Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Hos seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin utføres rettsmedisinske undersøkelser av både døde og levende på oppdrag fra politi og påtalemyndighet eller rettsvesenet.

Foto: Lars Petter Devik, OUS

​Seksjonens viktigste oppdrag er å utføre rettsmedisinske obduksjoner og andre undersøkelser i forbindelse med dødsfall. 

Det utføres også klinisk rettsmedisinske undersøkelser av siktede og fornærmede i straffesaker. En fysisk undersøkelse utføres for å avdekke ytre skader eller funn som kan passe med et gitt hendelsesforløp, eller om slike skader ikke finnes.

Det utarbeides også sakkyndig rapporter uten en egen undersøkelse, men på bakgrunn av annen dokumentasjon. De sakkyndige rettsmedisinerne kan bli bedt om å møte i retten i straffesaker.

Rettsmedisineren utfører også dødstedsundersøkelser, ved plutselig og uventet barnedødsfall under 4 år. Andre områder hvor rettsmedisineren bistår kan være ved rekonstruksjoner eller åstedsbefaring i samarbeid med politiet.

 

Fant du det du lette etter?