HELSENORGE

Rettsmedisinsk deltagelse ved åstedsbefaring

Ved mistenkelige dødsfall hender det at politiet ber om bistand fra rettsmedisiner på funnstedet og / eller åstedet for en handling.

Bilde av to obduksjonsteknikere i samtale
Foto: OUS

​Ved deltagelse på åstedsbefaring dreier problemstillingen seg som oftest om undersøkelse av den avdøde, for om mulig raskt å kunne gi vurderinger om dødstidspunkt, dødsmåte og type vold. Slik undersøkelser rekvireres stort sett der politiet har få eller uklare opplysninger om hendelse og gjerningsperson, og trenger bistand for å gjøre riktigere vurderinger så tidlig som mulig i etterforskningen av dødsfallet.

Fant du det du lette etter?