HELSENORGE

Eksterne nettsider om palliasjon

​Nedenfor vil du få tilgang til eksterne hjemmesider som belyser nyttig informasjon om palliasjon- for helsepersonell så vel som pasienter og pårørende.

Brukerorganisasjoner

Kreftforeningen

Forskning

European Society for Medical Oncology (ESMO)European Association for Palliative Care (EAPC)

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

BarnsBeste

Nasjonalt register over palliative virksomheter i Norge

Pall.reg

Regionale kompetansesentre for lindrende behandling i Norge

Helse VestHelse Midt-NorgeHelse NordInformasjon om lindrende behandling og de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling (Helsedirektoratet)

Tidsskrifter

The Lancet OncologyJAMA OncologyJournal of Clinical OncologyJournal of Pediatrics and Palliative CareJournal of Pain and Symptom ManagementPalliative MedicinePalliative and Supportive Care

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

UtviklingssenterSenter for omsorgsforskning (ett senter for hver region)

Fant du det du lette etter?