Fornyelse av pass

DNA-analyse i forbindelse med fornyelse av pass for norske borgere.

​Bestilling av DNA-analyse i forbindelse med fornyelse av pass for norske borgere sendes som regel inn via ambassaden. I noen tilfeller blir søkerne bedt om å bestille på egen hånd. For disse gjelder følgende saksgang:

1)      Søkeren fyller ut skjema for farskap/morskapstest som er tilgjengelig på siden. Dersom kun far eller mor kan delta i testen sammen med barnet/barna, ber vi om at dette avklares med ambassaden på forhånd for å unngå unødvendig forsinkelser. I merknadsfeltet oppgis det at det gjelder fornyelse av pass og hvem som skal avlegge prøve ved ambassaden eller hos fastlege i Norge. Navn på ambassaden må angis.

2)      Seksjonen mottar utfylt bestillingsskjema. Saken registreres og vi sender dokumenter (avtale om test og samtykkeerklæringer) til ambassaden med kurerpost. Dersom noen av partene oppholder seg i Norge og skal avgi prøve hos fastlege, sendes kopi av avtalen, utstyr for prøvetaking samt samtykkeerklæring til personens adresse i Norge.

3)      Regnskapsavdelingen ved OUS fakturerer og sender faktura til søker/kontaktperson i Norge. Dersom alle parter befinner seg i utlandet, sendes faktura elektronisk til ambassadens epostadresse. Faktura er påført søkerens navn.

4)      Partene oppsøker fastlege i Norge eller blir innkalt til ambassaden for prøvetaking når dokumentene i saken er mottatt. Gyldig legitimasjon skal fremvises og kopi av legitimasjon sendes sammen med prøven til seksjonen.

5)      Seksjonen mottar prøvene samt dokumentasjon av prøvetakingen, enten fra fastlege eller ambassade, prøvene blir analysert og svarrapport utarbeidet.

6)      Før svarrapport sendes til ambassaden, eventuelt med kopi til kontaktperson i Norge, kontrollerer vi at faktura er betalt. Svarrapport sendes kun dersom regnskapsavdelingen har registrert innbetalingen. Hvis ikke betaling foreligger avventer vi utsending av rapport.

 

All postforsendelse skjer med kurerpost. Forsendelsen tar 2-3 uker. Man må derfor regne med en total saksbehandlingstid fra søknad er sendt inn til seksjonen til svar foreligger hos ambassaden på minimum 2 måneder.

Fant du det du lette etter?