HELSENORGE

Pasientundervisning

Oversikt over pasientundervisning det kan henvises til i Helse Sør-Øst

Pasientundervisning

Pasientundervisning foregår på våre tilknyttede avdelinger på OUS og andre Helseforetak i regionen

Oslo universitetssykehus

Astmaskole:

Lungerehabilitering arrangerer astmaskole (to dager gruppeundervisning + to individuelle timer) 4-5 ganger i året for pasienter over 18 år med astmadiagnose. De tilbyr også lungerehabilitering (poliklinisk over 6 uker med trening og undervisning) og individuell røykesluttveiledning.
En lege må søke deg inn på tilbudet

Barnepoliklinikken på Ullevål arrangerer astmaskoler (dagskurs) ca 4 ganger i året for foresatte til barn med astmadiagnose.
Påmelding skjer gjennom henvisning fra spesialist. Foresatte har rett til opplæringspenger etter lov om folketrygd.

Eksemskole:

Hudavdelingen arrangerer eksemskole (2 dagers kurs) for foresatte med barn med diagnose atopisk eksem 4 ganger i året.
Lege må henvise til Eksemskolen. Foresatte har rett til opplæringspenger etter lov om folketrygd.

Astmaskoler i regionen:

Eksemskoler i regionen:

E-læringskurs:


Fant du det du lette etter?