Helsenorge

Kommunale prosjekter i lindrende behandling

Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling og omsorg i kommuner og bydeler.

KLB har i samarbeid med Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) ansvar for innstillingen av søknadene, og ønsker å være i dialog med tilskuddsmottakerne i prosjektperioden.

Sjur Bjørnar Hanssen, telefon 23 02 76 85/414 19 101
Torunn Wester, telefon 23 02 76 83/913 99 014

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket kan også kontaktes for råd og veiledning.

I region sør-øst skal søknadene sendes til:

For Agder og Vestfold og Telemark: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
For Oslo, Viken og Innlandet: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Klikk på lenkene for mer informasjon.
Mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets hjemmesider 

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2021

Sør: (11 kommuner, 13 søknader)

Horten kommune: Trygg og ivaretatt. Kontaktperson: Eirin Marie Buan eirin.buan@horten.kommune.no

Midt-Telemark kommune: Livets siste dager i Midt-Telemark. Kontaktperson: Frøydis Haukeland froydis.haukeland@mt.kommune.no

Sandefjord kommune: 1. Palliasjon til mennesker med utviklingshemming. Kontaktperson: Anita Nilo anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Sandefjord kommune: 2. Implementering av elektronisk palliativ plan.

Sandefjord kommune: 3. Implementering av Mobid 2 i institusjonstjenesten.

Tokke kommune: Desentralisert kreftbehandling, lindrende behandling og omsorg. Kontaktperson: Ann Wraa ann.wraa@tokke.kommune.no

Kragerø kommune: Felles løft for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på tvers av avdelinger og virksomheter.
Kontaktperson: Stella-Renée Syvertsen stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Kristiansand kommune: Simulering av forhåndssamtaler. Kontaktperson: Olga Rugsland Espegren ore@kristiansand.kommune.no

Lindesnes kommune: Simulering som pedagogisk metode - en integrert del av kompetansehevingen i lindrende omsorg og forhåndssamtale.
Kontaktperson: Lene R. Hægbostad lene.romteland@lindesnes.kommune.no

Porsgrunn kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Svend Martin Østevik svend.martin.ostevik@porsgrunn.kommune.no

Bamble kommune: Implementere tiltaksplan Livets siste dager i hjemmetjenesten i Bamble kommune. Kontaktperson: Elin Bredsand Elin.bredsand@bamble.kommune.no

Vennesla kommune:  Kompetanseløft for ansatte i hjemmetjenesten - Lindrende omsorg. Kontaktperson: Tordis Strand tordis.strand@vennesla.kommune.no
 
Grimstad kommune: Forhåndssamtaler til hjemmeboende.
Kontaktperson: Silje Bjerkås Silje.bjerkas@grimstad.kommune.no

Øst: (21 kommuner, 29 søknader)

Gjøvik kommune: Øvelse gjør mester - kurs i forhåndssamtaler for primærkontakter. Kontaktperson: Karin Hammer karin.hammer@gjovik.kommune.no

Vestre Toten: kommune Kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Monika Bekkelund Monika.Bekkelund@vestre-toten.kommune.no

Åmot kommune Lokal avansert palliasjon. Kontaktperson: Astrid Bekken Astrid.Bekken@amot.kommune.no

Lillestrøm kommune: Palliasjon i praksis.
Kontaktperson: Rikke Hornsrud Syvertsen RikkeHornsrud.Syvertsen@lillestrom.kommune.no

Åsnes kommune: Helhetlig smertelindring og omsorg fra innleggelse i institusjon til livets sluttfase for personer med en demenssykdom.
Kontaktperson: Heidi Gjerdrum heidi.gjerdrum@asnes.kommune.no

Våler kommune: Ivaretakelse av den døende pasient og deres pårørende. Kontaktperson: Trine Bråthen Trine.brathen@valer.kommune.no

Indre Østfold: (1) Implementere tiltaksplanen «Livets siste dager» Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no

Indre Østfold: (2) Styrke ressurssykepleieren i palliasjon og kreftomsorg og heve kompetansenivået på tjenestestedet. Digital opplæringspakke 

Rakkestad kommune: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Jeroen de Wit JeroenDe.Wit@rakkestad.kommune.no

Halden kommune: Kompetansehevende prosjekt i grunnleggende palliasjon.
Kontaktperson: Marianne Solvang marianne.solvang@halden.kommune.no

Halden kommune: Innføring av palliativ plan i Halden kommune.
Kontaktperson: Ellen Rosseland Hansen ellenrosseland.hansen@halden.kommune.no

Halden kommune: Livets siste dager. Kontaktperson: Heidi Nygård Wang heidinygaard.wang@halden.kommune.no

Fredrikstad kommune: Prosjekt palliasjon-palliativ plan. Kontaktperson: Elisabeth Karlsen elbk@fredrikstad.kommune.no

