"Kropp og selvfølelse"

Kropp og selvfølelse: Et kompetanseprogram om spiseforstyrrelser. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP). Helse Sør-Øst RHF.

​Målsettingen med utdanningen er å gi helsepersonell innføring i klinisk kompetanse innenfor fagområdet spiseforstyrrelser. Videre vektlegges oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer. Kompetanseprogrammet retter seg spesifikt mot behandlere som for eksempel psykologer, leger, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet helsepersonell, fysioterapeuter og pedagoger, kliniske ernæringsfysiologer og andre. Kandidatene vil måtte bruke case med egne pasienter med spiseforstyrrelser i klinisk veiledning. Det første møtet med pasienter i primærhelsetjenesten regnes som behandling.

kropp og selvfølelse.jpg

Kull 14

Kursprogram kull 14 (PDF)

Kull 14 -veiledningsdatoer (PDF)

Foredragsholdere og veiledere på kull 14 (PDF)

Presentasjoner fra forelesningene:

Somatiske aspekter ved alvorlige spiseforstyrrelser (PDF)

Diagnostisering og bruk (PDF)

CBT-E kropsselvfølelse (PDF)

Binge eating (PDF)

Kull 15

Kull 15 startet opp i januar 2017. 


kull 15 kursprogram 2017_2018 (PDF)

Veiledningsdatoer grupper, kull 15


Presentasjoner fra forelesningene:

Anne Lise Kvakland og Jeanette Skjønhaug:

Flerfamilie

Benny Hagen:

Forståelse og behandling av spiseforstyrrelser

Øyvind Rø:
Diagnostisering og bruk spørreskjema februar 2017 Kompatibilitetsmodus_Øyvind.pdf

EDEQogCIA.pdf

Generell informasjon om "Kropp og selvfølelse"

Varighet

Kompetanseprogrammet går over tre semestre med totalt 17 dagers undervisning og veiledning. Disse blir fordelt på 11 seminardager og 6 veiledningsdager. Kursbevis utstedes etter 80 % oppmøte på forelesningene og 100 % oppmøte på veiledning.

Veiledere/foredragsholdere

Veilederne har lang erfaring innen behandling av spiseforstyrrelser og har veilederkompetanse. Til formidling av tema har vi samlet noen av de fremste fagpersonene fra inn- og utland.

Anbefalt litteratur

Dette er anbefalt litteratur som er relevant for kurset og fagområdet. Det er ikke obligatorisk å skaffe dette:

Grilo M & Mitchel J.E. (Eds.) (2012)
"The Treatment of Eating Disorders, A Clinical Handbook"
New York: Guildford Press

Lask B & Bryant-Waugh R (Eds.) (2007)
"Anorexia Nervosa and Related Eating Disorders in Childhood and Adolescence. 3'rd Edition"
New York: Brunner-Routledge.

Oppstartsseminar

Oppstartsseminar på nytt kull er generelt på Thon Ullevål Stadion hotell 2 fastsatte dager i januar, med en overnatting og felles middag inkludert. Øvrige seminardager vil i hovedsak foregå på RASP, bygg 37 på Ullevål sykehus.

Kursavgift

Utdanningen dekkes primært av midler via Helse Sør-Øst RHF, og gjennomføres derfor med en lav kursavgift. Pris for hele kurset er kr 3000,00. Beløpet blir fakturert etter at uttak har funnet sted og kursdeltager har bekreftet deltagelsen. Arbeidsgiver må i sin helhet dekke reisekostnader.

Kursbevis

Det er ingen eksamen eller vekttallsystem. Kursbevis utstedes ved fullført utdanning. Det vil bli søkt om godkjenning hos de respektive foreninger og forbund.

Søknad og søknadsfrist

Det må søkes via et elektronisk påmeldingsskjema som det ligger lenke til på RASP sin side i utlysningsteksten i den aktuelle søknadsperioden.

Utlysning av nytt kull skjer i september hvert år og annonseres på nettsiden til RASP og via fagblader.  Uttak til neste kull av deltagere skjer etter at søknadsfrist har gått ut 01.nov 2017. Neste kull blir kull 16.

Kontaktpersoner:

Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, tlf 23 01 62 24, e-post: eliaha@ous-hf.no eller prosjektleder for Kropp og Selvfølelse Heidi Langbakk Skille, tlf. 23 01 62 48, e-post: uxskhe@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.