HELSENORGE

Behandlingslinje utfordrende atferd

RHABU har i samarbeid med habiliteringstjenestene i regionen utarbeidet en behandlingslinje med anbefalinger for utredning og behandling av utfordrende atferd hos barn og unge (0-18 år) med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

Foto:
Foto: Shutterstock
Behandlingslinjen gir anbefalinger om utredning og kartlegging av utfordrende atferd og gir oversikt over aktuelle behandlinger og tiltak. Den viser også til ressurser hvor man kan innhente mer kunnskap om de ulike temaene. I tillegg gir behandlingslinjen anbefalinger om involvering og samarbeid med barnet eller ungdommen, foreldre og andre instanser.

Innledningsvis beskrives ulike former for utfordrende atferd, alvorlighetsgrader, sårbarhetsfaktorer for utvikling av utfordrende atferd og viktigheten av forebygging.

Behandlingslinjen er ment veiledende for fagpersoner ansatt i habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) i Helse Sør-Øst og har til formål å bidra til likeverdige tjenester av god kvalitet i regionen.

Her​ kan du lese mer om behandlingslinjen og laste ned fullversjonen som PDF.

Fant du det du lette etter?