Regional smertesamling: Forklaringsmodeller for smerte og minoritetshelse

Årets regionale smertesamling arrangeres fredag 16. november på Ullevål sykehus. Her finner du program og påmeldingsskjema.

Tomme stoler i et auditorium
Illustrasjonsfoto: MostPhotos.com

​Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) arrangerer hvert år et dagsseminar rettet mot helsepersonell som jobber tverrfaglig med smerte innen helseregion Helse Sør-Øst.

Programmet til årets seminar er todelt. Del 1 (før lunsj) omfatter hvilke forklaringsmodeller og forklaringsmekanismer som bør gjelde i dagens smertebehandling. Del 2 omhandler smerte og minoritetshelse - et likeverdig behandlingstilbud?

Program:

​​                                               
​08:30-09:00                   ​Registrering og kaffe
​​09:00-09:15​Velkommen v/prof. Audun Stubhaug, OUS og leder i ReKS​
​​09:15-09:45​Forklaringsmodeller for smerte - del I: Eksempler fra en klinisk hverdag
v/Sigurd Mikkelsen, fysioterapeut
​09:45-10:15​Forklaringsmodeller for smerte - del II v/Lars-Petter Granan, PhD og fysikalsk medisiner
​10:15-10:30

​Diskusjon ledet av Audun Stubhaug

​10:30-10:45​Pause med kaffe/te og mineralvann
​10:45-11:30

​Ikke-medikamentelle behandlingsstrategier: Tverrfaglig gruppebehandlingsmodell ved OUS Smerteklinikken v/Endre Hafstad (psykolog), Mette Bøymo Kaarbø (fysioterapeut) og Sissel Kristina Jarmund (sykepleier)

​11:30-12:00​En modell for effektiv kommunikasjon med smertepasienter v/Henrik Børsting Jacobsen, PhD og psykologspesialist
​12:00-12:45​Lunsj
​12:45-13:30​Farmakogenetikk: Legemidler og etniske variasjoner v/Espen Molden, farmakolog
​13:30-14:00​Helsepersonells kompetansebehov i møte med minoritetspasienter v/Lise-Merete Alpers, PhD og sykepleier
​14:00-14:20Pause med kaffe/te og mineralvann
​14:20-14:40​Mitt møte med pasienter med minoritetsbakgrunn - en leges betraktninger
​14:40-15:20Debatt: Smerte, forklaringsmodeller og minoritetshelse Debattleder: Silje E. Reme, professor i psykologi.
​15:20-15.30​Oppsummering og avslutning v/Audun Stubhaug


Møtet er åpent for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og annet helsepersonell med smerte som arbeidsfelt og interesseområde. Pasienter og brukerrepresentanter er også velkomne til å delta!

Deltakelse koster 200 kroner, og kan kombineres med nasjonalt møte i Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte som arrangeres 15. november. Total pris for å delta på begge konferansene er 400 kroner.

Spørsmål om arrangementet rettes til kommunikasjonsrådgiver Eli Synnøve Gjerde.

Gå til påmeldingsskjema