- Den tverrfaglige tilnærmingen er viktig

- En tverrfaglig tilnærming til smerte gir mye til både pasientene og avdelingen,
sier sykepleier Irshi Batool (37). Når videreutdanningen i smerte er fullført, blir hun Gastrokirurgisk avdelings kontakt inn mot akuttsmerteteamet. 

TVIS 2018
 

Fv. Kay Cora Kraeft, Tarjei Madslien Balsvik og Irshi Batool er studenter ved videreutdanningen i smerte. De fremhever den tverrfaglige tilnærmingen som et positivt aspekt ved studiet.

Våren 2018 uteksamineres det tredje kullet ved tverrprofesjonell videreutdanning i smerte. Det siste året har nærmere tretti studenter fått mer inngående kunnskap om kartlegging, identifisering, diagnostisering og behandling av akutte og langvarige smertetilstander hos voksne, barn og eldre.

- Studiet har utvilsomt økt mitt kunnskapsnivå. På gastrokirurgen jobber vi allerede tverrfaglig med ukentlige møter mellom akuttsmerteteamet, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, sykepleier og lege. Nå kan jeg bidra enda sterkere inn i dette arbeidet, noe som er viktig siden mange pasienter er berørt av denne problematikken, sier Batool.

Innpass ved masterstudie

Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Høgskolen i Sørøst-Norge. Kurset gir 30 studiepoeng på masternivå og er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter og annet helsepersonell som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privat.

Neste studiestart er i september, med søknadsfrist 15. april. Nytt i år er at tidligere studenter kan søke om å få videreutdanningen godkjent som del av HSNs master i klinisk helsearbeid.

- Vi er stolte over at tidligere studenter nå kan søke om å få utdanningen innpasset ved masterstudiet i klinisk helsearbeid under studieretningen «Sammensatte helsetilstander». Studentene kan rekke studiestart allerede i august, sier fagansvarlig Tone Marte Ljoså. Hun håper mange søker seg inn på videreutdanningen og masterstudiet for å øke egen kompetanse.

– Vi vet at helsepersonell mangler kunnskap om smerte og smertebehandling, og
at det er viktig å gjøre noe med dette, sier hun.

Bedre konsultasjoner

Kay Cora Kraeft (42) er anestesilege ved Smerteklinikken på Sørlandet sykehus i Arendal. Hun har allsidig bakgrunn fra ulike fagfelt som nevrologi, nevrokirurgi, anestesi og allmennmedisin. Kraeft mener fordypningen i smerte har forbedret hennes pasientkonsultasjoner.

- I min praksis har jeg mange krevende smertepasienter. Videreutdanningen har hjulpet meg til å styrke kvaliteten i disse konsultasjonene, noe som er positivt både for meg og pasientene.

Den tyske legen søkte videreutdanningen etter ønske fra avdelingsledelsen. Og allerede etter halvgått studieløp har avdelingen implementert nye rutiner. – Vi har blant annet tatt i bruk spørreskjemaer for smertekartlegging. Informasjonen blir evaluert og tas med videre i pasientoppfølgingen. Studiet har også inspirert meg til å lese fagartikler og oppsøke ny litteratur. Pensumet trigger nysgjerrigheten og stimulerer til kunnskapsbasert behandling, sier Kraeft.

- De aller fleste av mine pasienter har smerter i en eller annen grad. I privat praksis møter du hele spekteret av smertepasienter; alt fra akutte til langvarige smerter. Barn, voksne og eldre. Smerte er en stor del av det vi jobber med.

Tarjei Madslien Balsvik (27), fysioterapeut 

Spekter av smertetilstander

Av temaer som tas opp i videreutdanningen er smerteteori, smertefysiologi, smertekartlegging, behandlingsprinsipper, psykososiale aspekter, akutt smerte og langvarig smerte. Utdanningen dekker et bredt spekter av smertetilstander. Hva som oppleves mest relevant avhenger av studentenes bakgrunn og jobbsituasjon.

- På denne 3. samlingen jobber vi mye med postoperativ smerte. I min avdeling har vi stort sett pasienter som nylig har gjennomgått kirurgi, og dette temaet er derfor spesielt viktig for meg, sier Irshi Batool.

Smerteutdanningen er lagt opp som et deltidsstudium over ett år med forelesninger, gruppearbeid, praksis og selvstudier. Undervisningen er organisert over fire ukesamlinger ved campus i Drammen eller Smerteklinikken på Ullevål.

Tverrprofesjonelt miljø

 - De aller fleste av mine pasienter har smerter i en eller annen grad. I privat praksis møter du hele spekteret av smertepasienter; alt fra akutte til langvarige smerter. Barn, voksne og eldre. Smerte er en stor del av det vi jobber med, sier fysioterapeut Tarjei Madslien Balsvik (27). Han synes det er inspirerende å være student i et tverrprofesjonelt miljø.

- Når du jobber selvstendig sitter du litt på din egen øy. Da er det viktig å kommunisere med de rundt deg, slik at vi trekker i samme retning og gir samsvarende informasjon. Smerte er veldig individuelt, og samme diagnose kan gi ulik smertekarakteristikk hos pasientene. Nettopp det gjør smertefeltet så spennende, sier han.

Les mer: Tverrfaglig videreutdanning i smerte

Fakta om studiet:

  • 30 studiepoeng, deltidsstudium over ett år. 2 ukers observasjonspraksis.
  • Studie rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller i privat praksis.
  • Opptakskrav: 3-årig bachelorutdanning innen helsefag eller profesjonsstudiet i medisin, psykologi og odontologi, kombinert med minst 2-års relevant praksis. Det gis mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.
  • Det kreves at søkere er i en relevant arbeidssituasjon under studieforløpet.
  • Tilbys av Høgskolen i Sørøst-Norge og Oslo universitetssykehus.
  • Søknadsfrist var 15. april 2018.