HELSENORGE

Behandlingslinje ervervet hjerneskade hos barn og unge

Behandlingslinjen for ervervet hjerneskade hos barn og unge  gir en beskrivelse av re-/habiliteringsforløpet fra akutt behandling til barnet eller ungdommen er tilbake hjemme og får oppfølging i hverdagslivet. Under finner du lenke til behandlingslinjen og til informasjonsmateriell rettet mot familier.

Gutt med tankefullt uttrykk i ansiktet og hodet støttet i hendene. Foto: OUS billedbase.

Ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er medfødt, men som skyldes hendelser etter fødselen. Skaden kan ha forskjellige årsaker, som ulykker eller sykdom.

I Helse Sør-Øst er det utviklet en regional behandlingslinje for ervervet hjerneskade hos barn og unge. ​Behandlingslinjen har fire faser, og omfatter hele pasientforløpet fra akutt behandling i regionssykehus til oppfølging med lokalt utgangspunkt etter at barnet eller ungdommen har kommet hjem og kommunale instanser, habiliteringstjenesten for barn og unge og Statped samarbeider.

Fase 1 (rehabilitering akutt), 2 (tidligrehabilitering), 3 (rehaniligering på institusjon), 4 (lokal senbehandling)

Illustrasjon av de fire fasene i behandlingslinjen, fra akkutt til rehabilitering med lokalt utgangspunkt.

Behandlingslinjen er en veileder for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten som møter og arbeider med barn og unge med ervervet hjerneskade i alle fasene av behandlingslinjen, og for samarbeidspartnerne innenfor og utenfor spesialisthelsetjenesten: Statped, PPT, Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og kommune.

Behandlingslinjen er publisert i fagportalen Metodebok.no.

I forbindelse med behandlingslinjen er det også utarbeidet informasjonsmateriell rettet mot barn og unge og deres familie, som du kan laste ned.

Oversikt med informasjon om fasene i behandlingslinjen (PDF).

Oversikt over de vanligste tjenestene for barn og unge som trenger ekstra støtte og oppfølging (PDF).

Helsenorge.no har også informasjon om ervervet hjerneskade hos barn og unge.


Fant du det du lette etter?