HELSENORGE

Enhet for administrasjon og prosjektstøtte

Enheten er en er nøkkelenhet i seksjonens drift og utvikling og er blant annet ansvarlig for administrativt arbeid i forbindelse med sakslogistikk.

Bilde av leger som holder et møte
Foto: Shutterstock

I enhet for administrasjon og prosjektstøtte arbeider saksbehandlere og rådgivere. Enheten er en er nøkkelenhet i seksjonens drift og utvikling og er ansvarlig for administrativt arbeid i forbindelse med sakslogistikk. Dette inkluderer bl.a. saksarkiv, prøve-/ rekvisisjonsmottak, skriving og utsendelse av rapporter og brev, samt dialog med bl.a. oppdragsgivere og samarbeidspartnere som eksempelvis politiet og begravelsesbyråer. Kvalitetsarbeid, lokal IKT-støtte, forskningsstøtte, samt prosjektledelse er viktige ansvarsområder.

Fant du det du lette etter?