TViS nettverksgruppe

TViS-nettverksgruppe består av tidligere studenter ved Tverrprofesjonell Videreutdanning i Smerte (TViS). Gruppen tilbyr undervisning, og arrangerer hvert år en nettverkssamling med temaer innen smerte og smertebehandling.

TViS nettverksgruppe

Deltakere i TVIS-nettverksgruppe, foran f.v. Karianne Pettersen Hoel, Cathrine Mørk Sætre, Silje Røkke og Mette Skjeldam. Bak f.v. Runi Lande, Tone Marthe Ljoså (ReKS), Beathe Tegnander, Lars-Petter Granan (ReKS) og Cecilia Lothe. Foto: Eli Synnøve Gjerde, Oslo universitetssykehus.

TViS-nettverksgruppe ble etablert i 2015, og utgjør en del av samarbeidet mellom Avdeling for smertebehandling ved OUS og Universitetet i Sør-Øst Norge tilknyttet videreutdanningen i smerte.

Medlemmene har bakgrunn fra ulike profesjoner og består av sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktor, akupunktør og lege. Alle har en spesiell interesse for smerte, og et brennende engasjement for å bringe sin fagkunnskap videre.

Formål og oppgaver

TViS-nettverksgruppes viktigste formål er å øke fokuset på smerte og smertebehandling. Deltakerne ønsker å bidra til et sterkere tverrprofesjonelt samarbeid, formidle et bredere perspektiv innen smertebehandling, spre kunnskap om smerte og bidra til økt forståelse for smertefaget.
 
Formålet nås gjennom nettverksbygging, ved å tilby undervisning rettet mot helsepersonell og arrangere aktuelle kurs, samt formidle relevante fag og forskningsartikler.

Nettverkssamling

TViS-nettverksgruppe møtes inntil fire ganger årlig. I tillegg gjennomføres en årlig nettverkssamling for studentene som studerer, eller har studert, ved videreutdanningen på USN. Nettverkssamlingen foregår enten på universitetets campus i Drammen eller ved Avdeling for smertebehandling på Ullevål.

Tema for nettverkssamlingen bestemmes av nettverksgruppen, og ulike foredragsholdere inviteres til å belyse flere tema fra ulike ståsted. Til nå er det gjennomført to nettverkssamlinger med hovedtema kognitiv atferdsterapi ved langvarige smerter hos eldre, samt traumer og smerte.

Samlingene er todelte. På dagtid er det undervisning og foredrag, mens det på ettermiddagen legges opp til diskusjoner, informasjon og kortere innlegg i en mer sosial setting.

Kostnadene ved nettverkssamlingen deles mellom Avdeling for smertebehandling, USN og en liten egenandel. Nettverksgruppen forsøker å holde kostnadene nede ved å bruke egne ressurser.

Smerteakademiet

For tiden jobber nettverksgruppen også med å etablere en egen nettside kalt Smerteakademiet. Nettsiden vil inneholde informasjon om smerte og ulike smertebehandlingstilbud, samt kurs og undervisningsopplegg rettet mot helsepersonell og nytt innen fag og forskning.

Smerteakademiet vil presentere en oversikt over medlemmer i nettverksgruppen som tilbyr å holde kurs og foredrag. Det blir mulig å bestille undervisningen via nettsiden.

Undervisningsopplegget er aktuelt for helsepersonell i sykehus, på legekontor og ansatte i kommunehelsetjenesten som ønsker mer kunnskap om smerte. Foreleserne vil forsøke å tilpasse opplegget til ønsket tema i tråd med bestillingen som er gitt.

Kontakt oss

Vil du at vi skal undervise om smerte og smertebehandling ved ditt arbeidssted?

Da er du velkommen til å kontakte undervisningsansvarlige Silje Røkke og Cathrine Mørk Sætre.

Fant du det du lette etter?