HELSENORGE

Ansatte

​RHABU har fire ansatte, en leder og tre rådgivere.

Leder Bjørg Halvorsen 

Bjørg Halvorsen
Leder
Telefon: 952 53 847

E-post: sbhorg@ous-hf.no

Bjørg er fysioterapeut og har bakgrunn fra kommunalt arbeid og barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
Før hun begynte i RHABU jobbet Bjørg i Helsedirektoratet med blant annet utviklingsprosjekter innen barnehabilitering og Strategiplan for habilitering av barn og unge.

Rådgiver Anett Olsen 

Anett Olsen
Rådgiver
Telefon: 450 21 359

Epost: uxetol@ous-hf.no

Anett er klinisk vernepleier og har bakgrunn fra både barnehabilitering og voksenhabilitering i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å ha arbeidet klinisk i mange år, har hun deltatt i flere utviklingsprosjekter som tar for seg samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Rådgiver Cathrine Utne Sandberg 

Cathrine Utne Sandberg
Rådgiver
Telefon: 920 82 269

Epost: csandber@ous-hf.no

Cathrine er utdannet ergoterapeut, og har masterutdanning i habilitering og rehabilitering. Hun har i mange år arbeidet i en habiliteringstjeneste for barn og unge, hvor hun i tillegg til å yte tjenester til barn og unge og deres familier, også har deltatt i flere prosjekter og forskjellige typer utviklingsarbeid.

 Mari Østgaard

Mari Østgaard
Rådgiver
Telefon: 996 47 505

Epost: uxwosm@ous-hf.no

Mari er utdannet vernepleier og tar for tiden en master i læring i komplekse systemer ved siden av å jobbe hos oss. Hun har lang klinisk erfaring fra barnehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med utredning og oppfølging av barn og unge, i tillegg til å drive fagutvikling, kurs og nettverk.

 

Fant du det du lette etter?