Pasientundervisning

Oversikt over pasientundervisning det kan henvises til i Helse Sør-Øst

Pasientundervisning

Pasientundervisning foregår på våre tilknyttede avdelinger på OUS og andre Helseforetak i regionen

Oslo universitetssykehus

Astmaskole:

Lungerehabilitering arrangerer astmaskole (to dager gruppeundervisning + to individuelle timer) 4-5 ganger i året for pasienter over 18 år med astmadiagnose. De tilbyr også lungerehabilitering (poliklinisk over 6 uker med trening og undervisning) og individuell røykesluttveiledning
En lege må søke deg inn på tilbudet
Astmaskole ved Lungemedisinsk avdeling

Barnepoliklinikken på Ullevål arrangerer astmaskoler (dagskurs) ca 4 ganger i året for foresatte til barn med astmadiagnose.
Påmelding skjer gjennom henvisning fra spesialist. Foresatte har rett til opplæringspenger etter lov om folketrygd.
Astmaskole ved Barnemedisinsk avdeling

Eksemskole:

Hudavdelingen arrangerer eksemskole (2 dagers kurs) for foresatte med barn med diagnose atopisk eksem 4 ganger i året.
Lege må henvise til Eksemskolen. Foresatte har rett til opplæringspenger etter lov om folketrygd.
Eksemskole ved Hudavdelingen

Astmaskoler i regionen:

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sykehuset i Telemark

Sykehuset i Vestfold

Sørlandet sykehus

Eksemskoler i regionen:

Sykehuset i Vestfold

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.