Kommunale prosjekter i lindrende behandling

Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling.

KLB har i samarbeid med Fylkesmannen ansvar for innstillingen av søknadene, og ønsker å være i dialog med tilskuddsmottakerne i prosjektperioden.

Se verktøy og tips i prosjektarbeid på utviklingssenter.no.

 

Mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets hjemmesider

 

Nasjonal evaluering av tilskuddsordningen finner du her

       

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2017


ØST:

Skedsmo kommune: «Forankring av kompetanse i lindrende behandling». Kontaktperson: Sandra Jahr Svendsen sanjah@skedsmo.kommune.no

Asker kommune: «Omsorg og behandling ved livets slutt- implementering av standard og grunnleggende kompetanse». Kontaktperson: Liv Wensaas liv.wensaas@asker.kommune.no

Ski kommune: «Kompetansehevende prosjekt i palliasjon». Kontaktperson: Rannveig Renolen rannveig.renolen@ski.kommune.no

Ullensaker kommune:  «Videreføring av livets siste dager». Kontaktperson: Ellen Moen ellen.moen@ullensaker.kommune.no

Lørenskog kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Akershus: «Utprøving og spredning av tiltakspakken: Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Kontaktperson: Kristin Skutle kristin.skutle@baerum.kommune.no

Oslo kommune, bydel Frogner: «Arbeidslag for palliasjon og lindrende behandling». Kontaktperson: Toril Håkonsen toril.hakonsen@bfr.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Sykehjemsetaten, Nordseterhjemmet: «Livets siste dager». Kontaktperson: Grete Høyen Kjølstad grete.hoyen.kjolstad@sye.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Sykehjemsetaten: «Palliasjonsprosjektet» Kontaktperson: Sølvi Karlstad solvi.karlstad@sye.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Ullern: «Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt». Kontaktperson: Hilde Berggård hilde.berggard@bun.oslo.kommune.no

Stor Elvdal kommune: «Palliativt tilbud i Stor-Elvdal kommune». Kontaktperson: Cisilie Selnes cse@stor-elvdal.kommune.no

Trysil kommune: «Smertelindring i palliativ fase hos pasienter med langtkommet demens». Kontaktperson: Irene Nygård Pedersen inp@trysil.kommune.no

Åsnes kommune: «Interkommunalt samarbeid for å heve kompetansen til ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem slik at pasienter og deres pårørende opplever trygghet og får medvirke til å ta viktige avgjørelser i den siste fase i livet». Kontaktperson: Torunn Syversen ts@vis.kommune.no og Heidi Gjerdrum heidi.gjerdrum@asnes.kommune.no

Nord Aurdal kommune: «Sammen om lindring- Utvikling av VMLS som ressurssenter i palliativ omsorg». Kontaktperson: Hege Birketvedt Eklund hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no

Gjøvik kommune:  «Utarbeide modell for kompetanseøkning via ambulant team i kommunen- et samarbeid mellom Østre Toten, Vester Toten og Gjøvik kommune». Kontaktperson: Karin Hammer karin.hammer@gjovik.kommune.no

Askim kommune:  «Omsorg ved livets slutt». Kontaktperson: Håkon Johansen hakon.johansen@askim.kommune.no

Eidsberg kommune: «Fagnettverk og kompetanseturnè i Østfold. Palliasjon, muligheter og omsorg ved livets slutt». Kontaktperson: Eivind Bjørnstad eivind.bjornstad@eidsberg.kommune.no

Rakkestad kommune: «Livets siste dager». Kontaktperson: Jeroen de Wit jeroen.dewit@rakkestad.kommune.no

Råde kommune: «Implementering av tiltaksplanen «Livets siste dager» i sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Rygge og Råde kommuner» Kontaktperson: Kirsten Piil kirsten.piil@rade.kommune.no

Fredrikstad kommune: «Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt». Kontaktperson: Guro Steine Letting gurs@fredrikstad.kommune.no

Halden kommune: «Livets siste dager, i hjemmebaserte tjenester» Kontaktperson: Merete Tangen merete.tangen@halden.kommune.no

Stange kommune: «Tidlig lindrende omsorg og behandling for personer med demenssykdom som ivaretas av kommunehelsetjenesten». Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen asa.serholt.jensen@stange.kommune.no

 

SØR:

Sandefjord kommune: «Kartlegging og utvikling av tjenestetilbudet til pasienter med alvorlig sykdom i Nye Sandefjord kommune». Kontaktperson: Ida Eide Johansen ida.eide.johansen@sandefjord.kommune.no

