HELSENORGE
Rapport

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel. Forsøk og sammenligning med urinprøver.

Spyttprøver er blitt vurdert som et alternativ til urinprøver ved rusmiddelkontroll i norske fengsler, først og fremst fordi det er langt enklere å ta spyttprøver. Rapporten gir en oppsummering av et prosjekt i regi av Justisdepartementet og Folkehelseinstituttet, hvor man gjennomførte en studie blant innsatte i tre norske fengsler og sammenlignet påvisning av rusmidler i spytt med påvisning i urinprøver.

spyttprover-til-rusmiddeltesting-i-fengsel.jpg

Utgitt april 2013 av Folkehelseinstituttet
Elisabeth Leere Øiestad, Hege Krabseth, Vigdis Vindenes . Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel. Forsøk og sammenligning med urinprøver, Folkehelseinstituttet. Rapport April 2013.

 Les rapporten i pdf-format.

Fant du det du lette etter?