HELSENORGE

Enhet for sakkyndighet og forskning

Enheten arbeider blant annet med rettsmedisinske undersøkelser, samt forskning som gir økt forståelse av skademekanismer og dødsmekanismer.

Bilde av leger som diskuterer
Foto: OUS

​Leger i enhet for sakkyndighet og forskning utfører rettsmedisinske undersøkelser av voksne og barn på oppdrag fra politiet og rettsvesenet. Rettsmedisinske obduksjoner (sakkyndige likundersøkelser) er den typen oppdrag seksjonen får flest av, ca 11-1200 per år. I noen tilfeller deltar rettsmedisineren på åstedsundersøkelser i forbindelse med dødsfall. En mindre andel av oppdragene omfatter klinisk rettsmedisinske undersøkelser, sakkyndige uttalelser og deltakelse ved politiets rekonstruksjoner av hendelser med skade på person. Våre leger er ofte i retten som sakkyndig vitne og rettssakkyndig.

I enheten arbeider det også forskere som sammen med rettsmedisinere driver forskning på relevante rettsmedisinske, medisinske og samfunnsmedisinske problemstillinger, samt metodeutvikling relevant for de rettsmedisinske oppdragene.

Enheten har nasjonalt ansvar for helsetjenesten dødsstedsundersøkeler som er et obligatorisk tilbud, men frivillig helsetjeneste for foreldre der barn under fire år dør plutselig utenfor sykehus og politiet ikke starter etterforskning. Flere av legene og egne politifaglig utdannete dødsstedsutredere deltar i ordningen.

Fant du det du lette etter?