Illistrasjonsfoto

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge

RHABU skal som kompetansetjeneste bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet gjennom formidling av kunnskap og oppbygging av kompetanse. Målgruppen for RHABU er primært ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge.

 

 

RHABU-symbolet

 

Habiliteringsbloggen

Mer om RHABU

RHABU startet opp i 2013, og baserer sin virksomhet på føringer gitt av Helse Sør-Øst samt plandokumenter og prioriteringer utarbeidet i samarbeid med referansegruppe og styringsgruppe.

RHABU skal særskilt:

- Utvikle kurs- og utdanningstilbud

- Utvikle og støtte faglige nettverk

- Spre informasjon om aktuell fagutvikling og forskning

- Utarbeide og implementere faglige retningslinjer

- Forbedre informasjonen om habiliteringstilbudet i helseregionen

RHABU har ingen klinisk funksjon, og mottar ikke henvisninger på enkeltpasienter.

 

Ansatte

RHABU har tre ansatte, en leder og to rådgivere.

 

Bjørg Halvorsen.jpg

Foto: RHABU

 

Bjørg Halvorsen
Leder
Telefon: 952 53 847

E-post: sbhorg@ous-hf.no

Bjørg er fysioterapeut og har bakgrunn fra kommunalt arbeid og barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Før hun begynte i RHABU jobbet Bjørg i Helsedirektoratet med blant annet utviklingsprosjekter innen barnehabilitering og Strategiplan for habilitering av barn og unge.


 

 

Anett Olsen

Foto: RHABU

 

Anett Olsen
Rådgiver
Telefon: 450 21 359

Epost: uxetol@ous-hf.no

Anett er klinisk vernepleier og har bakgrunn fra både barnehabilitering og voksenhabilitering i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å ha arbeidet klinisk i mange år, har hun deltatt i flere utviklingsprosjekter som tar for seg samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.


 

 

Cathrine Utne Sandberg

Foto: RHABU

 

Cathrine Utne Sandberg
Rådgiver
Telefon: 920 82 269

Epost: csandber@ous-hf.no

Cathrine er utdannet ergoterapeut, og har masterutdanning i habilitering og rehabilitering. Hun har i mange år arbeidet i en habiliteringstjeneste for barn og unge, hvor hun i tillegg til å yte tjenester til barn og unge og deres familier, også har deltatt i flere prosjekter og utviklingsarbeid.

Styringsgruppe

Det er av Helse Sør-Øst RHF opprettet en styringsgruppe som har et overordnet faglig og strategisk ansvar for RHABU. Styringsgruppen består av lederne for habiliteringstjenestene for barn og unge ved hvert sykehusområde i Helse Sør-Øst og en brukerrepresentant.

Leder for styringsgruppen er Wenche Midjo Røkke, leder, Sykehuset Innlandet.

Mandat for styringsgruppen:

 • Legge føringer for fremdriftsplan og overordnede faglige strategiske prioriteringer og ansvar for den totale fremdrift av RHABU sitt arbeid.
 • Sikre at RHABU utvikles i tråd med Helse Sør-Øst sine krav og forventninger slik disse er skissert i relevante styringsdokumenter.
 • Påse at RHABU får en effektiv organisering.
 • Følge opp RHABU sin økonomi og foreslå alternative finansieringskilder til blant annet prosjekter.
 • Sikre brukermedvirkning.
 • Påse at det etableres gode informasjons- og samhandlingsrutiner mellom alle aktører, herunder brukermiljøer og kliniske og akademiske miljøer innen barnehabilitering. 

   

Medlemmer av styringsgruppen:

 • Wenche Midjo Røkke, leder, Sykehuset Innlandet
 • Randi Damgård, Sørlandet Sykehus (Kristiansand)
 • Jon Skranes, Sørlandet sykehus (Arendal)
 • Aina Sander, Sykehuset i Vestfold
 • Elisabeth Weatherup, Vestre Viken
 • Knut Wærstad, AHUS
 • Petra Aden, Oslo universitetssykehus
 • Kristin Sørbrøden Breda, Sykehuset Østfold
 • Trude Høvik Yacoubian, Sykehuset Telemark
 • Øystein Kydland, brukerutvalget Helse Sør-Øst

Referansegruppe

Referansegruppen skal bestå av representanter fra de største profesjonene innen habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst, to brukerrepresentanter og en fra RBUP. Referansegruppen har også en representant fra OsloMet - storbyuniversitetet.

Mandat for referansegruppen:

 • Bidra til at RHABU utvikles til å bli en kompetansetjeneste for alle habiliteringstjenestene i regionen i tråd med føringene fra Helse Sør-Øst.
 • Utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter.
 • Bidra i planleggingen av etter- og videreutdanning innen habilitering, hjemmesider og undervisning.
 • Ta initiativ og legge til rette for generering av virksomhetsdata. 


Medlemmer av referansegruppen:

 • Egil Rye-Hytten, brukerutvalget Helse Sør-Øst
 • Kari Melby, brukerutvalget Helse Sør-Øst
 • Kristian Køhn, RBUP
 • Wenche Bjorbækmo, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Ellen Haugstulen Tangen, spesialpedagog, Sykehuset Innlandet
 • Marianne Olsen, spesialpedagog og seksjonsleder, AHUS
 • Torunn Gammelsrud Finpå, sykepleier, Sykehuset Østfold
 • Jakob Roald Larsen, overlege, Oslo universitetssykehus
 • Marie Læssøe Martin, ergoterapeut, Sørlandet Sykehus, Kristiansand 
 • Nina Kløve, fysioterapeut, Vestre Viken
 • Tone Mjøen, ergoterapeut, Sykehuset i Vestfold
 • Tone Mari Steinmoen Mikkelsborg, fysioterapeut, Sykehuset Telemark
 • Gro Christine Christensen Løhaugen, nevropsykolog, Sørlandet sykehus, Arendal

 

 


 

Plandokument og årsrapporter

RHABU lager strategiplan, handlingsplan og årsrapporter for sin virksomhet. Under finner du gjeldende strategiplaner og årsplan. Øvrige planer og rapporter kan du få oversendt ved å ta kontakt med oss.

Strategiplan 2018 - 2022

Årsplan 2021.pdf

Årsrapport 2020

 

Kontakt oss:                                                                          Følg RHABU på:

Epost                                                                                                                                          Logo facebook

post.rhabu@ous-hf.no                                                                                                           

Telefon

952 53 847 Leder Bjørg Halvorsen

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
Seksjon nevrohabilitering-barn
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Besøksadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Bygg 31B, 2. etasje

Fant du det du lette etter?