HELSENORGE

rTMS kan lindre smerte ved fibromyalgi

Ny forskning viser lovende resultater for at magnetisk stimulering av sentrale hjerneområder kan lindre smerte hos pasienter med fibromyalgi. Vi har ikke klare bevis for effekten enda, men norske studier undersøker nå om rTMS kan lindre langvarig nevropatisk smerte.
En illustrasjon av  en hjerne.

To nye studier, såkalte meta-analyser, viser at repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) effektivt reduserer smerte hos pasienter med fibromyalgi. Denne artikkelen ser nærmere på disse funnene, og om rTMS kan lindre langvarig smerte.

Mange pasienter med langvarige smerter har få effektive behandlingsalternativer utover medisiner. Det er derfor viktig å utvikle andre behandlinger som kan lindre symptomer hos disse pasientene. rTMS er en metode som blir forsket mye på for å behandle ulike sykdomstilstander.  rTMS er godkjent for behandling av alvorlig depresjon i flere land, herunder USA og Storbritannia (1). Det pågår for tiden en rekke studier som undersøker effekten av rTMS ved ulike smertetilstander, men foreløpig har vi ikke tilstrekkelig evidens eller bevis for at metoden er effektiv nok til å tas i bruk i klinisk behandling. Behandling med rTMS er derfor på utprøvingsstadiet i Norge i dag.

Hva er rTM​S?​​

rTMS er en ikke-invasiv hjernestimuleringsteknikk. Behandlingsmetoden fungerer ved å sende magnetbølger gjennom en magnetspole som plasseres på pasientens hode, over den delen av hjernen en ønsker å stimulere. Dermed kan rTMS skape endringer i hjernens aktivitet. Mekanismene bak effekten av rTMS i smerte er ikke helt klarlagte. Langvarig smerte er forbundet med endret aktivitet i hjerneområder som er involvert i opplevelse og regulering av smerte. Vi tror at rTMS skaper langvarige endringer i aktiveringen av disse hjerneområdene. Slike endringer er sett i sammenheng med redusert smerte (2).

 rTMS apparat - H-coil

rTMS og fibromyalgi

To ferske oversiktsartikler har gjennomgått 32 studier på effekten av rTMS hos pasienter med fibromyalgi, og resultatene er lovende (3, 4). Begge artiklene konkluderer med at rTMS bidrar til smertereduksjon, enten umiddelbart eller opptil en uke etter behandling, og med inntil to ukers effekt. Behandlingen forbedrer også pasientenes livskvalitet, noe som kan tyde på at rTMS lindrer symptomer utover smerter.

rTMS-apparat Figure 8 coil
 

Norske studier på rTMS og langvarig smerte

Behandling med rTMS kan også gagne andre kroniske smertepasienter i tillegg til fibromyalgi. Ved avdeling for smertebehandling (OUS) undersøker vi nå effekten av rTMS på sentrale nevropatiske smerter (5) og perifere nevropatiske smerter (6).

Hovedfokuset i studiene er å undersøke om rTMS lindrer smerter, men vi ser også på om rTMS kan redusere andre symptomer og plager smertepasienter ofte har, slik som søvnvansker, kognitive svekkelser, angst og depresjon. Studien på sentrale nevropatiske smerter er utført i samarbeid med to sykehus i Paris. Denne er nå avsluttet, og resultatene blir publisert i løpet av 2022. Studien på perifere nevropatiske smerter er fremdeles pågående. Du kan lese mer om studien og kriterier for deltakelse her.

Referanser 

  1. Aslaksen, P. & Malt, U. Transkraniell magnetisk stimulering. Store medisinske leksikon. Hentet 13. desember 2021 fra https://sml.snl.no/transkraniell_magnetisk_stimulering
  2. Moisset, Xavier, D. C. De Andrade, and Didier Bouhassira. (2016). From Pulses to Pain Relief: An Update on the Mechanisms of RTMS-Induced Analgesic Effects. Eur J Pain. Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/ejp.811.
  3. Su, Y., Guo, Y., Hsieh, P. & Lin, Y. (2021). Efficacy of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Clin Med, 10, 4669. https://doi.org/10.3390/jcm10204669
  4. Sun, P., Fang, L., Zhang, J., Liu, Y., Wang, G., et al. (2021). Repetitive transcranial magnetic stimulation for fibromyalgia patients: A Systematic Review with Meta-Analysis. Pain Med, 1-16. DOI: 10.1093/pm/pnab276
  5. Farnes, N., Stubhaug, A., Hansson, P. & Vambheim, S.M. (2020). Transkraniell magnetisk stimulering mot sentral nevropatisk smerte. Hentet 13. desember 2021 fra https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/transkraniell-magnetisk-stimulering-mot-sentral-nevropatisk-smerte
  6. Farnes, N., Stubhaug, A., Hansson, P. & Vambheim, S.M. (2021). Magnetisk hjernestimulering mot smerter etter benamputasjon. Hentet 13. desember 2021 fra https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/magnetisk-hjernestimulering-mot-smerter-etter-benamputasjonsmerte-etter-benamputasjon-og-magnetisme