HELSENORGE

Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Seksjonen utfører rettsmedisinske obduksjoner, klinisk rettsmedisinske undersøkelser og utfører sakkyndige uttalelser på bakgrunn av foreliggende dokumentasjon. Seksjonen har flere forskningsgrupper og nasjonalt ansvar for helsetjenesten dødsstedsundersøkelser. De fleste oppdragene kommer fra Agder, Sør-Øst, Oslo, Øst og Innlandet politidistrikter, men seksjonen utfører også oppdrag for andre politidistrikter.

Bilde av obduksjonstekniker i arbeid
Foto: Lars Petter Devik, OUS

Seksjonen består av tre enheter, enhet for sakkyndighet og forskning, enhet for laboratoriefunksjoner og enhet for administrasjon og prosjektstøtte som sammen dekker hele produksjonslinjen for sakkyndigoppdragene.

Seksjonens viktigste oppdrag er å utføre rettsmedisinske obduksjoner og andre undersøkelser i forbindelse med dødsfall. 

Det utføres også klinisk rettsmedisinske undersøkelser av siktede og fornærmede i straffesaker. En fysisk undersøkelse utføres for å avdekke ytre skader eller funn som kan passe med et gitt hendelsesforløp, eller om slike skader ikke finnes.

Det utarbeides også sakkyndig rapporter uten en egen undersøkelse, men på bakgrunn av annen dokumentasjon. De sakkyndige rettsmedisinerne kan bli bedt om å møte i retten i straffesaker.

Rettsmedisineren utfører også dødstedsundersøkelser, ved plutselig og uventet barnedødsfall under 4 år. Andre områder hvor rettsmedisineren bistår kan være ved rekonstruksjoner eller åstedsbefaring i samarbeid med politiet.

 

Fant du det du lette etter?