HELSENORGE

Videreutdanning og andre læringsressurser

Her finner du videreutdanninger og andre læringsressurser innen lindrende behandling.

Nordisk spesialistkurs i palliativ ​

​Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land har utarbeidet en felles, toårig kursutdanning i palliativ medisin. Ønsker du mer informasjon om spesialistkurset? Trykk​ her

Aktuelle videreutdanninger​

NTNU i Gjøvik
Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase. Tverrfaglig videreutdanning, deltid, 60 stp. Kan inngå som en del av master i klinisk sykepleie

Lovisenberg Diakonale høgskole
Videreutdanning i palliativ omsorg. Tverrfaglig, deltid, 30 stp. 

Universitetet i Agder

VID vitenskapelige høgskole, Oslo

OsloMet - Storbyuniversitetet
​Videreutdanning i barnepalliasjon. Tverrfaglig, deltid, 30 stp.

Universitetet i Sørøst-Norge 

Høgskolen i innlandet

Videokonferanser innen lindrende behandling

Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge arrangerer ukentlig videokonferanseSykehuset Telemark, palliativ enhet sender Palliasjonsforum hver første onsdag i måneden​​

Nettbasert undervisning i palliativ medisin

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon.

Flyer NFPM webbasert undervisning

Nettbasert undervisning i palliasjon for helsepersonell

Det er utviklet ulike e-læringskurs for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere i lindrende behandling. Disse er produsert etter oppdrag fra Helsedirektoratet:

 • Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Målgruppen er helsefagarbeidere og ansatte uten formell kompetanse i kommunehelsetjenesten. Produsert av Høgskolen i Innlandet. Kursopplegget formidles gjennom de lokale Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). USHT Hedmark har ansvar for nasjonal spredning. Les mer  om opplæringspakken her
 • Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere. Produsert av Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste.
  E-læringskurset kan gjennomføres etter en registrering.
 • Palliasjon og demens – legemodul. Produsert av Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste.
  E-læringskurset kan gjennomføres etter en registrering.
  Les mer her
 • Digitalt læringsløp – Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Produsert av Kompetansebroen i samarbeid med USHT Viken (Akershus)
 • Etikksatsingen i KS har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å bidra til økt kompetanse på etiske utfordringer i møte med livets siste fase, samt å bidra til økt åpenhet om døden. Etikksatsingen har derfor laget et nytt e-læringsverktøy som heter Åpenhet om døden. Gå videre til e-læringsverktøyet her
 • Det er laget en podkast om aktuelle temaer for pasienter og pårørende ved ​sykdom. Den er av sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos og produsert av Haraldsplass Diakonale sykehus og VID Vitenskapelige høgskole. Podkasten heter Hjelpepodden, og du finner den ved å trykke her

Generell litteraturliste

Ønsker du å lese mer om lindrende behandling? Nedenfor finner du en liste med kvalitetssikret faglitteratur.

Palliasjon - n​ordisk lærebok

Oxford Tex​tbook of Palliative M​edicine

Oxford Textbook of Pall​iative Care for ChildrenOxford Textbook of Palliative Nursing

Kreftsykepleie: pasient-utfordring-handling

Fant du det du lette etter?