Klinisk rettsmedisin (undersøkelse av levende)

Klinisk rettsmedisinske undersøkelser utføres på begjæring fra påtalemyndighet eller domstol, for eksempel i voldssaker. Oppdragsgiver skal gi den sakkyndige et mandat for undersøkelsen.

​Siktemålet ved en klinisk rettsmedisinsk undersøkelse vil oftest være å se om det finnes skader som kan passe med et gitt hendelsesforløp, eller om slike skader ikke finnes. I denne sammenheng er det ofte av vesentlig betydning å aldersbestemme skadene.

Undersøkelsen består i en ytre besiktigelse og dokumentasjon i form av bilder og beskrivelse, og eventuelt sikring av prøver til sporanalyse, mikrobiologisk undersøkelse og toksikologisk undersøkelse, avhengig av problemstillingen. Undersøkelse av en fornærmet er alltid frivillig fra den fornærmedes side. Undersøkelse av siktede er hjemlet i Straffeprosessloven §157 .

Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin utfører bare en brøkdel av de klinisk rettsmedisinske undersøkelsene som gjøres på landsbasis; eksempelvis blir undersøkelser av fornærmede i voldtektssaker foretatt på spesielle overgrepsmottak som er tilknyttet legevakt eller en gynekologisk sykehusavdeling.


Kvalitetssikring

Alle saker som utgår fra Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin er gjenstand for intern kvalitetssikring (kollegial gjennomlesning av saker etterfulgt av eventuelle rettelser).

Alle rettsmedisinske rapporter (såvel obduksjonsrapporter og uttalelser som rapporter fra undersøkelse av levende) blir deretter gjenstand for ekstern kvalitetssikring hos Den rettsmedisinske kommisjon. Slik ekstern kvalitetssikring er hjemlet i Straffeprosessloven §147.

Fant du det du lette etter?