-Palliative tilbud og kompetansenettverk

Her finner du informasjon om tilbud tilhørende ditt helseforetak og palliative tilbud i kommunehelsetjenesten.

Kompetansenettverk for sykepleiere og sosionomer

Kompetansenettverk for sykepleiere i Helse Sør-Øst

Kompetansenettverk for sosionomer i Helse Sør-Øst

Anbefaling for organisering av nettverk

Anbefaling; Kompetanseplan for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg, HSØ

Anbefaling for organisering av kompetansenettverk (september 2019)

Anbefaling til funksjonsbeskrivelse (september 2019)

Avtale som regulerer nettverk (september 2019)

Palliative tilbud

Akershus universitetssykehus HF

A-hus, Palliativt team, tlf: 67 96 00 00.
Kongsvinger, Palliativt team, tlf: 62 88 72 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Skedsmo kommune, Skedsmotun bo- og behandlingssenter, tlf: 64 83 72 22

Kongsvinger kommune, Langelandhjemmet, tlf: 62 87 41 00

Oslo

Diakonhjemmet Sykehus

Palliativt team, tlf: 22 45 41 01

Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Hospice Lovisenberg, tlf: 23 22 51 50

Oslo universitetssykehus HF

Ullevål, Palliativ sengepost, poliklinikk og team, tlf: 23 02 67 50
Radiumhospitalet, Palliative senger, poliklinikk og team, tlf: 22 93 54 90/87

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Fransiskushjelpen, tlf: 22 70 76 80

Gatehospitalet, tlf: 22 08 36 70

Solvang helsehus, tlf: 23 43 51 44/54 

Sykehuset Innlandet HF 

Gjøvik, Palliativt (smerte-)team, tlf: 06200
Lillehammer, Palliativt team, tlf: 06200
Elverum, Palliativt team, tlf: 476 79 437
Hamar, Palliativt team, tlf: 62 53 75 85
Tynset, Palliativt team, tlf: 62 48 30 29

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Gjøvik kommune, Haugtun omsorgsenter, tlf: 61 14 69 00/41

Hospice Sangen, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf: 62 54 20 90

Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus, tlf: 61 24 86 60

Søndre Land kommune, Hovli sykehjem, tlf: 61 12 91 20

Vestre Toten kommune, Raufosstun sykehjem, tlf: 61 15 92 12

Elverum kommune, Moen sykehjem, tlf: 62 43 39 00 

Hamar kommune, Prestrudsenteret, tlf: 62 56 38 02

Stange kommune, Ottestad helse- og omsorgssenter, tlf: 62 56 23 56

Åmot kommune, Ryslingmoen sykehjem, tlf: 62 43 40 00

Åsnes kommune, Åsnes sykehjem, tlf: 62 95 69 88

Sørlandet sykehus HF

Arendal, Ambulant palliativt team, tlf: 37 07 55 81/ 53 18
Kristiansand, Lindrende enhet (ambulant team, dagpost og sengeenhet), tlf: 38 03 86 60
Flekkefjord, Lindrende team (ambulerende), tlf: 38 32 71 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Arendal kommune, Plankemyra bo-og omsorgssenter, tlf: 37 06 59 41

Grimstad kommune, Frivolltun bo- og omsorgssenter  (enkeltsenger), tlf: 37 25 78 22 og Feviktun bo- og omsorgssenter, tlf: 37 25 07 00

Kristiansand kommune, Valhalla omsorgssenter, tlf: 38 14 30 40

Sykehuset Telemark HF, Skien

Palliativ enhet, tlf: 35 00 54 36

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Bamble kommune, Bamble helsehus, lindrende enhet, tlf: 35 96 55 63
 
Porsgrunn kommune, Frednes sykehjem, lindrende enhettlf: 35 56 63 00 / 35 56 63 25

Skien kommune, Skien Helsehus, lindrende enhet, tlf: 35 53 96 21

Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg

Seksjon for Onkologi og palliasjon består av sengepost (18 senger), palliativ poliklinikk og et palliativt team, tlf: 33 34 27 09

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Horten kommune, Braarudåsen senter, tlf: 33 08 66 00

Larvik kommune, Byskogen sykehjem, tlf: 982 31 362

Færder kommune, Smidsrød Helsehus, tlf: 33 40 21 65/66

Træleborg SykehjemTræleborg bo- og behandlingssenter, lindrende enhet, tlf: 33 35 50 00

Sandefjord kommune, Sandefjord medisinske senter, lindrende enhet, tlf: 33 41 54 00

Sykehuset Østfold HF, Kalnes

Senter for lindrende behandling (sengepost og palliativt team), tlf: 69 86 12 08/4

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Indre Østfold, Løkentunet tlf 69 68 15 00 og Edwin Ruuds omsorgssenter tlf: 69 68 10 00

Halden kommune, Halden Helsehus, tlf: 69 17 25 76

Hvaler kommune, Dypedalsåsen sykehjem (enkeltseng), tlf: 69 37 54 05 / 69 37 54 06

Fredrikstad kommune, Fredrikstad korttidssenter, tlf: 69 30 54 80

Moss kommune, Peer Gynt Helsehus, tlf: 69 24 31 12

Sarpsborg kommune, Helsehuset Sarpsborg, palliativ avdeling, tlf: 982 59 371

Vestre Viken HF

Bærum sykehus, Palliativt team, tlf: 67 80 95 48 
Drammen sykehus, Palliativ enhet, tlf: 32 80 30 00
Kongsberg sykehus, Palliativ enhet, tlf: 03525
Ringerike sykehus, Palliativt team Hønefoss, tlf: 32 11 60 00
Hallingdal Sjukestugu, Palliativ enhet, tlf: 32 08 69 00
Klokkarstua bo- og omsorgssenter tlf 32 27 84 50

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Asker kommune, Bråset bo- og omsorgssenter, tlf: 31 29 31 32 /33

Bærum kommune, Hospice Stabekk, tlf: 67 12 86 10

Drammen kommune, Drammen helsehus, tlf: 32 04 72 12

Hole kommune, Hole bo- og rehabiliteringssenter (enkeltseng) tlf: 32 16 11 00

Hurum kommune, Klokkarstua helsetun, tlf: 32 79 24 60

Kongsberg kommune, Skinnarberga helsehus, tlf: 32 86 73 00

Lier kommune, Nøstehagen bo- og omsorgssenter, tlf: 32 24 11 00

Modum kommune, Modumheimen, tlf: 32 77 89 00

Nedre Eiker kommune, Bråta bo- og aktivitetssenter, tlf: 32 23 64 00

Ringerike kommune, Hospice Austjord, Austjord behandlingssenter, tlf: 32 11 53 00

Røyken kommune, Bråset bo- og omsorgssenter, tlf: 31 29 21 33

Øvre Eiker kommune, Eikertun Helsehus, lindrende enhet, tlf: 32 70 18 00

Kreftkoordinatorer i Norge

Oversiktsliste over hvilke kommuner som har kreftkoordinator.

Fant du det du lette etter?