Praktisk informasjon om kurs og veiledning ved RASP

En av RASPs oppgaver er å heve og spre kompetanse innen fagområdet spiseforstyrrelser. Dette gjøres blant annet ved å tilby kurs og veiledning.

Tema for aktuelle kurs og dato legges ut under arrangementer på OUS sin nettside og på www.rasp.no.

Målgruppe
Generelt : Alle som jobber med spiseforstyrrelser. NB! Når kurs er spisset mot spesiell målgruppe (f.eks behandlere) er dette spesifisert i selve utlysningen.

Påmelding   
All påmelding skjer nå KUN elektronisk via et questbackskjema.
Det skjemaet som gjelder for det aktuelle kurset finner du link til i selve kursomtalen.  Utlysninger av kurs/seminar finner du under arrangementer nederst på siden når den er publisert/aktiv og frist ikke er gått ut. (nedenfor praktiske opplysninger). Dersom frist har gått ut vil arrangementet bli borte fra nettsiden.

Det er dessverre ikke mulig å melde seg på kurs manuelt via mail eller gammelt manuelt skjema. Vi ønsker at det kun benyttes det elektroniske skjemaet som ligger i arrangementet.

Det elektroniske skjema slutter å fungere etter fristens utløp. Dette fordi det ligger inne en sluttdato for påmelding.Det betyr at du etter denne fristen ikke lenger kan melde deg på dette kurset. Er kurset kun fulltegnet vil det komme opp en melding om dette med informasjon om mulighet til en eventuell venteliste.

Merk at: Påmelding er bindende!
Unnlater du å komme på kurset du er påmeldt vil det bli sendt faktura for plassen som er reservert på kurset.

Frist for påmelding til dagskurs/seminar er opplyst i utlysningen; påmelding til dagskurs/dagsseminar skjer fortløpende, inntil fulltegnet kurs, hvis annet ikke er oppgitt.

Antall plasser
Kurslokalene har plass til 32 deltagere med bord eller 38 deltagere med konferansestoler når de holdes her på RASP.  Hvis vi holder kurset i et annet større lokale på Ullevål eller annet sted vil dette stå opplyst i arrangementsteksten. 

Plasser vil så langt som mulig bli fordelt geografisk innen helseregionene, ved søknader på våre kompetansehevingsprogram som går over ca 1 år. Kompetansehevingsprogrammene er fortrinnsvis utlyst for søkere/deltagere fra Helse Sør-Øst.

Enkel lunsj serveres på 6-timerskurs/ veiledningssamlingene og på kompetansehevingsprogrammene. Dersom du har allergier i fht mat må det gis beskjed om dette ved påmelding/søknad slik at dette blir registrert. Det er et eget felt for dette på  det elektroniske skjemaet.

Søknad til kompetansehevingsprogram
På kompetansehevingsprogrammene FBT for behandlere, CBT-E  for behandlere og Kropp og Selvfølelse er det søknad og utvelgelse av deltagere som gjelder, ikke en fortløpende påmelding. Her blir deltagerne plukket ut etter fristens utløp i hht de kriterier som er oppgitt. Forhåndspåmelding er dessverre ikke mulig. For at en søknad skal bli tatt i betraktning, må søknadsskjema sendes inn innenfor fristen.

NB! Alle vil få beskjed etter fristens utløp om de har fått plass eller ikke pr mail.

Link til søknadsskjema ligger i utlysningsteksten. Det elektroniske skjema slutter å fungere etter fristens utløp. Dette fordi det ligger inne en sluttdato for påmelding.Det betyr at du etter denne fristen ikke lenger kan melde deg på dette kurset.

Kropp og selvfølelse utlyses med nye kull hver høst, CBT-E og FBT vil komme ca hvert annet år eller oftere dersom vi har kapasitet til dette. Informasjon om nye kull legges ut på nettsiden www.rasp.no

Antall plasser på kurset er oppgitt i utlysningstekst, men generelt er det maks 32 plasser i hht størrelsen på undervisningsrommet vårt.

Kostnader
Det er knyttet et mindre påmeldingsgebyr til dagskursene våre, og et noe større beløp for årskursene. Beløpets størrelse er oppgitt i utlysningen. Dette vil dekke i hovedsak lunsj og materiellkostnader. Dersom kurset holdes på et konferansesenter vil kursavgiften være i hht dette. Det er derfor lagt inn fakturaopplysninger i påmeldingsskjemaene som obligatoriske felt.

Påmeldingsgebyrets størrelse vil være opplyst i kursutlysningen.

Kursprogrammene Kropp og Selvfølelse, FBT for behandlere og CBT-E for behandlere har egne priser for kursavgift. Denne er opplyst i utlysningen av kursprogrammet, og blir fakturert etter at uttak av deltagere har funnet sted og disse har akseptert plassen som da blir tilbudt.

Fant du det du lette etter?