Mange med pasienter har i disse dager spørsmål om egen sykdom og risiko ved covid-19 (koronavirussykdom)

Råd til astmapasienter under covid-19 pandemien

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) har samlet aktuell informasjon basert på det vi vet per i dag. Rådene vil oppdateres jevnlig, men der det ikke er samsvar mellom våre råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)/helsenorge.no, skal du følge FHIs anbefalinger, da de oppdateres hyppigere.

Ordsky Astma-Covid-19

​Gir astma økt risiko for sykdom?

Basert på tilgjengelig informasjon har vi ikke holdepunkter for at andelen personer som smittes er økt ved underliggende astma. Det er sannsynlig at pasienter med astma som er under kontroll, ikke har samme forhøyede risiko for alvorlig forløp. God etterlevelse av foreskrevet astmamedisinering er derfor spesielt viktig nå. Pasienter med ukontrollert og/eller alvorlig astma, spesielt ved nedsatt lungefunksjon, kan ha økt risiko for et mer alvorlig forløp. Risikoen for alvorlig forløp er høyere ved samtidig tilstedeværelse av flere risikofaktorer, som alder over 65 år, høyt blodtrykk og diabetes.

Når det gjelder barn med astma, anbefaler vi å lese råd fra barneavdeling for allergi og lungesykdommer, Oslo universitetssykehus, eller om barn og unge på FHIs nettsider.

 

Hvilke forholdsregler bør jeg som astmapasient ta?

Skal jeg fortsette med medisin som inneholder kortikosteroider?

WHO fraråder rutinemessig bruk av kortikosteroider i tablettform ved viruslungebetennelse. Det er imidlertid viktig å merke seg at en tablettkur med f.eks. prednisolon kan være riktig behandling ved astmaforverring.
Det er svært viktig at du:

 • fortsetter å ta inhalasjonssteroider for å unngå forverring av astmaen
 • tar kortikosteroid i tablettform dersom legen har foreskrevet dette ved en eventuell astmaforverring
 • fortsetter med langvarig kortikosteroid i tablettform dersom legen har foreskrevet dette på grunn av alvorlig astma
   

Kan jeg gå på jobb?

Det er ingen begrensning på utførelse av arbeid, men all kontakt med andre vil kunne utgjøre en smitterisiko. Har du alvorlig eller ukontrollert astma, er det lurt å ta en samtale med arbeidsgiver for tilrettelegging på arbeidsplassen eller mulighet for å jobbe hjemmefra. Sykemelding er sjelden nødvendig.

 

Hva gjør jeg dersom jeg får symptomer på covid-19?

Følg Folkehelseinstituttets gjeldende råd ved mistanke om covid-19.

 • Har du milde symptomer (som forkjølelsessymptomer), anbefales du å holde deg hjemme minst ett døgn etter tilbakegang av symptomene
 • Ved moderate symptomer, som feber, hoste, kortpustethet og/eller nedsatt allmenntilstand, anbefales du å ringe din fastlege eller legevakt (telefon 116117). Opplys om at du har astma, og ikke møt opp uten avtale.

Ved alvorlige symptomer, ring 113

 

Allergisymptomer eller covid-19?

For mange kan allergisymptomene likne på symptomer på covid-19. På Folkehelseinstituttets nettsider er det en tabell som viser typiske forskjeller på covid-19, forkjølelse og allergisymptomer.

 • For deg med kjent allergi, så gjelder det å starte med allergimedisin i tide for best mulig å unngå symptomer.
 • Tar du allergimedisin, og har effekt på symptomene, så støtter det at det er allergisymptomer. Allergimedisinene vil ikke virke på Covid-19.
 • Kommer du ikke i mål med allergibehandlingen, så ta en prat med legen din. Da kan dere sammen vurdere om allergibehandlingen bør justeres, eller om du bør håndtere det som Covid-19/teste deg.
 • Vi anbefaler aldri å ta kortisonsprøyter for å behandle allergi, heller ikke nå under covid-19-pandemien. Hvis lokalbehandling og allergitabletter ikke gir tilstrekkelig lindring for allergisymtpomene, bør du og legen din vurdere om allergivaksinering er aktuelt.

Kort forklart, i samarbeid med LHL Astma-Allergi og NSF Astma-Allergi:

 


 

Informasjonsvideoer til barn om astma, skolestart og covid-19:

Barnepsykolog Kjell Magnus Antonsen snakker til barna om skole- og barnehagestart.

 •  

Møt astma- og allergisykepleier Hilde Aaneland og hennes sønn Samson, som diskuterer astma, skolestart og covid-19:

 


Samson og Hilde om smitte og rene hender:

 

Lenker til mer informasjon

 

Fant du det du lette etter?