Bestilling av DNA-test ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet

Her kan du lese mer om hvordan du bestiller en privat DNA-test for å undersøke nært slektskap, som for eksempel farskap.

  1. Du sender inn bestillingsskjema som du finner på www.farskap.no.  (Bestillingsløsning og betaling via Min Journal er under arbeid). Er du usikker, ta kontakt på telefon 23 01 31 50 og vi hjelper deg. Ta alltid kontakt på telefon før bestilling av slektskapstest.
  2. Vi registrerer bestillingen og sender deg, som kontaktperson, utstyr og dokumenter. Det vil si en oppdragsbekreftelse, samtykkeerklæringer og prøvetakingsutstyr (munnpensel og lagringskort for DNA) for alle som skal delta. Faktura ettersendes.
  3. Kontaktpersonen videreformidler samtykkeerklæringer og prøvetakingsutstyr til de som skal delta.
  4. Prøven (prøve fra innsiden av kinnet) kan tas hos helsepersonell/fastlege, eventuelt hjemme dersom dokumentasjon av prøvetaking anses å være uten betydning for deltakerne.
  5. Dersom man velger å ta prøven hos helsepersonell/fastlege, tas samtykkeerklæring og prøvetakingsutstyr (uåpnet) med til prøvetaking. Helsepersonell / fastlege tar prøven og bekrefter samtidig at det er tatt prøve av riktig person. Husk å ta med gyldig legitimasjon. Foreldre signerer for barn under 15 år. Helsepersonell/fastlege sender prøven direkte til Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet ved Oslo Universitetssykehus HF.
  6. Dersom man velger å ta prøven hjemme, følger man instruksen som er vedlagt og sender prøve(r) og samtykkeerklæring(er) til Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet ved Oslo Universitetssykehus HF.
  7. Prøver behøver ikke sendes inn samlet eller samtidig.
  8. Prøvetakingsdokumentasjonen vil bli lagt ved den originale svarrapporten. Kopi av rapporten vil bli sendt kontaktperson nummer to hvis en slik er oppgitt. Kun de som deltar i testen har krav på å få svarrapporten.
  9. Oslo Universitetssykehus HF er underlagt taushetsplikt for alle forhold som er knyttet til analyseoppdrag og samtaler med kunder.
Fant du det du lette etter?