Rettstoksikologiske analyser

Rettstoksikologi handler om veiledning for rettsapparatet angående bl.a. giftstoffer og forgiftninger. I praksis betyr dette bevissikring og analyse av biologiske prøver som kan inneholde rusmidler.

Artikler om temaet