HELSENORGE

Enhet for laboratoriefunksjoner

Enheten står for den daglige driften av obduksjonssalen og histologi- og forskningslaboratoriet til seksjonen.

Bilde av avdød i CT-maskin
Foto: OUS

​I enhet for laboratoriefunksjoner arbeider det laboratorieingeniører og obduksjonsteknikere. Enheten står for den daglige driften av obduksjonssalen og histologi- og forskningslaboratoriet til seksjonen. Obduksjonsteknikerne har hovedansvar for logistikken rundt inn- og utlevering av avdøde, utfører CT-undersøkelser samt deltar ved obduksjon sammen med legene. Laboratoriedelen av enheten håndterer det biologiske materiale til sakskyndighetsarbeidet og fagfeltene er hovedsakelig histologi hvor det utføres rutinearbeid for diagnostikk. Her bearbeides ferske vevsprøver fra rettslige obduksjoner, slik at de kan beskjæres til vevssnitt som kan undersøkes i mikroskop. Laboratoriedelen består også av noe molekylærbiologi som benyttes både i obduksjonsoppdraget og i forskning. Biobanking og kvalitetssikring er også del av enhetens praktiske ansvarsområder. 

Fant du det du lette etter?