Smerteregisteret

Registeret samler inn data om alle pasienter som utredes, diagnostiseres og eventuelt behandles for ulike langvarige smertetilstander.

​Bakgrunn

OUS Smerteregister ble opprettet av Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) i januar 2015. Registeret samler inn data om alle pasienter som utredes, diagnostiseres og eventuelt behandles for ulike langvarige smertetilstander ved Avdeling for smertebehandlings poliklinikk ved OUS Ullevål.

Hensikt

Hensikten med registeret er å gi grunnlag for og fremme kontinuerlig kvalitetsarbeid og forskning på diagnostisering, behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak rettet mot pasienter med langvarige smertetilstander og som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kartlegges hvilke pasienter som henvises til Avdeling for smertebehandlings poliklinikk.

Pasientgruppe

Respondenter som inkluderes i og bidrar med informasjon til OUS Smerteregister, omfatter alle pasienter som utredes og behandles ved smertepoliklinikken på Avdeling for smertebehandling ved OUS Ullevål. Pasientene har i hovedsak langvarige ikke-maligne smertetilstander. Pasienter med utelukkende akutte/postoperative smerter eller kreftrelaterte smerter inngår ikke i datamaterialet i OUS Smerteregister.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.