Rollag kommune: Omsorg og lindrende behandling. Kontaktperson: Rollag Nadine Mielke nadine.mielke@rollag.kommune.no

Ringerike kommune: Lengre hjemmetid, og tilrettelegging for at flere kan få dø hjemme. Fokus på lindring, trygghet og livsglede i eget hjem. Kontaktperson: Sissel Bråten sissel.braaten@ringerike.kommune.no

Lunner kommune:  Å dø er en del av livet. Kontaktperson: Marte Skaug mask@lunner.kommune.no

Frogn kommune: Samarbeid og felles kompetanseløft, felles undervisning for hjemmebaserte tjenester og Ullerud Helsebygg. Kontaktperson: Bjørg Johannessen bjorg.johannessen@frogn.kommune.no

Lier kommune: Iverksetting og implementering av handlingsplan innen kompetansenettverk for palliasjon og kreftomsorg i Drammensregionen og utarbeidelse av prosjektplan for 2022. Kontaktperson: Ronny Wettre Ronny.wettre@lier.kommune.no

Kongsberg kommune: Prosjekt palliasjon i Kongsberg - en integrert palliativ modell. Kontaktperson: Karin Aaker karin.aaker@kongsberg.kommune.no

Ringebu kommune: Kompetanseheving innen lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Marit Vestad Forlandsås Marit.vestad.forlandsaas@ringebu.kommune.no

Lesja kommune: Kompetanseheving hos ansatte på Lesja helsehus som jobber med pasienter som mottar lindrende behandling og omsorg. Kontaktperson: Marita Aaheim Marita.aaheim@lesja.kommune.no

Hamar kommune: Forhåndssamtaler; kompetanse om og implementering i kommuner i Innlandet. Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen Asa.Karin.Johanna.Serholt.Jensen@hamar.kommune.no

Øvre Eiker kommune: Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt for fagarbeidere.  Kontaktperson: Elisabeth Bjørndalen elisabeth.bjorndalen@ovre-eiker.kommune.no

Oslo kommune, Bydel Ullern: Tverrfaglig kompetansehevende prosjekt i palliasjon.
Kontaktperson: Hilde Berggård hilde.berggaard@bun.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester: Palliasjon – videreutvikling av kursserien Den lille forskjell. Kontaktperson: Anne Kittelsen anne.kittelsen@sye.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Østensjø: Kompetanseløft for hjemmetjenesten i Bydel Østensjø i klinisk observasjonskompetanse og lindrende behandling. 
Kontaktperson: Karla Robles Larsen karla.larsen@bos.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Frogner: Kompetanseheving lindrende behandling i hjemmetjenesten, Bydel Frogner. Kontaktperson: Maja Berg Kristoffersen maja.berg.kristoffersen@bfr.oslo.kommune.no

Ringsaker kommune:  Lindrende behandling i Ringsaker.
Kontaktperson: Ingvild Røe ingvild.roe@ringsaker.kommune.no

Stange kommune:  Barnepalliasjon i Stange kommune, kompetanseheving og samhandling. Kontaktperson: Åse Kringsjå ase.kringsja@stange.kommune.no

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2020

Sør: (9 kommuner, 10 søknader)

Horten kommune: Trygg og ivaretatt.
Kontaktperson: Eirin Marie Buan eirin.buan@horten.kommune.no

Kragerø kommune: Felles løft for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på tvers av avdelinger og virksomheter.
Kontaktperson: Stella-Renée Syvertsen stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Kristiansand kommune: Simulering av forhåndssamtaler.
Kontaktperson: Olga Rugsland Espegren ore@kristiansand.kommune.no

Lindesnes kommune: Kompetanseheving innen grunnleggende palliasjon ovenfor helsefagarbeidere/sykepleiere.
Kontaktperson: Lene R. Hægbostad lene.romteland@lindesnes.kommune.no

Midt-Telemark kommune: Livets siste dager i Midt-Telemark.
Kontaktperson: Frøydis Haukeland froydis.haukeland@mt.kommune.no

Porsgrunn kommune: Hvordan opplever pårørende den lindrende omsorgen mot slutten av livet i Porsgrunn og Skien kommune? Innføring av pasientforløp og forhåndssamtaler til palliative kreftpasienter. Kontaktperson: Svend Martin Østevik svend.martin.ostevik@porsgrunn.kommune.no

Sandefjord kommune: 1. Implementering av Mobid 2 i institusjonstjenesten.
Kontaktperson: Unni Stensvold unni.stensvold@sandefjord.kommune.no

Sandefjord kommune: 2. Implementering av elektronisk palliativ plan.
Kontaktperson: Anita Nilo anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Vinje kommune: Observasjon av pasientar for å gje god palliasjon.
Kontaktperson: Berit Bråstøyl berit.braastoyl@vinje.kommune.no

Øst: (15 kommuner, 25 søknader)

