HELSENORGE

Sakkyndig uttalelser

Begrepet sakkyndige uttalelser benyttes når den sakkyndige avgir en uttalelse på bakgrunn av dokumentasjon som finnes i straffesaken, uten å gjøre en egen fysisk undersøkelse.

Bilde av to leger som diskuterer
Foto: Shutterstock

​Dokumentasjonen en sakkyndig uttalelse kan bygge på er eksempelvis mandat, anmeldelse, avhør, pasientjournal, bilder og video. Sakkyndig uttalelser benyttes ofte for å få vurdert vanlige rettsmedisinske spørsmål som skademekanisme, skadetidspunkt, alvorlighetsgrad og farepotensial. De fleste sakkyndige uttalelsene som legene hos seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin produserer, dreier seg om levende personer, men kan også være aktuelt etter dødsfall i tilfeller der det av ulike grunner ikke ble utført rettsmedisinsk obduksjon.

Fant du det du lette etter?