Metoder og analyseprogram i rettstoksikologi

Metoder

Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag-toksikologi, analyserer et stort antall lege- og rusmidler. Oversikt over akkrediterte metoder med komponenter, deres påvisningsgrenser og måleusikkerhet er angitt i Akkrediteringsomfang, Klinikk farmakologi/Rettsmedisin, toksikologi.

I Farmakologiportalen finnes informasjon om disse så vel som ikke-akkrediterte komponenter som analyseres rutinemessig i biologisk materiale. Det er mulig å analysere andre komponenter etter avtale.

Fant du det du lette etter?