Praktisk informasjon om kurs og veiledning ved RASP

En av RASPs oppgaver er å heve og spre kompetanse innen fagområdet spiseforstyrrelser. Dette gjøres blant annet ved å tilby kurs og veiledning.

Tema for aktuelle kurs og dato legges ut under arrangementer på OUS sin nettside og på www.rasp.no.

Målgruppe
Alle som jobber med spiseforstyrrelser. Når kurs er spisset mot spesiell målgruppe er dette spesifisert i utlysningen.

Påmelding   
All påmelding skjer nå KUN elektronisk via et questbackskjema.
Det skjemaet som gjelder for det aktuelle kurset finner du link til under kursomtalen, som ligger under arrangementer nederst på siden (nedenfor praktiske opplysninger).

Det er dessverre ikke lenger mulig å melde seg på kurs manuelt via mail eller gammelt manuelt skjema.

Det elektroniske skjema slutter å fungere etter fristens utløp. Det betyr at du etter denne fristen ikke lenger kan melde deg på dette kurset.

Påmelding er bindende!

Frist for påmelding til dagskurs/seminar er opplyst i utlysningen; påmelding til dagskurs/dagsseminar skjer fortløpende, inntil fulltegnet kurs, hvis annet ikke er oppgitt.

Antall plasser
Kurslokalene har plass til 32 deltagere når de holdes i kurslokaler på RASP, evt. flere hvis vi holder kurset i et annet større lokale på Ullevål. Se informasjon i utlysningen.

Plasser vil så langt som mulig bli fordelt geografisk innen helseregionene.

Enkel lunsj serveres på 6-timerskurs/ veiledningssamlingene. Dersom du har allergier i fht mat må det gis beskjed om dette i forkant slik at dette blir registrert. Det er et eget felt for dette på påmeldingsskjemaet.

Søknad
På kompetansehevingsprogrammene FBT, CBT-E  for behandlere og Kropp og selvfølelse er det søknad til kurset og ikke vanlig påmelding. Her blir deltagerne plukket ut etter fristens utløp i hht de kriterier som er oppgitt.

Alle vil få beskjed etter fristens utløp om de har fått plass eller ei pr mail.

Link til søknadsskjema ligger i utlysningsteksten. Linken slutter å virke når søknadsfristen har gått ut og det er da ikke lenger mulig å søke på dette kurset i denne runden.

Kropp og selvfølelse utlyses med nye kull hver høst, CBT-E og FBT vil komme hvert annet år.

Antall plasser på kurset er oppgitt i utlysningstekst, men generelt er det maks 32 plasser.

Kostnader
Fra høsten 2017 vil det være knyttet et mindre påmeldingsgebyr på kursene våre. Dette vil dekke lunsj og materiellkostnader. Det er derfor allerede nå lagt inn fakturaopplysninger i påmeldingsskjemaene som obligatoriske felt.

Påmeldingsgebyrets størrelse vil være opplyst i kursutlysningen.

Våren 2017 er dagskurs gratis dersom ikke annet er opplyst.

Kursprogrammene Kropp og Selvfølelse, FBT og CBT-E for behandlere
har allerede en kursavgift. Denne er opplyst i utlysningen av kursprogrammet, og blir fakturert etter at uttak av deltagere har funnet sted og disse har akseptert plassen som da blir tilbudt. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.