OBSS KOGNITIV - et forskningsprosjekt om fedmekirurgi og kognitiv funksjon

Senter for Sykelig Overvekt, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser og Psykologisk Institutt (Universitet i Oslo) har satt i gang et nytt forskningsprosjekt våren 2016 hvor vi skal se på hvordan fedmekirurgi virker inn på kognitiv funksjon, det vil si tankeprosesser som hukommelse, oppmerksomhet og planlegging. 

 Vil du delta?

OBSS kognitiv illustrasjon.pngBakgrunn

Det finnes mye kunnskap om de somatiske og fysiologiske effektene av fedme og fedmekirurgi, men vi vet fortsatt lite om hvordan sykelig overvekt og fedmekirurgi påvirker kognitiv funksjon. En del som har fått kirurgi kan oppleve at de husker dårligere etter operasjonen.  Andre kan plages av tretthet og smerter som kan bidra til at det blir vanskeligere å følge med på ting og planlegge. De siste årene har noen få artikler fra en multisenterstudie av fedmeopererte pasienter i USA antydet at kirurgi faktisk kan bidra til litt bedre hukommelse og at noen følger litt bedre med. Vi ønsker å se mer på dette! For oss forskere er det viktig å finne ut om vi kan gjenta det andre forskere har sett tidligere. Er det f.eks. slik at fedmekirurgi påvirker hukommelsen og hva kan i så fall være forklaringen på det? Vi ønsker også at materialet vi samler inn etter hvert kan brukes til utvikling av oppfølgingstiltak etter operasjon som sikrer varig vektnedgang.

Dette forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Kompetanseenheten på Regional Seksjon Spiseforstyrrelser (Oslo Universitetssykehus HF Ullevål), Senter for Sykelig Overvekt (Oslo Universitetssykehus HF Aker) og Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO). OBSS Kognitiv er en videreføring av den pågående studien Oslo Bariatric Surgery Study (OBSS) ved Psykologisk Institutt og Senter for Sykelig Overvekt. OBSS undersøker psykisk helserelaterte spørsmål hos pasienter som har gjennomgått overvektskirurgi med særlig fokus på psykososiale forhold knyttet til atferdsendring og vekttap etter operasjon. Med prosjektet OBSS Kognitiv vil vi belyse hvordan nevropsykologisk funksjon hos pasienter med sykelig overvekt bidrar til oppretthold av vekttap etter kirurgi og om vektnedgangen påvirker nevropsykologisk funksjon hos pasientene.

Prosjektleder er professor Øyvind Rø (Kompetanseenheten). Post doc. Camilla Lindvall Dahlgren (Kompetanseenheten) og førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem ved Psykologisk Institutt er veiledere i prosjektet. Stipendiat Gro Syversen gjennomfører studien sammen med forskningssykepleier Inger Eribe ved Senter for Sykelig Overvekt.

Hvem kan delta?

Alle pasienter som får innvilget fedmekirurgi på Senter for Sykelig Overvekt på Aker kan delta, så lenge du snakker og forstår norsk, er mellom 20 og 70 år og ikke har hatt alvorlig hodeskade.

Hva innebærer det å delta?

Du kommer til å bli spurt om du ønsker å delta i studien når du er på konsultasjon hos kirurg på Aker. Hvis du sier ja kommer vi til å kontakte deg per telefon for å lage en avtale. Vi er fleksible på tidspunkt for undersøkelsen og kan legge avtalen slik at den foregår samtidig som du er på Aker. Du kan også møte opp på Ullevål. 

Vi ønsker at de som deltar møter til undersøkelse 30 dager før operasjon og 1 år og 2 år etter operasjon. Vi ønsker også at man fyller ut et spørreskjema med 100 spørsmål. Selve undersøkelsen, som er ganske lik fra gang til gang, vil bestå av det man kaller nevropsykologisk testing. Nevropsykologisk testing vil si at man måler kognitive funksjoner eller tankeprosesser. Det meste av testingen vil foregå på et skjermbrett hvor du skal svare ved å trykke på skjermen, mens noe vil gjennomføres ved at du bare skal svare på muntlig stilte spørsmål. Testingen tar omtrent 2,5 time inkludert pauser, men tiden kan variere en del fra person til person. Vi kommer også til å måle vekt og blodtrykk før operasjon, men ikke de to andre gangene. Spørreskjemaet får man i posten en uke før undersøkelsen, slik at du kan fylle det ut hjemme og ta med deg.
OBSS kognitiv illustrasjon 2.jpg

Deltagelse i studien er frivillig og man kan når som helst trekke seg fra studien når man først har sagt ja. Å være involvert i studien har ingen innvirkning på behandlingen din ved Senter for Sykelig Overvekt og svarene dine blir avidentifisert og er ikke tilgjengelige for ansatte der.

Du som skal gjennomgå fedmekirurgi er hjertelig velkommen som deltager i prosjektet.

Ta gjerne kontakt med stipendiat Gro Syversen på grsyve@ous-hf.no hvis du lurer på noe. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.