Rettstoksikologiske analyser

Besøksadresse:

Lovisenberggata 6

0456 Oslo

 

NA_Test-049-75.jpg
 

Informasjon om driften ifm pandemien:

Rettstoksikologiske tjenester er nå i normal drift. Alle mottatte prøver inkludert spyttprøver blir analysert som vanlig.

Vi utfører analyser av rusmidler, legemidler og gifter i biologisk materiale som for eksempel blod, urin, spytt eller hår, hovedsakelig til bruk i rettslig eller sanksjonær sammenheng. Vi utfører fortolkning av prøvesvar og sakkyndige oppdrag i saker som for eksempel ruspåvirket kjøring, bruk av rusmidler/legemidler, forgiftninger, adferd under rus med mer. Våre oppdragsgivere er hovedsakelig politiet/domstolene, kriminalomsorg, rettslige obduksjoner, barnevern og yrkesliv.  

Vi er det største rettstoksikologiske laboratoriet i Norge med ca. 100 ansatte og over 2,5 millioner enkeltanalyser i året. Kvalitetsarbeid står sentralt i vår virksomhet og laboratoriet har vært akkreditert siden 1996. 

 

 

Kontakt oss

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Analyseprogram og prøvetakingsinstrukser

Metoder 

Klagebehandling

Informasjon til ulike rekvirentgrupper

Fant du det du lette etter?