Regional smertesamling: Hvordan forklare smerte?

Neste smertesamling i regi av ReKS foregår 16. november i Store Auditorium på Ullevål Sykehus.

Regional samling 2018
Illustrasjonsfoto: MostPhotos.com

Regional kompetansetjeneste for smerte arrangerer hvert år et dagsseminar rettet mot helsepersonell som jobber tverrfaglig med smerte innen helseregion Helse Sør-Øst.

Årets program er todelt, og vil omhandle forklaringsmodeller for smerte og minoritetshelse.
Sett av datoen allerede nå!

Foreløpig program:

(I) Hvilken forklaringsmodell og hvilke forklaringsmekanismer bør gjelde i dagens smertebehandling?

​08:30-09:00Registrering og kaffe
​09:00-09:15 Velkommen v/Audun Stubhaug, leder i ReKS​
​09:15-09:45Forklaringsmodeller for smerte I
​09:45-10:30​Forklaringsmodeller for smerte II
​10:30-10:45Pause
​10:45-11:30​Ikke medikamentelle behandlingsstrategier: Tverrfaglig gruppebehandlingsmodell
ved OUS Smerteklinikken
​11:30-12:00​En modell for effektiv kommunikasjon med smertepasienter
​12:00-12:45Lunsj

(II) Smerte og minoritetshelse: Et likeverdig behandlingstilbud?


12:45-13:30​

Farmakogenetikk: Legemidler og etniske variasjoner​
​13:30-13:50​Helsepersonells kompetansebehov i møte med minoritetspasienter
​13:50-14:15 Minoritetshelse i smerteklinikken – utfordringer og muligheter​
​14:15-14:30Pause
14:30-14:45 ​Pasient med minoritetsbakgrunn i samtale med psykolog Silje Endresen Reme
​14.45-15.30​Debatt
​15.30Oppsummering og avslutning

 
Seminaret er åpent for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og annet helsepersonell med smerte som arbeidsfelt og interesseområde. Pasienter og brukerrepresentanter er også velkomne til å delta!

Deltakelse koster 200 kroner, og kan kombineres med nasjonalt møte i Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte som arrangeres 15. november. Prisen for å delta på begge seminarene er 350 kroner.

Påmelding åpner 1. juni 2018.