HELSENORGE

Kommunale prosjekter i lindrende behandling

Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling og omsorg i kommuner og bydeler.

KLB har i samarbeid med Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) ansvar for innstillingen av søknadene, og ønsker å være i dialog med tilskuddsmottakerne i prosjektperioden.

Sjur Bjørnar Hanssen, telefon 23 02 76 85/414 19 101
Torunn Wester, telefon 23 02 76 83/913 99 014

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket kan også kontaktes for råd og veiledning.​
​​
Søkere fra Oslo, Viken og Innlandet søker Statsforvalteren i Oslo og Viken.​​
Søkere fra Agder og Vestfold og Telemark søker Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.​

Mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets hjemmesider​

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2022

Sør: (12 kommuner, 13 søknader)

Arendal kommune: Utviklingsprogram hjemmetid og hjemmedød – Kommunalt pakkeforløp ALS. Kontaktperson: Silje Christine Dah silje.christine.dahl@arendal.kommune.no​ 

Froland kommune: Livets siste fase 2022. Kontaktperson: Anne Lyngroth​ anne.lyngroth@froland.kommune.no

Færder kommune: Elektronisk palliativ plan, implementering og bruk i Færder kommune. Kontaktperson: Rannveig Velken rannveig.velken@faerder.kommune.no 

Grimstad kommune: Forhåndssamtaler til hjemmeboende. Kontaktperson: Silje Bjerkås Silje.bjerkas@grimstad.kommune.no​

Horten kommune: Samarbeid for bedre omsorg. Kontaktperson: Stina Johannessen Stina.johannessen@horten.kommune.no

Kragerø kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Stella-Renee Syvertsen Stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Kristiansand kommune: Innføring av palliativ plan i Agder.
Kontaktperson: Cathrine Humlen Ruud Cathrine.Humlen.Ruud@kristiansand.kommune.no

Lindesnes kommune: Kompetanseheving i lindrende omsorg og forhåndssamtaler. Kontaktperson: Kirsti Mushom Friis 

Midt-Telemark: Palliativ eldreomsorg. Kontaktperson: Frøydis Haukeland frha@mt.kommune.no

Porsgrunn kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.  Kontaktperson: Svend Martin Østevik​ svend.martin.ostevik@porsgrunn.kommune.no

Sandefjord kommune: Opprettelse av palliativt team. Kontaktperson: May Lisbeth Graff May.Lisbeth.G.Graff@sandefjord.kommune.no

Sandefjord kommune: Palliasjon til personer med utviklingshemming.
Kontaktperson: Anita Nilo

Vennesla kommune: Kompetanseløft for ansatte i hjemmetjenesten - Lindrende omsorg. Kontaktperson: Tordis Strand tordis.strand@vennesla.kommune.no​

Øst: (22 kommuner, 26 søknader)

Drammen kommune: Innføring av digital opplæringspakke og revitalisering av Livets siste dager. Kontaktperson: Ann Karin Johannesen Ann.Karin.Johannesen@drammen.kommune.no

Enebakk kommune: Palliativ omsorg fra hjem til institusjon i kommunen. Kontaktperson:Kristian Kamben kristian.kamben@enebakk.kommune.no

Fredrikstad kommune: Prosjekt palliasjon-palliativ plan. Kontaktperson: Elisabeth Karlsen elbk@fredrikstad.kommune.no

Gjøvik kommune: Øvelse gjør mester - kurs i forhåndssamtaler for primærkontakter Kontaktperson: Målfrid S Schiager Malfrid.Schiager@gjovik.kommune.no 

Hemsedal kommune: Kommunalt palliativt team. Kontaktperson: Kristine Tørre Asprusten Kristine Tørre Aspr ​kristine.torre.asprusten@hemsedal.kommune.no

Halden kommune: (1) Kompetansehevende prosjekt i grunnleggende palliasjon. Kontaktperson: ​Marianne Solvang marianne.solvang@halden.kommune.no

Halden kommune: (2) Systematisk inkludering av pårørende i det palliative forløpet. Kontaktperson: Ellen Rosseland Hansen ellenrosseland.hansen@halden.kommune.no

Hamar kommune: Forhåndssamtaler; kompetanse om og implementering i kommuner i Innlandet. Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen Asa.Karin.Johanna.Serholt.Jensen@hamar.kommune.no​

Indre Østfold: Implementere tiltaksplanen Livets siste dager, Digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og simulering av etisk refleksjon. Kontaktperson: Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no​​

Kongsberg kommune: Prosjekt palliasjon i Kongsberg - en integrert palliativ modell. Kontaktperson: Karin Aaker karin.aaker@kongsberg.kommune.no​

Lesja kommune: Kompetanseheving hos ansatte på Lesja helsehus som jobber med pasienter som mottar lindrende behandling og omsorg. Kontaktperson: Marita Aaheim Marita.aaheim@lesja.kommune.no