Fredrikstad kommune: 1. Kompetanseheving og samspill innen barnepalliasjon og ivaretakelse av familien i en særdeles krevende situasjon.
Kontaktperson: Ine Trevland intr@fredsrikstad.kommune.no

Fredrikstad kommune: 2. Forberedende samtale i hjemmet – mer hjemmetid.
Kontaktperson: Elisabeth Bjørnstad Karlsen elbk@fredrikstad.kommune.no

Frogn kommune: Samarbeid og felles kompetanseløft. Kommunalt palliativt team og etablering av lindrende senger. Kontaktperson: Bjørg Johannessen bjorg.johannessen@frogn.kommune.no

Halden kommune: 1. Livets siste dager i hjemmebaserte tjenester.
Kontaktperson: Heidi Nygaard Wang heidinygaard.wang@halden.kommune.no

Halden kommune: 2. Innføring av palliativ plan i Halden kommune.
Kontaktperson: Ellen Rosseland Hansen ellenrosseland.hansen@halden.kommune.no

Halden kommune: 3. Kompetansehevende prosjekt i grunnleggende palliasjon.
Kontaktperson: Marianne Solvang marianne.solvang@halden.kommune.no

Hamar kommune: Trenger vi å snakke om det?
Kontaktperson: Irene Mari Røen irene.mari.roen@hamar.kommune.no

Hvaler kommune: Palliativ plan i Hvaler kommune.
Kontaktperson: Johanne Langvik jlan@hvaler.kommune.no

Indre Østfold kommune: 1. Implementere tiltaksplanen «Livets siste dager».

Indre Østfold kommune: 2. Styrke ressurssykepleieren i palliasjon og kreftomsorg og heve kompetansenivået på tjenestestedet.
Kontaktperson: Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no

Kongsberg kommune: Prosjekt palliasjon i Kongsberg – en integrert palliativ modell.
Kontaktperson: Karin Aaker karin.aaker@kongsberg.kommune.no

Moss kommune: Prosjekt tiltaksplan «Livets siste dager»
Kontaktperson: Ine Heiberg ine.heiberg@moss.kommune.no

Oslo kommune, Frogner bydel: Kompetansehevende tiltak i hjemmetjenesten lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.
Kontaktperson: Maja Berg Kristoffersen maja.berg.kristoffersen@bfr.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Grünerløkka bydel: Ressursteam palliasjon.
Kontaktperson: Hanne Syse hanne.syse@bga.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Nordstrand bydel: Palliasjon i hjemmetjenesten.
Kontaktperson: Tonje Cathrine Knarbo tonje.knarbo@bns.oslo.kommune.no

Oslo Kommune, St.Hanshaugen: Behandling og omsorg ved livets slutt i hjemmet.
Kontaktperson: Adalhiza Brand Adalhiza.brand@bsh.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Sykehjemsetaten: Palliasjon – videreutvikling av kursserien «Den lille forskjellen».
Kontaktperson: Johanne Marie Askvig johannemarie.askvig@sye.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Ullern bydel: Tverrfaglig kompetansehevende prosjekt i palliasjon.
Kontaktperson: Hilde Solbakken Berggaard hilde.berggard@bun.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Østensjø bydel: Kompetanseløft for hjemmetjenesten i Bydel Østensjø i klinisk observasjonskompetanse og lindrende behandling.
Kontaktperson: Karla Robles Larsen karla.larsen@bos.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Vestre Aker bydel: Styrking av ressurssykepleiere/helsefagarbeidere sin kompetanse for å kunne utøve god palliativ omsorg til hjemmeboende alvorlig syke brukere.
Kontaktperson: Cathrine Stokke cathrine.stokke@bva.oslo.kommune.no

Ringsaker kommune: Lindrende behandling i Ringsaker 2020.
Kontaktperson: Ingvild Røe ingvild.roe@ringsaker.kommune.no

Rælingen kommune: Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for lindrende plasser på Fjerdingby helsetun og hjemmetjenestene.
Kontaktperson: Hanne Solvang hanne.solvang@ralingen.kommune.no

Stange kommune: Barnepalliasjon i Stange kommune, kompetanseheving og samhandling.
Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen asa.serholt.jensen@stange.kommune.no

Våler kommune (i tidl. Østfold): Ivaretagelse av den døende pasient og deres pårørende.
Kontaktperson: Trine Bråthen trine.brathen@valer-of.kommune.no

Øvre Eiker kommune: Palliasjon i 5 steg, grunnleggende kompetanse i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for fagarbeidere i hjemmetjenesten.
Kontaktperson: Elisabeth Bjørndalen elisabeth.bjorndalen@ovre-eiker.kommune.no

Åsnes kommune: Interkommunalt samarbeid for å heve kompetansen til ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem, slik at pasienter og deres pårørende opplever trygghet og får medvirke til å ta viktige avgjørelser i siste fasen av livet.
Kontaktperson: Heidi Gjerdrum heidi.gjerdrum@asnes.kommune.no

Fant du det du lette etter?