Involverer pasientene mer i egen smertebehandling

Det er ofte vanskelig å behandle pasienter med langvarige smerter. For fysioterapeutene Marius H. Haakonsen og Mari I. Skåland gikk det bedre da de skaffet seg flere «verktøy».

Nye perspektiver på smerte gjør fysioterapeutene Marius H. Haakonsen og Mari I. Skåland tryggere på hvordan de skal behandle.

Nye perspektiver på smerte gjør fysioterapeutene Marius H. Haakonsen og Mari I. Skåland tryggere på hvordan de skal behandle kompliserte smerter hos flere pasienter. Foto: Elin B. Øvrebø

Fysikalsk behandling er rettet mot smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Da høres det kanskje rart ut at en fysioterapeut skal kombinere slik behandling med teknikker som kognitiv terapi for å behandle pasientens smerter? Og i tillegg ha oversikt over pasientens bruk av smertestillende medisiner?
Fysioterapeutene Marius H. Haakonsen og Mari I. Skåland jobber side ved side på privatklinikken Alt Vitalt på Stovner i Oslo. De føler at de klarer å hjelpe pasientene bedre etter at de har lært om hvordan andre profesjoner behandler smerte.

Få nye perspektiver på smerte!

Fordypningen har de fått gjennom å ta tverrprofesjonell videreutdanning i smerte ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Utdanningen er et samarbeid med Oslo universitetssykehus. Utdanningen går over ett år med ukebaserte samlinger og observasjonspraksis. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vernepleiere som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

Les også: Smertefordypning gjør Beate tryggere som sykepleier

Fokuset i utdanningen er på akutte, postoperative, langvarig ikke-maligne og kreftrelaterte smertetilstander hos pasienter i alle aldersgrupper. Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan også godkjennes som en del av enkelte mastergrader. Søknadsfristen på videreutdanningen er 15. april.

Fra frustrerende til spennende

Haakonsen tok utdanningen allerede da utdanningen startet opp i 2015.
– Jeg hadde jobbet på privatklinikk i noen år og lette etter en relevant videreutdanning for å lære mer. Den tverrprofesjonelle videreutdanningen kom jeg tilfeldigvis over, og jeg forstod raskt at denne var midt i blinken for meg. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til når det var snakk om tverrfaglighet, men jeg er veldig fornøyd fordi det har gitt meg bredere forståelse av smerter. Fysioterapeuter er ofte opplært til å bruke en biodynamisk forklaringsmodell i møtet med pasienter, men i utdanningen er fokuset mer på hele mennesket, sier han.

– Nå går vi dypere inn i den biopsykososiale biten, sier Skåland, som tar videreutdanningen frem til sommeren. Hun ble tipset om utdanningen av Haakonsen.

– Vi behandler mange kompliserte smertepasienter. Våre pasienter med langvarig smerte går ofte på sterkere smertestillende og kommer inn i en ond sirkel. Mange ganger er det frustrerende å prøve å hjelpe dem. Jeg ser helt klart behovet for å lære mer om smerte og ha flere verktøy. Videreutdanning kombinert med jobb er veldig nyttig for meg. Den nye kunnskapen får jeg hengt på knagger, og jeg får testet ut det jeg lærer med en gang, sier hun.

Fanger opp flere smerteårsaker

Tverrfaglig kunnskap i smerte gjør at helsepersonell får også bedre oversikt over hvilke faktorer i pasientens liv som kan påvirke graden av smerte. Fysioterapeutene synes det også er nyttig å lære om bruken av medikamenter, noe mange pasienter forventer at de uansett har god kunnskap om.

– Videreutdanningen gir oss helheten vi trenger i pasientbehandlingen, som manglet i grunnutdanningen vår. Det er ikke alltid bare en årsak til at pasientene har det vondt. Vi må se på hele mennesket og alle prosessene som er involvert. Når jeg har mer kunnskap om hvordan pasienten kan oppleve å ha smerte, kan jeg også gi bedre behandling. Jeg kan bidra på flere plan, for eksempel kognitiv terapi. Jeg bruker pasientenes ressurser og tenker på en annen måte; jeg involverer dem mer i deres egen behandling enn tidligere, sier Haakonsen.

Gode tilbakemeldinger

Fysioterapeutene får stort sett gode tilbakemeldinger fra pasientene på at de involveres mer i sin egen behandling.
– Noen pasienter forventer en «quick fix»-behandling fra meg, mens andre synes at det er spennende og ønsker å lære mer om kroppen sin for å kunne hjelpe seg selv, sier Haakonsen, som nå tar mastergrad i fysioterapi med fordypning i eldre og smerte. Han har fått godkjent å bruke 10 studiepoeng av videreutdanningen inn i mastergraden. I november skal han levere sin masteroppgave om sosioøkonomisk status og utbytte av fysikalsk behandling ved bekkensmerter.