Analyseprogram innen rettsmedisinske fag

For de fleste sakskategorier (blant annet kriminalomsorgssaker, politisaker og obduksjonssaker) finnes det standard analyseprogram som er angitt på rekvisisjonsskjema/prøvetakingsinstruks.

​Ved behov er det mulig å analysere på stoffer utenom standard analyseprogram.

Liste over komponenter med faste grenser for påvirkning

 Komponentliste rettstoksikologiske analyser (pdf)

Standard analyseprogram er forskjellig for de ulike rekvirentkategoriene.

Prøvetakingsinstrukser medisinske saker

Prøvetakingsinstruks blod og urin

Prøvetakingsinstruks hårprøver

Prøvetakingsinstruks, spyttprøver

Prøvetakingsinstruks overgrepssaker

Prøvetakingsinstruks urin

Prøvetakingsinstruks for politiet

Prøvetakingsinstruks politi

Prøvetakingsinstrukser for obduksjonssaker

 Prosedyre - rettstoksikologisk prøvetaking (pdf)

Prøvetakingsinstruks obduksjon

Prøvetakingsinstruks hårprøver

Prøvetakingsinstrukser for kriminalomsorgen

Prøvetakingsinstruks urin - kriminalomsorg

Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF)

Prøvetakingsinstrukser for forsvaret

Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF)

Prøvetakingsinstruks urin

Prøvetakingsinstruker for yrkesliv/sosialmedisin

Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF)

Prøvetakingsinstruks hårprøver

Prøvetakingsinstruks urin

Prøvetakingsinstrukser for olje/rederi

Prøvetakingsinstruks urin - olje/rederi

Instructions for sampling

Prøvetakingsinstruksene ligger også vedlagt i hver forsendelse med prøvetakingsutstyr.

I noen sakskategorier finnes det ikke noe standard analyseprogram. Der blir alle analyser bestemt av rekvirenten ut fra en egen vurdering av den enkelte sak.