Rettsmedisinske obduksjoner

En rettsmedisinsk undersøkelse skal fastslå dødsårsak og dødstidspunkt, det sikres også rutinemessig prøver for videre undersøkelse.

Foto: Ole Petter Devik, OUS

En rettsmedisinsk obduksjon utføres på begjæring fra påtalemyndigheten/rettsvesenet (oftest politiet) i henhold til §228 i Straffeprosessloven. Spørsmålsstillingene relaterer seg til både sykdom, skade, kjemisk påvirkning og behandlingseffekter. Målet med undersøkelsen er både å påvise dødsårsaken og å fastslå dødstidspunktet. Videre vil man ved undersøkelsen dokumentere og tolke eventuelle kroppslige skader med henblikk på oppkomstmekanisme og -tidspunkt samt deres betydning for dødsfallet. Undersøkelsen vil således gi et biomedisinsk underlag for den rettslige utredningen av dødsfallet. Er den dødes identitet usikker, inngår også vurdering av alder og et medisinsk signalement vedrørende gjenkjennbare ytre og indre kroppskarakteristika i det rettspatologiske oppdraget.

Ved obduksjonen sikres det rutinemessig prøvemateriale til mikroskopisk vevsundersøkelse. Andre kompletterende undersøkelser vil f. eks. være rettstoksikologiske analyser av blod eller andre kroppsvæsker med henblikk på rusmiddel- og legemiddelpåvirkning. Ved spørsmål om infeksjon kan det være aktuelt å sende prøver til mikrobiologiske undersøkelser. I visse tilfelle, som ved sterk mistanke om straffbar handling, vil man ved obduksjonen også sikre prøver for analyse ved Avdeling for biologiske spor.

Det kan ta lang tid (ofte opp til 3 måneder) innen alle prøvesvar er kommet inn og rettspatologen kan utarbeide den endelige konklusjonen. Begravelse/kremasjon kan imidlertid foretas uavhengig av dette, idet alt prøvematerialet sikres i forbindelse med selve obduksjonen.

Fant du det du lette etter?