Morskapstest

I enkelte tilfeller ønsker man å teste kun mor og barn. Dette er mest aktuell i forbindelse med fremlegging av dokumentasjon for folkeregisteret eller utlendingsmyndighetene. Dette gjøres på samme måte som en farskapstest.

Det biologiske morskapet til et barn kan bestemmes ved å utføre en DNA-test av prøver fra barn og mor.  Når mor og barn testes, vil resultatene av DNA-analysene som benyttes ved seksjonen enten vise at mor ikke er mor eller støtte hennes morskap med en betydelig sannsynlighetsovervekt (større enn 100 000 : 1). Det vil si at analysen alene gir en sjanse for morskap større enn 99,999 %.

Ved bestilling av DNA-test legges det til grunn at alle som skal delta har samtykket i utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker på vegne av barn under 15 år.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.