HELSENORGE

Rettspatologi - Fakta om rettsmedisinske obduksjoner

En rettsmedisinsk obduksjon utføres på begjæring fra påtalemyndigheten / rettsvesenet (oftest politiet) i henhold til §228 i Straffeprosessloven. Spørsmålsstillingene relaterer seg til både sykdom, skade, kjemisk påvirkning og behandlingseffekter.

Bilde av rettsmedisinsk verktøy
Foto: Lars Petter Devik, OUS

​Målet med undersøkelsen er både å påvise dødsårsaken og å fastslå dødstidspunktet. Videre vil man ved undersøkelsen dokumentere og tolke eventuelle kroppslige skader med henblikk på oppkomstmekanisme og -tidspunkt samt deres betydning for dødsfallet. Undersøkelsen vil således gi et biomedisinsk underlag for den rettslige utredningen av dødsfallet.

Er den dødes identitet usikker, inngår også vurdering av alder og et medisinsk signalement vedrørende gjenkjennbare ytre og indre kroppskarakteristika i det rettspatologiske oppdraget.

Ved obduksjonen sikres det rutinemessig prøvemateriale til mikroskopisk vevsundersøkelse. Andre kompletterende undersøkelser vil f. eks. være rettstoksikologiske analyser av blod eller andre kroppsvæsker med henblikk på rusmiddel- og legemiddelpåvirkning. Ved spørsmål om infeksjon kan det være aktuelt å sende prøver til mikrobiologiske undersøkelser. I visse tilfelle, som ved sterk mistanke om straffbar handling, vil man ved obduksjonen også sikre prøver for analyse ved Avdeling for biologiske spor.

Det kan ta lang tid (ofte opp til 3 måneder) innen alle prøvesvar er kommet inn og rettspatologen kan utarbeide den endelige konklusjonen. Begravelse/kremasjon kan imidlertid foretas uavhengig av dette, idet alt prøvematerialet sikres i forbindelse med selve obduksjonen.

Forskning

Seksjonen er involvert i en rekke forskningsprosjekter. Seksjonen utøver forskning innen blant annet spedbarnsdødelighet og SIDS (Sudden Infant Death Syndome), skademekanismer i trafikken, barnemishandling, dødstidspunktbestemmelse og epidemiologiske studier av unaturlige dødsfall. Seksjonen er involvert i en rekke forskningssamarbeid, blant annet innen rettstoksikologi og akuttmedisin.

Kvalitetssikring

Alle saker som utgår fra Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin er gjenstand for intern kvalitetssikring (kollegial gjennomlesning av saker etterfulgt av eventuelle rettelser).

Alle rettsmedisinske rapporter (såvel obduksjonsrapporter og uttalelser som rapporter fra undersøkelse av levende) blir deretter gjenstand for ekstern vurdering hos Den rettsmedisinske kommisjon. Slik ekstern vurdering er hjemlet i Straffeprosessloven §147.

Eksterne lenker

Straffeprosessloven (Lovdata)

Den rettsmedisinske kommisjon

Fant du det du lette etter?