Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Det er knyttet usikkerhet til langtidseffektene ved bruk av radiofrekvensbehandling. Med denne studien vil vi avklare om det er grunn til å anbefale radiofrekvensbehandling for pasienter med fasettleddsrelaterte nakkesmerter.

​Studien undersøker om koagulering av nervegrenene til fasettledd i nakken, med bruk av høyfrekvent strøm, kan gi langvarig lindring og funksjonsbedring for pasienter med langvarige nakkesmerter. Vi koagulerer nervegrener til fasettledd hos pasienter hvor man antar fasettleddene bidrar til langvarig nakkesmerte.

Hvem kan delta?

Til studien rekrutteres pasienter med langvarige nakkesmerter, som er henvist til smerteavdelingene eller Fysikalsk medisinske avdelinger ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital. Pasienter blir undersøkt klinisk og tilbudt gjentatte testblokader, for å avklare om og hvilke fasettledd som bidrar til nakkesmertene.

En testblokade innebærer at man får sprøytet inn en liten dose lokalbedøvelse rundt de aktuelle nervene. Vi inkluderer pasienter i alderen 18-80 år, med stabile nakkesmerter over 12 måneder, og som forstår norsk.

Pasienter med flere sykdomstilstander i nakken (prolaps, utstrålende smerter), eller langvarige generelle smerter, kan ikke delta i studien. Pasienter med høyt forbruk av morfinlignende medisiner (opioider svarende til >50 morfinekvivalenter), alvorlige medisinske tilstander (ASA 4), eller tidligere gjennomført RF-behandling kan heller ikke delta.

For komplett liste over eksklusjonskriterier henviser vi til studien på ClinicalTrials.gov

Hva innebærer studien?

Som deltaker i studien får du enten aktiv radiofrekvensbehandling (med strøm), eller inaktiv (sham)behandling (uten strøm).

Behandlingen innebærer nålestikk og oppvarming av både nervegren og omkringliggende bindevev, muskulatur og benhinne. Dette kan gi smerter de første dagene etter behandling, men det er lav risiko for komplikasjoner.

Deltagelse innebærer oppfølging over 12 måneder, der du får regelmessig telefonoppfølging og blir bedt om å besvare et spørreskjema via internett. Pasienter som ikke får shambehandling vil få tilbud om radiofrekvensbehandling etter 6 mnd.

Pasientene blir ikke avkrevd egenandel i forbindelse med studien. Helfo dekker delvis reiseutgiftene for behandlingen, men det innebærer at pasienten selv søker Helfo om refusjon. Avdelingen for Smerteavdeling dekker egenandel på 146 kr for selve behandlingen frem til frikortgrensen er nådd.

Kontakt

Ved spørsmål kan du kontakte studielegene Gunnvald Kvarstein eller Bård Lundeland. Henvendelser kan også rettes til Smertepoliklinikken på telefon 23 02 61 61.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Se studieomtalen i Oslo universitetssykehus oversikt over kliniske studier

Lenke til forskningsgruppens nettsider

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.