Illustrasjonsfoto. OUS billedbase
Testside - ikke ferdig

Behandlingslinje for rehabilitering av ervervet hjerneskade hos barn og unge

Eksempeltekst - ikke ferdig

Målet med behandlingslinjen er å sikre et sammenhengende behandlings- og re-/habiliteringsforløp for barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade.

Testside

Behandlingslinje for rehabilitering av ervervet hjerneskade hos barn og unge

 

Introduksjonstekst......

 

De fire fasene i BHL 

Her finner du hele behandlingslinjen (pdf) 


Her finner du pdf av hvert kapittel i retningslinjen.

Kapittel 1 Innledning

Ervervet hjerneskade (EHS) inkluderer alle typer skader som oppstår i hjernen etter fødsel [1] og kan ha flere ulike årsaker, som traume, infeksjoner og inflammasjonstilstander i hjernen, hjerneslag, anoksi og hjernesvulst. I motsetning til en medfødt hjerneskade er en EHS en skade som har oppstått som følge av sykdom eller ytre påvirkning etter at barnet har hatt en periode med normal utvikling.

Flytskjema - Utredning i HABU.pdf

Kapittel 2 Henvisningsrutiner i fasemodellen

Kapittelet gir en oversikt over rutiner for henvisning til de enkelte fasene. Fagpersoner kan få utdypende informasjon i dialog med kontaktpersoner ved de enkelte institusjoner.

Kapittel 3 Ervervet hjerneskade - definisjon og langtidsfølger

Mange barn og unge med EHS opplever langvarige fysiske-, kognitive-, akademiske-, emosjonelle-, atferds- og yrkesrelaterte vansker.

Regional retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming - oppdatert 01.11.19.pdf

Kapittel 4 Diagnosegrupper

 

Kapittel 5 Prinsipper for re-/habilitering av barn og ungdom

 

Vedlegg til behandlingslinjen


 

Fant du det du lette etter?