Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser

Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser har som målsetting å gi informasjon om spiseforstyrrelser, heve kompetansen av behandling av pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst og fremme ny kunnskap om spiseforstyrrelser.

​Kompetansetjenesten arrangerer mange ulike kurs og seminarer for helsepersonell, samt utdanningsprogrammene "Kropp og Selvfølelse" , FBT for behandlere og CBT-E for behandlere. Les mer om utdanningsprogrammene her på kompetansetjenestens egne sider, under "kurs, seminar og kompetansehevende tiltak ".

Et forskerteam på 8-9 forskere er knyttet til kompetansetjenesten. Det pågår mange ulike forskningsprosjekter som undersøker ulike sider ved spiseforstyrrelser som nevrobiologiske forhold, hvordan utrede spiseforstyrrelser, ulike sider ved behandling og samsykelighet med spiseforstyrrelser og diabetes. Det er utgått syv doktorgrader fra forskerteamet og publiseres 10 – 20 vitenskapelige artikler i året.

Enheten ledes av Heidi Langbakk Skille og forskningsleder er Øyvind Rø.

Forskning/Science

Regional seksjon for spiseforstyrrelser har et forskningsteam som en del av Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Forskningsteamet ble etablert i 2005 under ledelse av professor emeritus Bryan Lask.
Øyvind Rø, professor/Md./PhD, tok over ledelsen fra 2010. Teamet består av 10-12 medlemmer. Det er  4-5 seniorforskere, og har fire pågående doktorgradsprosjekter.

Følg oss på twitter! @Oslo_EDResearch

The Regional Department for Eating Disorders (RASP) has a research team, as part of the Regional Competence Center. The research team was established in 2005 under the leadership of the late Professor Emeritus Bryan Lask, MD.
Professor Øyvind Rø, MD, PhD, was appointed the research director in 2010. The research team consists of 10-12 members, including four post-docs, and has three ongoing PhD projects.

Follow us on Twitter! @Oslo_EDResearch

Doktorgrader ved RASPOBSS KOGNITIV - et forskningsprosjekt om fedmekirurgi og kognitiv funksjonPublikasjoner

Kurs, seminar og kompetansehevende tiltak

Utdanningsprogrammet FBT for behandlere

Utdanningsprogrammet CBT-E for behandlere

Utdanningsprogrammet "Kropp og selvfølelse"

Praktisk informasjon om kurs og veiledning ved RASP

Aktuelle eksterne konferanser og seminar innland og utland

Mars
28-29.mars 2018 The 5'th Eating Disorders International Conference (EDIC) London, England

April
19-20 april 2018 Den 5 nordiske miljøterapikonferansen, Oslo, Norge


19-20 april 2018 International Conference on Eating Disorders (ICED) Chicago, USA

September

12-14 september 2018   Nordic Congress on Eating Disorders NEDS, Reykjavik, Island

Oktober

18.-20.oktober 2018 Alpbach Kongress Essstörungen

Diagnostikk og behandling

Psykologiske tester

Relevante artikler

Shafran, R., Framton I., Heyman I., Reynolds M., Teachman B. & Rachman S. (2003). The preliminary development of a new self-report measure for OCD in young people. Journal of Adolesence 26, 137-142.

Evans, C. & Dolan, B. (1993). Body shape questionnaire: Derivation of shortened "alternate forms". International Journal of Eating Disorders, 3, 315 - 321.

Reas, D. L., Von Soest, T., & Lask, B. (2009). Reliability and validity of the Norwegian version of the Body Checking Questionnaire. Norwegian Journal of Psychology. 46 (3): 260-262

Gale, C., Holliday, J., Troop, N. A., Serpell, L. & Treasure, J. (2006). The pros and cons of change in individuals with eating disorders: a broader perspective. International Journal of Eating Disorders, 39, 394 - 403.

Cooper, Z. & Faiburn, C. (1987). The eating disorder examination: A semi-structured interview for the assessment of the specific psychopathology of eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 6, 1 - 8.

Bohn, K., Doll, H. A., Cooper, Z., O'Connor, M., Palmer, R. L. & Fairburn, C. G. (2008). The measurement of impairment due to eating disorder psychopathology. Behavior Research and Therapy, 46, 1105 - 1110.

Regionalt og nasjonalt klinisk nettverk

Regionalt klinisk nettverk

Kurs og seminar i regi av RASP

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.