HELSENORGE

Om rettstoksikologi

Informasjon om rettstoksikologiske tjenester.

Illustrasjonsfoto av blodprøver
Foto: Shutterstock

​Vi utfører analyser av rusmidler (alkohol og narkotika etc.), legemidler og gifter i biologisk materiale som for eksempel blod, urin, spytt eller hår, hovedsakelig til bruk i rettslig eller sanksjonær sammenheng. Vi utfører fortolkning av prøvesvar og sakkyndige oppdrag i saker som for eksempel ruspåvirket kjøring, bruk av rusmidler/legemidler, forgiftninger, adferd under rus med mer. Våre oppdragsgivere er hovedsakelig politiet/domstolene, kriminalomsorg, rettslige obduksjoner, barnevern og yrkesliv.

Vi er det største rettstoksikologiske laboratoriet i Norge med ca. 100 ansatte og over 2,5 millioner enkeltanalyser i året. Kvalitetsarbeid står sentralt i vår virksomhet og laboratoriet har vært akkreditert siden 1996.

Fant du det du lette etter?