HELSENORGE
En gutt som hviler ansiktet i hendende sine. Han ser litt molefonken ut.

Behandlingslinje ervervet hjerneskade hos barn og unge

Behandlingslinjen for ervervet hjerneskade hos barn og unge  gir en beskrivelse av re-/habiliteringsforløpet fra akutt behandling til barnet eller ungdommen er tilbake hjemme og får oppfølging i hverdagslivet. Under finner du lenke til behandlingslinjen og til informasjonsmateriell rettet mot familier.

Ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er medfødt, men som skyldes hendelser etter fødselen. Skaden kan ha forskjellige årsaker, som ulykker eller sykdom.

I Helse Sør-Øst er det utviklet en regional behandlingslinje for ervervet hjerneskade hos barn og unge. ​Behandlingslinjen har fire faser, og omfatter hele pasientforløpet fra akutt behandling i regionssykehus til oppfølging med lokalt utgangspunkt etter at barnet eller ungdommen har kommet hjem og kommunale instanser, habiliteringstjenesten for barn og unge og Statped samarbeider.

Fase 1 (rehabilitering akutt), 2 (tidligrehabilitering), 3 (rehaniligering på institusjon), 4 (lokal senbehandling)

Fasene i behandlingslinjen

Behandlingslinjen er en veileder for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten som møter og arbeider med barn og unge med ervervet hjerneskade i alle fasene av behandlingslinjen, og for samarbeidspartnerne innenfor og utenfor spesialisthelsetjenesten: Statped, PPT, Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og kommune.

I forbindelse med behandlingslinjen er det også utarbeidet informasjonsmateriell rettet mot barn og unge og deres familie, som du kan laste ned.

Fant du det du lette etter?