Gutt i klasserom

Diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming

Regional retningslinje for habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst

Habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) i Helse Sør-Øst samarbeider om å lage en kunnskapsbasert retningslinje for hvordan utrede barn og unge der det er spørsmål om utviklingshemming. Arbeidet ledes av RHABU. 

Det er stor enighet i fagmiljøene om at diagnostisering av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming bør foregå tverrfaglig i spesialisthelsetjenesten, og at det er psykolog og lege som har hovedansvaret.

Retningslinjen vil beskrive og anbefale god praksis, også når det gjelder hvordan barn, ungdom og foresatte bør involveres og informeres før, under og etter utredning. 

Habiliteringstjenestene ved sykehusene har den nødvendig tverrfaglige kompetansen til å gjøre gode utredninger, og denne felles retningslinjen vil bidra til å sikre lik praksis og god kvalitet på arbeidet. Retningslinjen forventes ferdig  høsten 2019 og vil bli fulgt opp med ulike tiltak for implementering i HABU.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen er nedsatt med fagpersoner fra habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen:

Sørlandet sykehus, Kristiansand, Lars Inge Johnsen, psykologspesialist

Sørlandet sykehus, Kristiansand, Bjørn Lerdal, psykologspesialist, fagredaktør for retningslinjen

Sørlandet sykehus, Arendal, Ilka Huber, overlege

Sykehuset Vestfold, Kristin Bostrøm, psykologspesialist/nevropsykolog

Sykehuset Telemark, Elisabeth Rinde, psykologspesialist

Vestre Viken, Anni Torp Nielsen, sjefspsykolog, spesialist i nevropsykologi

Vestre Viken, Anna Bremer, overlege

Oslo universitetssykehus, Petra Aden, seksjonsleder, overlege, fagredaktør for retningslinjen

Oslo universitetssykehus, Einar Tryti, psykolog

Akershus universitetssykehus, Anniken Borchsenius, psykologspesialist

Fra RHABU deltar:

Anett Olsen, rådgiver og Bjørg Halvorsen, leder

Brukerinvolvering

I arbeidet med retningslinjen er det kontakt med fire foreldre og tre ungdommer, som alle har erfaring fra utredning i HABU. Brukerrepresentantene har særlig gitt innspill på hvordan sikre god og tilpasset informasjon til barn, ungdom og foresatte før, under og etter utredning.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.