Morskapstest

I enkelte tilfeller ønsker man å teste kun mor og barn. Dette er mest aktuell i forbindelse med fremlegging av dokumentasjon for folkeregisteret eller utlendingsmyndighetene. Dette gjøres på samme måte som en farskapstest.

Det biologiske morskapet til et barn kan bestemmes ved å utføre en DNA-test av prøver fra barn og mor.  Når mor og barn testes, vil resultatene av DNA-analysene som benyttes ved seksjonen enten vise at mor ikke er mor eller støtte hennes morskap med en betydelig sannsynlighetsovervekt (større enn 100 000 : 1). Det vil si at analysen alene gir en sjanse for morskap større enn 99,999 %.

Ved bestilling av DNA-test legges det til grunn at alle som skal delta har samtykket i utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker på vegne av barn under 15 år.

Bestilling_Farskaps_morskapstest_OUS.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.