlf. 06200
Lillehammer, Palliativt team, tlf. 06200
Elverum, Palliativt team, tlf. 476 79 437
Hamar, Palliativt team, tlf. 625 37 585
Kongsvinger, Palliativt team, tlf. 628 87 200
Tynset, Palliativt team, tlf. 624 83 029

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Gjøvik kommune, Haugtun omsorgsenter, tlf. 611 46 900/41

Hospice Sangen, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf. 625 42 090

Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus, tlf. 612 48 660

Søndre Land kommune, Hovli sykehjem, tlf. 611 29 120

Vestre Toten kommune, Raufosstun sykehjem, tlf. 611 59 212

Elverum kommune, Moen sykehjem, tlf. 624 33 900 

Hamar kommune, Prestrudsenteret sykehjem, tlf. 625 46 100

Kongsvinger kommune, Langelandhjemmet, tlf. 628 74 100

Stange kommune, Ottestad helse- og omsorgssenter, tlf. 625 62 356

Åmot kommune, Ryslingmoen sykehjem, tlf. 624 34 000

Åsnes kommune, Åsnes sykehjem, tlf. 629 56 988

Sørlandet sykehus HF

Arendal, Ambulant palliativt team, tlf. 370 75 581/ 53 18
Kristiansand, Lindrende enhet (ambulant team, dagpost og sengeenhet), tlf. 380 38 660
Flekkefjord, Lindrende team (ambulerende), tlf. 383 27 100

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Arendal kommune, Plankemyra bo-og omsorgssenter, tlf. 370 65 941

Grimstad kommune, Frivolltun bo- og omsorgssenter  (enkeltsenger), tlf. 372 57 822 og Feviktun bo- og omsorgssenter, tlf. 372 50 700

Kristiansand kommune, Valhalla omsorgssenter, tlf. 381 43 040

Sykehuset Telemark HF, Skien

Palliativ enhet, tlf. 350 05 436

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Bamble kommune, Bamble helsehus, lindrende enhet, tlf. 359 65 563
 
Porsgrunn kommune, Frednes sykehjem, lindrende enhettlf. 355 66 300 / 355 66 325

Skien kommune, Skien Helsehus, lindrende enhet, tlf. 355 39 621

Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg

Seksjon for Onkologi og palliasjon består av sengepost (18 senger), palliativ poliklinikk og et palliativt team, tlf. 333 42 709

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Horten kommune, Braarudåsen senter, tlf. 330 86 600

Larvikkommune, Larvik Helsehus, Byskogen sykehjem, tlf. 331 72 930/35

Færder kommune, Smidsrød Helsehus, tlf. 334 02 165/66

Tønsberg kommune, Træleborg bo- og behandlingssenter, lindrende enhet, tlf. 333 55 000

Sandefjord kommune, Sandefjord medisinske senter, lindrende enhet, tlf. 334 15 400

Sykehuset Østfold HF, Kalnes

Senter for lindrende behandling (sengepost og palliativt team), tlf. 698 61 208/4

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten


Askim kommune, Løkentunet, tlf. 698 19 322/35

Eidsberg kommune, Edwin Ruuds Omsorgssenter, tlf. 697 02 000

Halden kommune, Halden Helsehus, tlf. 691 72 576

Hurum kommune, Klokkarstua helsetun (enkeltseng), tlf. 327 97 100

Hvaler kommune, Dypedalsåsen sykehjem (enkeltseng), tlf. 693 75 405 / 693 75 406

Fredrikstad kommune, Fredrikstad korttidssenter, tlf. 693 05 480

Moss kommune, Peer Gynt Helsehus, tlf. 692 43 112

Sarpsborg kommune, Helsehuset Sarpsborg, palliativ avdeling, tlf. 982 59 371

Trøgstad kommune, Trøgstadheimen (enkeltseng), tlf. 696 81 600

Vestre Viken HF

Bærum sykehus, Palliativt team, tlf. 678 09 548 
Drammen sykehus, Palliativ enhet, tlf. 328 03 000
Kongsberg sykehus, Palliativ enhet, tlf. 03525
Ringerike sykehus, Palliativt team Hønefoss, tlf. 321 16 000
Hallingdal Sjukestugu, Palliativ enhet, tlf. 320 86 900

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Asker kommune, Bråset bo- og omsorgssenter, tlf. 312 93 132 /33

Bærum kommune, Hospice Stabekk, tlf. 671 28 610

Drammen kommune, Drammen helsehus, tlf. 320 47 212

Hole kommune, Hole bo- og rehabiliteringssenter (enkeltseng) tlf. 321 61 100

Hurum kommune, Klokkarstua helsetun, tlf. 327 92 460

Kongsberg kommune, Skinnarberga helsehus, tlf. 328 67 300

Lier kommune, Nøstehagen bo- og omsorgssenter, tlf. 322 41 100

Modum kommune, Modumheimen, tlf. 327 78 900

Nedre Eiker kommune, Bråta bo- og aktivitetssenter, tlf. 322 36 400

Ringerike kommune, Hospice Austjord, Austjord behandlingssenter, tlf. 321 15 300

Røyken kommune, Bråset bo- og omsorgssenter, tlf. 312 92 133

Øvre Eiker kommune, Eikertun Helsehus, lindrende enhet, tlf. 327 01 800

Kreftkoordinatorer i Norge

Oversiktsliste over hvilke kommuner som har kreftkoordinator.

Anbefaling for organisering av nettverk

Anbefaling; Kompetanseplan for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg, HSØ

Anbefaling for organisering av kompetansenettverk (juni_2016)

Funksjonsbeskrivelse (juni 2016)

Avtale som regulerer nettverk (juni 2016)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.