HELSENORGE

Test av metoder for ekstraksjon av DNA og RNA fra samme prøve

I samarbeid med rettsmedisinsk institutt i Zurich er det nylig publisert en studie hvor man har testet ulike metoder for kombinert ekstraksjon av DNA og RNA fra samme prøve.

Bilde av mikroskop og en hånd som holder et reagensglass
Foto: Shutterstock

​Å kunne si noe om hvilken celletype en sporprøve inneholder kan tilføre nyttig informasjon i en kriminalsak. I ulike celletyper uttrykkes enkelte mRNA varianter forskjellig, og kan derfor være en god indikator. For å kunne utføre disse analysene er det essensielt å ha en ekstraksjonsmetode som både gir gode DNA og RNA resultater.
Våre funn viser at flere av metodene fungerer godt og gir gode resultater. Resultatene viser også at ikke alle kombinasjoner av ekstraksjonskit fungerer like bra og at optimaliseringer er nødvendig for bedre resultat. Trykk på linken for å lese studien om DNA og RNA ekstraksjonsmetoder. Innlegget er publisert av Ane Elida Fonneløp, forsker ved Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM),OUS.