-Undervisning og videreutdanning- lindrende behandling

En viktig målsetning for KLB er å heve kompetansen innen palliasjon i regionen. Hvert år arrangerer vi derfor:

  • Videre- og etterutdannelseskurs for sykehusleger i samarbeid med Legeforeningen og Universitetet i Oslo.
  • Videre- og etterutdannelseskurs for allmennleger i samarbeid med Legeforeningen og Universitetet i Oslo.
  • Regional samling for palliative team/sentra på sykehus.  
  • Fagdag for nettverk i regionen i samarbeid med lokale fagpersoner.
  • C-nivå kurs for sykepleiere. 
  • Fagdag for sykehussosionomer og fysioterapeuter.
  • Erfaringskonferanse for kommuner som har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet.
  • Ulike fagdager rettet mot helsepersonell som arbeider med palliasjon.

Vi tar også undervisningsoppdrag på forespørsel. Send mail til kslb@ous-hf.no


Videreutdanning innen lindrende behandling/kreftsykepleie i regionen

NTNU i Gjøvik

 

Tverrfaglig videreutdanning, Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase. Deltid, kan inngå i master Master i klinisk sykepleie, fordypning i palliativ sykepleie

Kontaktpersoner:
Marit Tømmerbakk
Solveig Struksnes


Høgskolen Diakonova 

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom, heltid/deltidKontaktperson: Sonja Bakken, tlf. 22 98 63 61/60


 

Høgskolen i Oslo og Akershus 

Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid

Kontaktperson: Gunnar Bjølseth, tlf. 67 23 50 00

 Videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon

Kontaktperson: Ellen Oma Nordstrøm, tlf. 67 23 63 30


Lovisenberg Diakonale høgskole 
Videreutdanning i tverrfaglig palliativ omsorg, deltid 
Masterstudium i helsetjenester til eldre
Kontaktperson: Studieleder Anne Lene Sørensen, tlf. 958 27 507, e-post: anne.sorensen@ldh.no


Universitetet i Agder

Etter- og videreutdanning i Lindrende omsorg for sykepleiere

Klinisk helsevitenskap med fordypning i lindrende omsorg
Kontaktperson: Nina Falsen Krohn , tlf. 37 23 37 65

 

Høgskolen i Innlandet
Videreutdanning i kreftsykepleie
Kontaktperson: Toril Merete Nysæter, tlf. 62 43 02 66

 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Videreutdanning i kreftsykepleie
Kontaktperson: Eva Røed Røsnes, tlf. 33 03 75 41 he.informasjonen@hive.no tlf. 33 03 12 50

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land har utarbeidet en felles, toårig kursutdanning i palliativ medisin. Ønsker du mer informasjon om spesialistkurset? Trykk her.

Nettbasert undervisning i palliativ medisin


Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon.

Flyer NFPM webbasert undervisning.pdf


Generell litteraturliste

Ønsker du å lese mer om lindrende behandling? Nedenfor finner du en liste med kvalitetssikret faglitteratur.

Palliasjon- nordisk lærebok Oxford Textbook of Palliative Medicine Oxford Textbook of Palliative Care for Children Oxford Textbook of Palliative Nursing Kreftsykepleie: pasient-utfordring-handling Delirium: Acute confusional states in palliative medicine

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.