Smerteregisteret

​Bakgrunn

OUS Smerteregister ble opprettet av Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) i januar, 2015. Registeret samler inn data om alle pasienter som utredes, diagnostiseres og eventuelt behandles for ulike langvarige smertetilstander ved Avdeling for smertebehandlings poliklinikk ved OUS Ullevål.

Hensikt

Hensikten med registeret er å gi grunnlag for- og fremme kontinuerlig kvalitetsarbeid og forskning på diagnostisering, behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak rettet mot pasienter med langvarige smertetilstander og som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kartlegges hvilke pasienter som henvises til Avdeling for smertebehandlings poliklinikk.

Pasientgruppe

Respondenter som inkluderes i- og bidrar med informasjon til OUS Smerteregister, omfatter alle pasienter som utredes og behandles ved smertepoliklinikken på Avdeling for smertebehandling ved OUS Ullevål. Pasientene har i hovedsak langvarige ikke-maligne smertetilstander. Pasienter med utelukkende akutte/postoperative smerter eller kreftrelaterte smerter inngår ikke i datamaterialet i OUS Smerteregister.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.