-Undervisning og videreutdanning- lindrende behandling

En viktig målsetning for KLB er å heve kompetansen innen palliasjon i regionen. Hvert år arrangerer vi derfor:

  • Videre- og etterutdannelseskurs for sykehusleger i samarbeid med Legeforeningen og Universitetet i Oslo. 
  • Videre- og etterutdannelseskurs for allmennleger i samarbeid med Legeforeningen og Universitetet i Oslo.
  • Regional samling for palliative team/sentra på sykehus.  
  • Fagdag for nettverk i regionen i samarbeid med lokale fagpersoner.
  • C-nivå kurs for sykepleiere.
  • Fagdag for sykehussosionomer og fysioterapeuter.
  • Erfaringskonferanse for kommuner som har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet.
  • Ulike fagdager rettet mot helsepersonell som arbeider med palliasjon.

Vi tar også undervisningsoppdrag på forespørsel. Send mail til kslb@ous-hf.no

Videreutdanning innen lindrende behandling/kreftsykepleie i regionen

NTNU i Gjøvik

Tverrfaglig videreutdanning, Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase. Deltid, kan inngå i master Master i klinisk sykepleie, fordypning i palliativ sykepleie

Kontaktpersoner: Marit Tømmerbakk, tlf: 611 35 482 / Solveig Struksnes, tlf: 915 68 858 

VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning i kreftsykepleie

Kontaktperson: Berit Farstad, tlf: 229 63 767

OsloMet

Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid

Kontaktperson: Elisabeth Wille

Videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon

Kontaktperson: Ellen Oma Nordstrømo, tlf: 672 36 330

Lovisenberg Diakonale høgskole

Videreutdanning i tverrfaglig palliativ omsorg, deltid Masterstudium i helsetjenester til eldre

Kontaktperson: Edith Gjevjon, tlf: 473 76 809

Universitetet i Agder

Etter- og videreutdanning i Lindrende omsorg for sykepleiere

Klinisk helsevitenskap med fordypning i lindrende omsorgKontaktperson: Nina Falsen Krohn, tlf: 372 33 765

Høgskolen i Innlandet

Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid Elverum

Kontaktperson: Tone Fjeldstad Andersen, tlf: 624 30 266

Universitetet i Sørøst-Norge

Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid

Kontaktperson: Eva Elisabeth Røed Røsnæs, tlf: 310 09 295

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land har utarbeidet en felles, toårig kursutdanning i palliativ medisin. Ønsker du mer informasjon om spesialistkurset? Trykk her.

Nettbasert undervisning i palliativ medisin

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon.

Flyer NFPM webbasert undervisning.pdf

Generell litteraturliste

Ønsker du å lese mer om lindrende behandling? Nedenfor finner du en liste med kvalitetssikret faglitteratur.

Palliasjon- nordisk lærebok

Oxford Textbook of Palliative Medicine

Oxford Textbook of Palliative Care for Children Oxford Textbook of Palliative Nursing Kreftsykepleie: pasient-utfordring-handling
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.