Praktisk palliasjon

Her presenterer vi nyttig og praktisk informasjon som kan benyttes i det daglige kliniske arbeidet. Informasjonen er utarbeidet i samråd med kompetansesentrene og er i tråd med Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.

Fant du det du lette etter?