HELSENORGE

Undersøkelse av levninger

Ved undersøkelse av levninger brukes gjerne betegnelsen "likeskue", som benyttes om en utvendig undersøkelse av levninger (ikke obduksjon), såvel som undersøkelse av knokler.

Foto: OUS

En rettsantropologisk undersøkelse er en undersøkelse av knokler med den hensikt å fastslå avdødes identitet. Dette gjøres ved å vurdere kjønn, alder, kroppslengde, sykdommer, skader og andre karakteristika, samt dødstidspunkt/liggetid og eventuell dødsårsak. Undersøkelsen omfatter så vel komplette som fragmentariske levninger, samt ubrente og brente knokler. I enkelte tilfeller går undersøkelsen ut på å bedømme hvorvidt levningene er humane eller animale.

En rettsantropologisk undersøkelse baseres på metoder utviklet innen den vitenskapelige disiplinen betegnet biologisk antropologi/fysisk antropologi, med fokus på biologiske og atferdsmessige aspekter i et evolusjonsmessig perspektiv.

En rettsantropologisk undersøkelse utføres på begjæring fra påtalemyndighet eller domstol, og undersøkelsen består av en fysisk undersøkelse i form av dokumentasjon/beskrivelse og eventuelt bilder. Av kompletterende undersøkelser kan nevnes datering av levninger (karbondatering, 14C) og arvestoff (DNA).

Fant du det du lette etter?