Innblikk i rettsmedisinske fag hos Ekspertsykehuset

Ekspertsykehuset hadde i mai fokus på rettsmedisinske fag, og det ble publisert mange interessante blogginnlegg.

Foto: OUS