Personvernpolicy

Personvernpolicy ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet.

Personopplysninger slettes tidligst 12 måneder og senest 15 måneder etter at endelig rapport i saken er oversendt oppdragsgiver.

 Med personopplysninger menes;

Opplysninger som alene eller i kombinasjon identifiserer en enkeltperson, slik som navn, fødsels- og personnummer, etnisk opprinnelse, bostedsadresse. En biologisk prøve regnes som en personopplysning når den er merket på en slik måte at prøvegiver kan identifiseres. En DNA-profil regnes som en personopplysning når den ledsages av en identifikator som kan identifisere prøvegiver.

Anonymisering av opplysningene regnes som likestilt med sletting.

Oslo Universitetssykehus beholder følgende informasjon;

  • Intern saksreferanse OUS
  • Problemstilling/mandat
  • Registreringsdato for oppdraget
  • Rapportdato for alle rapporter i saken
  • Den registrertes rolle i oppdraget (mor, barn, mulig far, slektning av mulig far)
  • Materialtype (blod, munnhuleprøve, vevsprøve etc.)
  • Den registrertes fødselsår og kjønn
  • Hvilke analyser som er gjennomført
  • Konklusjonskoder
  • Datologg for mottatt prøve, analysestart, resultat og besvarelse for den enkelte prøve

 

Denne rutinen gjelder fra 1.11.2013, det vil si at tidligere rutiner med oppbevaring av opplysninger inntil fem år etter avsluttet oppdrag ikke lenger er gjeldende.

Hverken opplysninger eller dokumenter kan fremskaffes etter sletting. Ta derfor godt vare på den sakkyndige rapporten og vedleggene.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til dette, kontakt gjerne seksjonen for informasjon.

Fant du det du lette etter?