Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte

Våren 2019 uteksamineres det fjerde kullet fra Tverrprofesjonell Videreutdanning i Smertebehandling ved Universitetet i Sørøst-Norge og Oslo universitetssykehus.

USN Campus Drammen
Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Drammen. Foto: Universitetet i Sør-Øst Norge.

​Videreutdanningen er et tverrprofesjonelt kurs med fokus på kartlegging, vurdering, identifisering/diagnostisering og behandling av akutte, langvarig ikke-kreftrelaterte og kreftrelaterte smertetilstander hos voksne, eldre og barn. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, tannleger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vernepleiere som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

Videreutdanning i smerte har en tverrprofesjonell forankring og tilnærming, og gir 30 studiepoeng på masternivå. Deler av utdanningen kan også tas som kurs. Utdanningen er basert på et samarbeid mellom Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Sørøst-Norge. Klinikere, pedagoger og akademikere som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller ved høgskoler og universitetet har vært med på å utvikle studieplanen. Studieinnholdet er basert på anbefalinger fra the International Association for the Study of Pain (IASP) Interprofessional Core Curriculum med fokus på tverrfaglighet og kasusbasert læring, og Legeforeningens Retningslinjer for smertebehandling.

Mer informasjon om opptakskriterier, hvordan søke og studieplan finnes på studiets hjemmeside (USN).

Fant du det du lette etter?