Videreutdanning og andre læringsressurser

Her finner du videreutdanninger og andre læringsressurser innen lindrende behandling.

Videreutdanning innen lindrende behandling/kreftsykepleie i regionen

NTNU i Gjøvik

Tverrfaglig videreutdanning, Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase. Deltid, kan inngå i master Master i klinisk sykepleie, fordypning i palliativ sykepleie

Kontaktpersoner: Marit Tømmerbakk, tlf: 61 13 54 82 / Solveig Struksnes, tlf: 91 56 88 58 

VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning i kreftsykepleie

Kontaktperson: Berit Farstad, tlf: 22 96 37 67

OsloMet

Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid

Kontaktperson: Elisabeth Wille

Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon

Kontaktperson: Ellen Oma Nordstrømo, tlf: 67 23 63 30

Lovisenberg Diakonale høgskole

Videreutdanning i tverrfaglig palliativ omsorg, deltid

Kontaktperson: Anne Lene Sørensen, tlf: 958 27 507

Universitetet i Agder

Etter- og videreutdanning i Lindrende omsorg for sykepleiere

Klinisk helsevitenskap med fordypning i lindrende omsorgKontaktperson: Nina Falsen Krohn, tlf: 37 23 37 65

Høgskolen i Innlandet

Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid Elverum

Kontaktperson: Tone Fjeldstad Andersen, tlf: 62 43 02 66

Universitetet i Sørøst-Norge

Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid

Kontaktperson: Eva Elisabeth Røed Røsnæs, tlf: 31 00 92 95

Videokonferanser innen lindrende behandling

Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge arrangerer ukentlig videokonferanseSykehuset Telemark, palliativ enhet sender Palliasjonsforum hver første onsdag i måneden

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land har utarbeidet en felles, toårig kursutdanning i palliativ medisin. Ønsker du mer informasjon om spesialistkurset? Trykk her.

Nettbasert undervisning i palliativ medisin

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon.

Flyer NFPM webbasert undervisning

Nettbasert undervisning i palliasjon for helsepersonell

Det er utviklet ulike e-læringskurs for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere i lindrende behandling. Disse er produsert etter oppdrag fra Helsedirektoratet:

Generell litteraturliste

Ønsker du å lese mer om lindrende behandling? Nedenfor finner du en liste med kvalitetssikret faglitteratur.

Palliasjon- nordisk lærebok

Oxford Textbook of Palliative Medicine

Oxford Textbook of Palliative Care for Children Oxford Textbook of Palliative Nursing Kreftsykepleie: pasient-utfordring-handling
Fant du det du lette etter?