Analyseprogram innen rettsmedisinske fag

For de fleste sakskategorier (blant annet kriminalomsorgssaker, politisaker og obduksjonssaker) finnes det standard analyseprogram som er angitt på rekvisisjonsskjema/prøvetakingsinstruks.

​Ved behov er det mulig å analysere på stoffer utenom standard analyseprogram.

 Liste over komponenter som det rutinemessig analyseres for (pdf)

 Liste over komponenter med faste grenser for påvirkning (pdf)

Standard analyseprogram er forskjellig for de ulike rekvirentkategoriene.

Prøvetakingsinstrukser medisinske saker

 Prøvetakingsinstruks blod og urin (pdf)

 Prøvetakingsinstruks hårprøver (pdf)

 Prøvetakingsinstruks, spyttprøver (pdf)

 Prøvetakingsinstruks overgrepssaker (pdf)

 Prøvetakingsinstruks urin (pdf)

Prøvetakingsinstruks for politiet

 Prøvetakingsinstruks politi (pdf)

Prøvetakingsinstrukser for obduksjonssaker

 Prosedyre - rettstoksikologisk prøvetaking (pdf)

 Prøvetakingsinstruks obduksjon (pdf)

 Prøvetakingsinstruks hårprøver (pdf)

Prøvetakingsinstrukser for kriminalomsorgen

 Prøvetakingsinstruks urin - kriminalomsorg (pdf)

 Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF) (pdf) 

Prøvetakingsinstrukser for forsvaret

 Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF) (pdf) 

 Prøvetakingsinstruks urin (pdf)

Prøvetakingsinstruker for yrkesliv/sosialmedisin

 Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF) (pdf) 

 Prøvetakingsinstruks hårprøver (pdf)

 Prøvetakingsinstruks urin (pdf)

Prøvetakingsinstrukser for olje/rederi

 Prøvetakingsinstruks urin - olje/rederi (pdf)

 Instructions for sampling (pdf)

Prøvetakingsinstruksene ligger også vedlagt i hver forsendelse med prøvetakingsutstyr.

I noen sakskategorier finnes det ikke noe standard analyseprogram. Der blir alle analyser bestemt av rekvirenten ut fra en egen vurdering av den enkelte sak.