HELSENORGE

Videreutdanning og andre læringsressurser

Her finner du videreutdanninger og andre læringsressurser innen lindrende behandling.

Videreutdanning innen lindrende behandling/kreftsykepleie i regionen

NTNU i Gjøvik

Tverrfaglig videreutdanning, Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase. Deltid, kan inngå i master Master i klinisk sykepleie, fordypning i palliativ sykepleie

Kontaktpersoner: Marit Tømmerbakk, tlf: 61 13 54 82 / Solveig Struksnes, tlf: 91 56 88 58 

VID vitenskapelige høgskole

Videreutdanning i kreftsykepleie

Kontaktperson: Berit Farstad, tlf: 22 96 37 67

OsloMet

Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid

Kontaktperson: Elisabeth Wille

Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon

KontaktpersonEllen Oma Nordstrømo, tlf: 67 23 63 30

Lovisenberg Diakonale høgskole

Videreutdanning i tverrfaglig palliativ omsorg, deltid

KontaktpersonAnne Lene Sørensen, tlf: 958 27 507

Universitetet i Agder

Etter- og videreutdanning i Lindrende omsorg for sykepleiere

Klinisk helsevitenskap med fordypning i lindrende omsorgKontaktperson: Nina Falsen Krohn, tlf: 37 23 37 65

Høgskolen i Innlandet

Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid Elverum

KontaktpersonTone Fjeldstad Andersen, tlf: 62 43 02 66

Universitetet i Sørøst-Norge

Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid

KontaktpersonEva Elisabeth Røed Røsnæs, tlf: 31 00 92 95

Videokonferanser innen lindrende behandling

Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge arrangerer ukentlig videokonferanseSykehuset Telemark, palliativ enhet sender Palliasjonsforum hver første onsdag i måneden

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land har utarbeidet en felles, toårig kursutdanning i palliativ medisin. Ønsker du mer informasjon om spesialistkurset? Trykk her.

Nettbasert undervisning i palliativ medisin

Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon.

Flyer NFPM webbasert undervisning

Nettbasert undervisning i palliasjon for helsepersonell

Det er utviklet ulike e-læringskurs for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere i lindrende behandling. Disse er produsert etter oppdrag fra Helsedirektoratet:

 • Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Målgruppen er helsefagarbeidere og ansatte uten formell kompetanse i kommunehelsetjenesten. Produsert av Høgskolen i Innlandet. Kursopplegget formidles gjennom de lokale Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). USHT Hedmark har ansvar for nasjonal spredning. Les mer  om opplæringspakken her
 • Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere. Produsert av Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste.
  E-læringskurset kan gjennomføres etter en registrering.
 • Palliasjon og demens – legemodul. Produsert av Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste.
  E-læringskurset kan gjennomføres etter en registrering.
  Les mer her
 • Digitalt læringsløp – Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Produsert av Kompetansebroen i samarbeid med USHT Viken (Akershus)
 • Etikksatsingen i KS har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å bidra til økt kompetanse på etiske utfordringer i møte med livets siste fase, samt å bidra til økt åpenhet om døden. Etikksatsingen har derfor laget et nytt e-læringsverktøy som heter Åpenhet om døden. Gå videre til e-læringsverktøyet her
 • Det er laget en podkast om aktuelle temaer for pasienter og pårørende ved sykdom. Den er av sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos og produsert av Haraldsplass Diakonale sykehus og VID Vitenskapelige høgskole. Podkasten heter Hjelpepodden, og du finner den ved å trykke her

Generell litteraturliste

Ønsker du å lese mer om lindrende behandling? Nedenfor finner du en liste med kvalitetssikret faglitteratur.

Palliasjon- nordisk lærebok

Oxford Textbook of Palliative Medicine

Oxford Textbook of Palliative Care for Children Oxford Textbook of Palliative Nursing Kreftsykepleie: pasient-utfordring-handling
Fant du det du lette etter?