Sandefjord kommune: «Borte bra – hjemme best» , barnepalliasjon. Kontaktperson: Anita Nilo anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Skien kommune: «Lindrende behandling – forankring og vedlikehold av kompetanse». Kontaktperson: Ida Amanda Søderholm ida.amanda.sodeholm@skien.kommune.no

Skien kommune: «Oppfølgingsteam for kreftpasienter og alvorlig syke». Kontaktperson: Sigrid Skarholt sigrid.skarholt@skien.kommune.no

Songdalen kommune: «Kompetanseheving innen kartlegging og behandling av smerter hos personer med demens». Kontaktperson: Kamilla Steinsvåg kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no

Ringerike kommune: «Videreutvikle nettverksmodell, bedre samhandling og kompetanseheving i Ringerike kommune, øke muligheten for hjemmedød». Kontaktperson: Anne Marie Thomle Brager anne.marie.braaten@ringerike.kommune.no

Røyken kommune: «God lindring til slutt». Kontaktperson: Benedikte Jacobsen benedikte.jacobsen@royken.kommune.no

Tønsberg kommune: «Frivillighet til alvorlig syke og døende». Kontaktperson: Irene Bjällhag ivbj@tonsberg.kommune.no

Tokke kommune:  «Auka kompetanse og kvalitet for kreftsjuke og deira pårørande gjennom bruk av kommunalt pakkeforløp». Kontaktperson: Ann Wraa ann.wraa@tokke.kommune.no

Seljord kommune: «Kompetanseheving for å styrke kvaliteten på tenester til pasientar med behov for lindrande behandling og omsorg og deira pårørande». Kontaktperson: Elisabeth Swensen elisabeth.swensen@seljord.kommune.no

Hole kommune: «Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt». Kontaktperson: Anne Marit Fuglum anne.marit.fuglum@hole.kommune.no

Lillesand kommune: «De siste dager og timer- behandling, pleie og omsorg ved livets slutt». Kontaktperson: May Lauvnes may.lauvnes@lillesand.kommune.no

Rollag kommune: «En verdig hjemmedød og innføring av kartleggingsverktøy i hjemmetjenesten». Kontaktperson: Lill Kristin Skuggerud lill.kristin.fulsaas-skuggerud@rollag.kommune.no

Bamble kommune: «Oppstart av "Livets siste dager" på Bamble helsehus». Kontaktperson: Sissel Ørvik sissel.orvik@bamble.kommune.no

Kristiansand kommune: «Livets siste dager - implementering av elektronisk versjon av tiltaksplanen». Kontaktperson: Cathrine Humlen Ruud cathrine.humlen.ruud@kristiansand.kommune.no

Nes kommune: «En verdig omsorg ved livets slutt». Kontaktperson: Sonja Merødningen som@nes-bu.kommune.no

Horten kommune: «Sammen om en trygg og forsvarlig behandling i hjemmet». Kontaktperson: Stina Johannessen stina.johannessen@horten.kommune.no

Nedre Eiker kommune: «Kompetanseheving knyttet til implementering av Livets siste dager og kartleggingsverktøyet Mobid 2». Kontaktperson: Ann Karin Johannesen annkarin.johannesen@nedre-eiker.kommune.no

Re kommune: «Tverrfaglig kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg i Re kommune». Kontaktperson: Ingerd Saasen Backe ingerd.backe@re.kommune.no

Kragerø kommune: «Økt kompetanse innen lindrende behandling for ansatte i sykehjem, heldøgns omsorgsboliger og hjemmesykepleien». Kontaktperson: Stella- Renèe Syvertsen stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Lindesnes kommune: «Kompetanseheving innen grunnleggende palliasjon ovenfor helsefagarbeidere/sykepleiere i helse og omsorg». Kontaktperson: Lene Hægbostad ler@lindesnes.kommune.no

Porsgrunn kommune: «Kompetanse og samhandling om lindrende behandling og omsorg til døende pasienter i hjemmetjenesten og deres pårørende». Kontaktperson: heidi Johnsen heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no

Larvik kommune: «Omsorg ved livets slutt». Kontaktperson: Ingvild Svendsen ingvild.svendsen@larvik.kommune.no

Drammen kommune: «Lindrende enhet i Drammen kommune som «ressurssenter» for pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt». Kontaktperson: Jan Berg jan.berg@drammen.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.