Kommunale prosjekter i lindrende behandling

Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling.

KLB har i samarbeid med Fylkesmannen ansvar for innstillingen av søknadene, og ønsker å være i dialog med tilskuddsmottakerne i prosjektperioden.

Se verktøy og tips i prosjektarbeid på utviklingssenter.no.

 

Mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets hjemmesider

 

Nasjonal evaluering av tilskuddsordningen finner du her

       

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2016

Askim kommune
"Tiltaksplanen Livets siste dager"
Kontaktperson: Håkon Johansen

Drammen kommune
"Lindrende enhet i Drammen kommune er et ressurssenter for pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt".
Kontaktperson: Jan Berg

Eidsberg kommune, Edwin Ruuds Omsorgssenter
"Refleksjonsgrupper for ansatte på Edwin Ruud, relatert til omsorg for døende".
Kontaktperson: Ragnhild Bjørke Dybdal

Eidskog kommune
"Kompetanseheving innenfor smertelindring og innføring av kartleggingsverktøy i kommunehelsetjenesten".
Kontaktperson: Monica Maria Åsberg

Enebakk kommune
"Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt".
Kontakperson: Hege Steen Scott

Fredrikstad kommune
"Prosjekt palliasjon, mer hjemmetid".
Kontaktperson: Elisabeth Bjørnstad Karlsen

Gjøvik koommune
"Utarbeidelse av modell for kompetanseøkning via ambulant team i kommunen".
Kontaktperson: Målfrid Schiager

Grimstad kommune
"Kurs og samtalegrupper for etterlatte".
Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad

Hamar kommune
"En kommunetilpasset modell for kompetanseheving i pårørendearbeid på høgskoleniv i Ringsaker og øvrige kommuner".
Kontaktperson: Bente Ødegård Kjos

Hole kommune
"Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt".
Kontaktperson: Anne Marit Fuglum

Horten kommune
"Her kan jeg leve til jeg dør".
Kontaktperson: Stina Johannesen

Kragerø kommune
"Styrke kompetansen i lindrende behandling blandt personell i sykehjem, heldøgns omsorgsboliger og i hjemmesykepleien".
Kontaktperson: Stella Renèe Syvertsen

Kristiansand kommune
"Implementering av elektronisk versjon av Livets siste dager". Kontaktperson: Beate Sørensen

Kvinedsal kommune
"Implementering av opplæringspakke fra Høgskolen i Hedmark i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt".
Kontaktperson: Torhild Kvinlaug

Larvik kommune
"Omsorg ved livets slutt".
Kontaktperson: Ingvild Svendsen

Lier kommune
"Innføring av livets siste dager- utvikling av plan for lindring i livets sluttfase".
Kontaktperson: Tammy Mach

Nedre Eiker kommune
"Kompetanseheving innenfor smertelindring og demens. Innføring av kartleggingsverktøyet Mobid 2.".
Kontaktperson: Ann Karin Johannesen

Nes kommune
"En verdig omsorg ved livets slutt".
Kontaktperson: Sonja Merødningen

Nordre Land kommune
"Tål ikke min smerte! - lindrende behandling og omsorg ved livets slutt". Kontaktperson: Marit Ødegård

Oppegård kommune
"Kompetansehevende tiltak for å styrke pasientens og pårørendes rolle i en palliativ fase".
Kontaktperson: Vibeke Harr

Oslo kommune, Bydel Frogner
"Å skape liv til dagene- vi vil og vi kan".
Kontaktperson: Toril Håkonsen

Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen
"Lindrende behandling og mestring i et tverrfaglig perspektiv". Kontaktperson: Charlotte Solvang

Oslo kommune, Sykehjemsetaten
"Kompetanseheving for ressurssykepleiere i palliasjon, fagutviklingssykepleiere og leger i sykehjem".
Kontaktperson: Sølvi Karlstad

Porsgrunn kommune
"Kompetanse og samhandling om lindrende behandling og omsorg til døende pasienter i hjemmetjenesten og deres pårørende". Kontaktperson: Heidi Johnsen

Rakkestad kommune
"Omsorg til døende og deres pårørende på dagsorden".
Kontaktperson: Jeroen de Wit

Re kommune
"Utvikling av en enheltlig standard for livsmestring, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt".
Kontaktperson: Ingerd Saasen Backe

Rollag kommune
"En verdig hjemmedød".
Kontaktperson: Lill Kristin Skuggerud

Rælingen kommune
"Palliativ samhandling i Rælingen kommune".
Kontaktperson: Cathrine Pedersen

Røyken kommune
"Kvalitet og kontinuitet i livets sluttfase".
Kontaktperson: Heidi Eidskrem

Røyken kommune
"God lindring til slutt".
Kontaktperson: Benedikte Jacobsen

Sande kommune
"Opprette palliativ tjeneste for å ta vare på den alvorlig syke/døende uavhengig av diagnose".
Kontaktperson: Fritz Solhaug

Sandefjord kommune
"Tid som gave- frivillighetsprosjekt".
Kontaktperson: Ida Eide Johansen

Sauherad kommune
"Kompetanseløft innen lindrende behandling og omsorg i Sauherad kommune".
Kontaktperson: Martin Ytreland

Skjåk kommune
"Ivaretakelse av pasient- og pårørande ved ønskje om heimedød i distrikts-Norge".
Kontaktperson: Hilde Reitan

Ski kommune
"Implementering av LCP ved Finstadtunet sykehjem og Langhus bo- og servicesenter".
Kontaktperson: Nina Ansethmoen

Skien kommune
"Lindrende behandling- forankring og vedlikehold av kompetansen". Kontaktperson: Erik Nordberg

Songdalen kommune
"Implementering av Livets siste dager i EPJ-system".
Kontaktperson: Kamilla Steinsvåg

Stange kommune
"Lindrende omsorg og behandling for personer på sykehjem". Kontaktperson: Marit Toverud

Trysil kommune
"Smertelindring i palliativ fase hos pasienter med langtkommet demens". Kontaktperson: Irene Nygård Pedersen

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus
"Utprøving og spredning av tiltakspakken: Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling fase 2".
Kontaktperson: Berit Skjerve

Utviklingsenter for hjemmetjenester i Oslo
"Den lille forskjellen- Kursserie 6 om lindrende behandling". Kontakperson: Torunn Wibe

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem
"Nettverk i Østfold, konvertering til og videreføring av Livets siste dager". Kontaktperson: Elisabeth Østensvik

Valdresregionen/ Nord Aurdal
"Sammen om lindring - kompetansebygging og kvalitet. Friskere i Valdres - Framtidsretta, nært og trygt".
Kontaktperson: Hege Birketvedt Eklund

Ål kommune
"Kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg til helsepersonell innen kommunale helse- og omsorgstjenester".
Kontaktperson: Borghild Ulshagen

Åmot kommune
"Tverrfaglig kompetanseheving for palliativ omsorg og pårørendestøtte i Åmot kommune".
Kontaktperson: Astrid Bekken

Ås kommune
"Innføre LCP og ESAS og integrere disse i dokumentasjonssystemet Gerica".
Kontaktperson: Gro Magnussen

Åsnes kommune
"Omsorg ved livets slutt i Åsnes og Våler".
Kontakteperson: Toril Gundersen