HELSENORGE

Undersøkelse av levninger

Ved undersøkelse av levninger brukes gjerne betegnelsen "likeskue", som benyttes om en utvendig undersøkelse av levninger (ikke obduksjon), såvel som undersøkelse av knokler.

Bilde av knokkel
Foto: OUS

En rettsantropologisk undersøkelse er en undersøkelse av knokler med den hensikt å fastslå avdødes identitet. Dette gjøres ved å vurdere kjønn, alder, kroppslengde, sykdommer, skader og andre karakteristika, samt dødstidspunkt/liggetid og eventuell dødsårsak. Undersøkelsen omfatter så vel komplette som fragmentariske levninger, samt ubrente og brente knokler. I enkelte tilfeller går undersøkelsen ut på å bedømme hvorvidt levningene er humane eller animale.

En rettsantropologisk undersøkelse baseres på metoder utviklet innen den vitenskapelige disiplinen betegnet biologisk antropologi/fysisk antropologi, med fokus på biologiske og atferdsmessige aspekter i et evolusjonsmessig perspektiv.

En rettsantropologisk undersøkelse utføres på begjæring fra påtalemyndighet eller domstol, og undersøkelsen består av en fysisk undersøkelse i form av dokumentasjon/beskrivelse og eventuelt bilder. Av kompletterende undersøkelser kan nevnes datering av levninger (karbondatering, 14C) og arvestoff (DNA).

Fant du det du lette etter?