Råd til astmapasienter under covid-19 pandemien

Mange med astma har i disse dager spørsmål om egen sykdom og risiko ved covid-19 (koronavirussykdom)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) har samlet aktuell informasjon basert på det vi vet per i dag. Rådene vil oppdateres jevnlig, men der det ikke er samsvar mellom våre råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)/helsenorge.no, skal du følge FHIs anbefalinger, da de oppdateres hyppigere.

Ordsky Astma-Covid-19
 

​Gir astma økt risiko for sykdom?

Basert på tilgjengelig informasjon har vi ikke holdepunkter for at andelen personer som smittes er økt ved underliggende astma. Imidlertid vil astma, i likhet med annen kronisk lungesykdom, utgjøre en risikofaktor for alvorlig forløp ved smitte med covid-19. Risikoen for alvorlig forløp er høyere ved samtidig tilstedeværelse av flere risikofaktorer, som alder over 65 år, høyt blodtrykk og diabetes. Røyking representerer muligens en selvstendig risikofaktor for alvorlig koronavirussykdom, og er en forverrende faktor for astma. Samtidig er det sannsynlig at norske pasienter med kroniske sykdommer (som astma) som er godt behandlet, ikke har samme forhøyede risiko for alvorlig forløp. God etterlevelse av foreskrevet astmamedisinering er derfor spesielt viktig nå.

Når det gjelder barn med astma, anbefaler vi å lese råd fra barneavdeling for allergi og lungesykdommer, Oslo universitetssykehus.

 

Hvilke forholdsregler bør jeg som astmapasient ta?

 • Følg de generelle smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet
 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering og gjør kun endringer i samråd med egen lege
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport så langt det er mulig
 • Be om hjelp til nødvendige innkjøp dersom det er mulig
 • Unngå kontakt med barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg
 • Unngå kontakt med andre som har minste tegn til luftveissykdom. Hvis den/de du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens kontakten
 • Ta gjerne en samtale med din arbeidsgiver om muligheten for arbeid hjemmefra
 • Unngå røyking, hjelp til røykeslutt kan du få på Slutta.no
 • Årlig influensavaksine anbefales til alle med astma. Pneumokokkvaksine kan også være aktuelt (hvert 10. år), selv om den, grunnet vaksinemangel, per nå ikke prioriteres til astmapasienter. Ingen av disse vaksinene forebygger covid-19, men de kan forebygge samtidige eller sekundære infeksjoner med andre luftveisvirus/bakterier.
   

Skal jeg fortsette med medisin som inneholder kortikosteroider?

WHO fraråder rutinemessig bruk av kortikosteroider i tablettform ved viruslungebetennelse. Det er imidlertid viktig å merke seg at en tablettkur med f.eks. prednisolon kan være riktig behandling ved astmaforverring.
Det er svært viktig at du:

 • fortsetter å ta inhalasjonssteroider for å unngå forverring av astmaen
 • tar kortikosteroid i tablettform dersom legen har foreskrevet dette ved en eventuell astmaforverring
 • fortsetter med langvarig kortikosteroid i tablettform dersom legen har foreskrevet dette på grunn av alvorlig astma
   

Kan jeg gå på jobb?

Det er ingen begrensning på utførelse av arbeid, men all kontakt med andre vil kunne utgjøre en smitterisiko. Det er derfor lurt å ta en samtale med arbeidsgiver for tilrettelegging på arbeidsplassen eller mulighet for å jobbe hjemmefra. Sykemelding er sjelden nødvendig.

 

Hva gjør jeg dersom jeg får symptomer på covid-19?

Covid-19 gir luftveissymptomer som varierer fra mild sykdom til alvorlig viruslungebetennelse. Vanlige symptomer er feber, tørrhoste (mer sjelden slimhoste), slapphet, redusert matlyst, muskelsmerter og i enkelte tilfeller tungpusthet. Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale om oppfølging med den lokale helsetjenesten.

 • Har du milde symptomer (som forkjølelsessymptomer), anbefales du å holde deg hjemme minst ett døgn etter tilbakegang av symptomene
 • Ved moderate symptomer, som feber, hoste, kortpustethet og/eller nedsatt allmenntilstand, anbefales du å ringe din fastlege eller legevakt (telefon 116117). Opplys om at du har astma, og ikke møt opp uten avtale.

Ved alvorlige symptomer, ring 113

 

Lenker til mer informasjon

 

Fant du det du lette etter?