HELSENORGE

Rettsmedisinsk deltagelse i rekonstruksjoner

Rettsmedisinere kan delta i rekonstruksjoner, som oftest på bakgrunn av anmodning fra politiet.

Bilde av helsearbeider i diskusjon med en  kollega
Foto: OUS

Når rettsmedisinere deltar i rekonstruksjoner er dette oftest på bakgrunn av anmodning fra politiet som leder rekonstruksjon av en hendelse/del av en hendelse, som har eller kan ha medført fysisk skade. Rettsmedisineren deltar for å bistå i tolkning og vurderinger omkring forhold som eksempelvis mulige hendelsesforløp og skadepotensiale. Av og til benyttes dukker i rekonstruksjoner.

Spesielt for dødstedsundersøkelser: Rekonstruksjon av omstendigheter med bruk av dukker er del av den frivillige dødsstedundersøkelsen ved dødsfall hos barn under 4 år. Denne type rekontruksjon tilbys rutinemessig og ledes av den politifaglig kyndige dødsstedsutrederen, men er ikke formelt en rekonstruksjon rekvirert av politiet, derimot en rekonstruksjon som del av helsetjenesten dødsstedsundersøkelse. 

Fant du det du lette etter?