Lier kommune: Iverksetting og implementering av handlingsplan innen kompetansenettverk for palliasjon og kreftomsorg. Kontaktperson: Ronny Wettre Ronny.wettre@lier.kommune.no

Lillestrøm kommune: Palliasjon i praksis. Kontaktperson: Sandra Jahr Svendsen sandrajahr.svendsen@lillestrom.kommune.no

Lillehammer kommune: Verdighet fra vugge til grav. Kontaktperson: Ingerid Skabo Ingerid.Skabo@lillehammer.kommune.no

Nes kommune: Palliativt team i hjemmetjenesten. Kontaktperson: Jorunn F. Lyster Jorunn.Fjetland.Lyster@nes-ak.kommune.no

Rakkestad kommune: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Jeroen de Wit JeroenDe.Wit@rakkestad.kommune.no

Ringebu kommune: Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Marit Vestad Forlandsås Marit.vestad.forlandsaas@ringebu.kommune.no

Ringerike kommune: Kompetansehevende tiltak for  kompetansenettverkene i Vestre
Viken. Kontaktperson: Dorte Ragna Loftheimdorte.ragna.loftheim@ringerike.kommune.no 

Rollag kommune: Omsorg og lindrende behandling Rollag. Kontaktperson:Vigdis Bergstøl Vigdis.Grete.Bergstol.Melby@rollag.kommune.no

Trysil kommune: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, prosjekt Trysil kommune. Kontaktperson: Ida Nymoen iky@trysil.kommune.no

Vestre Toten kommune: Kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Monika Bekkelund Monika.Bekkelund@vestre-toten.kommune.no

Ås kommune: Kunnskap og trygghet i møte med sårbare pasienter i palliativ fase. Kontaktperson: Lene Sunde Lene.Sunde@as.kommune.no

Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand: Prosjekt barnepalliasjon.
Kontaktperson: Hilde Stølevik hilde.stolevik@bsn.oslo.kommune.no 

Oslo kommune, bydel Ullern: Tverrfaglig kompetansehevende prosjekt i palliasjon. Kontaktperson: Hilde Solbakken Berggaard hilde.berggaard@bun.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen: Behandling og omsorg ved livets slutt i hjemmet. Kontaktperson: Adalhiza Carrasco Brand Adalhiza.brand@bsh.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Østensjø: Kompetanseløft for hjemmetjenesten i Bydel Østensjø i klinisk observasjonskompetanse og lindrende behandling.
Kontaktperson: Karla Robles Larsen karla.larsen@bos.oslo.kommune.no​

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2021

Sør: (11 kommuner, 13 søknader)

Horten kommune: Trygg og ivaretatt. Kontaktperson: Eirin Marie Buan eirin.buan@horten.kommune.no

Midt-Telemark kommune: Livets siste dager i Midt-Telemark. Kontaktperson: Frøydis Haukeland froydis.haukeland@mt.kommune.no

Sandefjord kommune: 1. Palliasjon til mennesker med utviklingshemming. Kontaktperson: Anita Nilo anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Sandefjord kommune: 2. Implementering av elektronisk palliativ plan.

Sandefjord kommune: 3. Implementering av Mobid 2 i institusjonstjenesten.

Tokke kommune: Desentralisert kreftbehandling, lindrende behandling og omsorg. Kontaktperson: Ann Wraa ann.wraa@tokke.kommune.no

Kragerø kommune: Felles løft for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på tvers av avdelinger og virksomheter.
Kontaktperson: Stella-Renée Syvertsen stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Kristiansand kommune: Simulering av forhåndssamtaler. Kontaktperson: Olga Rugsland Espegren ore@kristiansand.kommune.no

Lindesnes kommune: Simulering som pedagogisk metode - en integrert del av kompetansehevingen i lindrende omsorg og forhåndssamtale.
Kontaktperson: Lene R. Hægbostad lene.romteland@lindesnes.kommune.no

Porsgrunn kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Svend Martin Østevik svend.martin.ostevik@porsgrunn.kommune.no

Bamble kommune: Implementere tiltaksplan Livets siste dager i hjemmetjenesten i Bamble kommune. Kontaktperson: Elin Bredsand Elin.bredsand@bamble.kommune.no

Vennesla kommune: Kompetanseløft for ansatte i hjemmetjenesten - Lindrende omsorg. Kontaktperson: Tordis Strand tordis.strand@vennesla.kommune.no
 
Grimstad kommune: Forhåndssamtaler til hjemmeboende.
Kontaktperson: Silje Bjerkås Silje.bjerkas@grimstad.kommune.no

Øst: (21 kommuner, 29 søknader)

Gjøvik kommune: Øvelse gjør mester - kurs i forhåndssamtaler for primærkontakter. Kontaktperson: Karin Hammer karin.hammer@gjovik.kommune.no

Vestre Toten: kommune Kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Monika Bekkelund Monika.Bekkelund@vestre-toten.kommune.no

