Regional samling - sett av datoen

Neste regionale samling om smerte blir fredag 16. november. Sett av datoen allerede nå!

Regional kompetansetjeneste for smerte arrangerer hvert år et dagsseminar rettet mot helsepersonell som jobber tverrfaglig med smerte innen helseregion Sør-Øst.

Hovedtema for årets seminar vil være «Sentral sensitisering». Vi jobber for tiden med å ferdigstille program og invitere aktuelle forelesere.

Aktuelle forelesningstemaer:

  • Presentasjon av gruppebehandlingsmodellen ved OUS Smerteklinikken
  • Ikke-medikamentelle behandlingsstrategier: Fysioterapi
  • Smerte og genetikk

Tid: 16. november 2018, kl. 09.00-15.00.
Sted: Oslo (nærmere beskrivelse kommer)

Konferansen er åpen for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, annet helsepersonell og pasientrepresentanter med akutte og langvarige smerter som arbeidsfelt og interesseområde.

Mer informasjon om program og påmeldingsskjema kommer senere!