Enhet for laboratoriefunksjoner

Enheten står for den daglige driften av obduksjonssalen og histologi- og forskningslaboratoriet til seksjonen.

Foto: OUS

​I enhet for laboratoriefunksjoner arbeider det laboratorieingeniører og obduksjonsteknikere. Enheten står for den daglige driften av obduksjonssalen og histologi- og forskningslaboratoriet til seksjonen. Obduksjonsteknikerne har hovedansvar for logistikken rundt inn- og utlevering av avdøde, utfører CT-undersøkelser samt deltar ved obduksjon sammen med legene. Laboratoriedelen av enheten håndterer det biologiske materiale til sakskyndighetsarbeidet, og fagfeltene er hovedsakelig histologi og noe molekylærbiologi som benyttes både i obduksjonsoppdraget og i forskning. Biobanking og kvalitetssikring er også del av enhetens praktiske ansvarsområder.

Fant du det du lette etter?