Åmot kommun: Lokal avansert palliasjon. Kontaktperson: Astrid Bekken Astrid.Bekken@amot.kommune.no

Lillestrøm kommune: Palliasjon i praksis.
Kontaktperson: Rikke Hornsrud Syvertsen RikkeHornsrud.Syvertsen@lillestrom.kommune.no

Åsnes kommune: Helhetlig smertelindring og omsorg fra innleggelse i institusjon til livets sluttfase for personer med en demenssykdom. Kontaktperson: Heidi Gjerdrum heidi.gjerdrum@asnes.kommune.no

Våler kommune: Ivaretakelse av den døende pasient og deres pårørende. Kontaktperson: Trine Bråthen Trine.brathen@valer.kommune.no

Indre Østfold: (1) Implementere tiltaksplanen «Livets siste dager» Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no

Indre Østfold: (2) Styrke ressurssykepleieren i palliasjon og kreftomsorg og heve kompetansenivået på tjenestestedet. Digital opplæringspakke 

Rakkestad kommune: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Jeroen de Wit JeroenDe.Wit@rakkestad.kommune.no

Halden kommune: Kompetansehevende prosjekt i grunnleggende palliasjon.
Kontaktperson: Marianne Solvang marianne.solvang@halden.kommune.no

Halden kommune: Innføring av palliativ plan i Halden kommune.
Kontaktperson: Ellen Rosseland Hansen ellenrosseland.hansen@halden.kommune.no

Halden kommune: Livets siste dager. Kontaktperson: Heidi Nygård Wang heidinygaard.wang@halden.kommune.no

Fredrikstad kommune: Prosjekt palliasjon-palliativ plan. Kontaktperson: Elisabeth Karlsen elbk@fredrikstad.kommune.no

Rollag kommune: Omsorg og lindrende behandling. Kontaktperson: Rollag Nadine Mielke nadine.mielke@rollag.kommune.no

Ringerike kommune: Lengre hjemmetid, og tilrettelegging for at flere kan få dø hjemme. Fokus på lindring, trygghet og livsglede i eget hjem. Kontaktperson: Sissel Bråten sissel.braaten@ringerike.kommune.no

Lunner kommune: Å dø er en del av livet. Kontaktperson: Marte Skaug mask@lunner.kommune.no

Frogn kommune: Samarbeid og felles kompetanseløft, felles undervisning for hjemmebaserte tjenester og Ullerud Helsebygg. Kontaktperson: Bjørg Johannessen bjorg.johannessen@frogn.kommune.no

Lier kommune: Iverksetting og implementering av handlingsplan innen kompetansenettverk for palliasjon og kreftomsorg i Drammensregionen og utarbeidelse av prosjektplan for 2022. Kontaktperson: Ronny Wettre Ronny.wettre@lier.kommune.no

Kongsberg kommune: Prosjekt palliasjon i Kongsberg - en integrert palliativ modell. Kontaktperson: Karin Aaker karin.aaker@kongsberg.kommune.no

Ringebu kommune: Kompetanseheving innen lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Marit Vestad Forlandsås Marit.vestad.forlandsaas@ringebu.kommune.no

Lesja kommune: Kompetanseheving hos ansatte på Lesja helsehus som jobber med pasienter som mottar lindrende behandling og omsorg. Kontaktperson: Marita Aaheim Marita.aaheim@lesja.kommune.no

​Hamar kommune: Forhåndssamtaler; kompetanse om og implementering i kommuner i Innlandet. Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen Asa.Karin.Johanna.Serholt.Jensen@hamar.kommune.no

Øvre Eiker kommune: Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt for fagarbeidere.  Kontaktperson: Elisabeth Bjørndalen elisabeth.bjorndalen@ovre-eiker.kommune.no

Oslo kommune, Bydel Ullern: Tverrfaglig kompetansehevende prosjekt i palliasjon.
Kontaktperson: Hilde Berggård hilde.berggaard@bun.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester: Palliasjon – videreutvikling av kursserien Den lille forskjell. Kontaktperson: Anne Kittelsen anne.kittelsen@sye.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Østensjø: Kompetanseløft for hjemmetjenesten i Bydel Østensjø i klinisk observasjonskompetanse og lindrende behandling. 
Kontaktperson: Karla Robles Larsen karla.larsen@bos.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Frogner: Kompetanseheving lindrende behandling i hjemmetjenesten, Bydel Frogner. Kontaktperson: Maja Berg Kristoffersen maja.berg.kristoffersen@bfr.oslo.kommune.no

Ringsaker kommune: Lindrende behandling i Ringsaker.
Kontaktperson: Ingvild Røe ingvild.roe@ringsaker.kommune.no

Stange kommune: Barnepalliasjon i Stange kommune, kompetanseheving og samhandling. Kontaktperson: Åse Kringsjå ase.kringsja@stange.kommune.no

Fant du det du lette etter?