Rettstoksikologiske analyser

Besøksadresse:

Lovisenberggata 6

0456 Oslo


NA_Test-049-75.jpg 

Vi utfører analyser av rusmidler, legemidler og gifter i biologisk materiale som for eksempel blod, urin, spytt eller hår, hovedsakelig til bruk i rettslig eller sanksjonær sammenheng. Vi utfører fortolkning av prøvesvar og sakkyndige oppdrag i saker som for eksempel ruspåvirket kjøring, bruk av rusmidler/legemidler, forgiftninger, adferd under rus med mer. Våre oppdragsgivere er hovedsakelig politiet/domstolene, kriminalomsorg, rettslige obduksjoner, barnevern og yrkesliv.  

Vi er det største rettstoksikologiske laboratoriet i Norge med ca. 100 ansatte og over 1,5 millioner enkeltanalyser i året. Kvalitetsarbeid står sentralt i vår virksomhet og laboratoriet har vært akkreditert siden 1996. 

Kontakt oss

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Analyseprogram og prøvetakingsinstrukser

Metoder

Informasjon til ulike rekvirentgrupper

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.