HELSENORGE

Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet

25. og 26. november var Oslo universitetssykehus med på å arrangere tverrfaglig seminar for forskere på rusmiddelfeltet.

Rusmiddelkonferanse 1.jpg

Tverrfaglig seminar: 64 presentasjoner fra ulike fag- og forskningsmiljøer innen rusmiddelfeltet ble presentert under det tverrfaglig seminaret som ble avholdt i november. Foto: Håvard Furuhaugen.

​Det tverrfaglige seminaret som i år hadde 115 deltakere er rettet mot alle som jobber med rusmiddelforskning og arrangeres hvert andre år i samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

– Seminaret er en viktig møteplass for forskere fra ulike disipliner innen rusmiddelfeltet. Dette er en god anledning til å presentere egen forskning og bli orientert om pågående forskning ved andre fagmiljøer. Seminaret er også en utmerket anledning til å knytte kontakter og inngå tverrfaglig samarbeid, sier Inger Lise Bogen, seniorforsker ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS.

OUS godt representert
I løpet av de to konferansedagene ble det holdt hele 64 presentasjoner. Avdeling for rettsmedisinske fag ved Klinikk for laboratoriemedisin presenterte 7 ulike forskningsprosjekter.

– Ett av prosjektene vi presenterte var Alcotail. Det er et forskningsprosjekt som nå har resultert i en nivå 1 prosedyre ved OUS som skal implementeres fra nyttår. Prosedyren er en intervensjon for skadelig alkohol- og legemiddelbruk blant medisinske pasienter. Aloctail er et godt eksempel på hvordan forskningsprosjekter kan bidra til å implementere nye metoder i driften og på sikt føre til et bedre tjenestetilbud for pasientene og en enklere tilnærming for helsepersonell, sier Bogen.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet presenterte forskningsstudier på temaene «Cannabisutløst psykose: insidens og overgang til schizofreni» og «Effekt av trening for å redusere russug hos voksne med rusavhengighet».
 
For mer informasjon om årets program, se program-vettre-2021-oppdatert-nov-pk.pdf (fhi.no).

For mer informasjon om seminaret, se Vettre-seminaret 2021 – Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet - FHI.